Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Tekstschrijver redigeren handboek basis GGZ

Utrecht

11-02-2015

Tekstschrijver redigeren handboek basis GGZ

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

MSA, april 2015: Het project 'nee is ook ok' is als 4e geeindigd in de VOORbeeld verkiezing 2015.

MSA nov 2013: Context is overgenomen door Indigo

Opdracht

Onze opdrachtgever is de directeur van de Indigo Service Organisatie. Indigo is een relatief jonge organisatie in de GGZ, ontstaan vanuit de visie om het gat tussen de huisarts en specialistische zorg op te vangen. Indigo is een aanbieder in de Basis GGZ. Indigo heeft als ambitie om cliënten sneller te kunnen helpen, zonder wachttijden. Minder zware trajecten bij matige tot licht-ernstige problematiek. Zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt. Bij Indigo werken professionals zoals GZ-Psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen , Verpleegkundig Specialisten, Klinisch Psychologen en Psychiaters, orthopedagogen en preventie-werkers. Alle Indigo professionals werken volgens de Indigo-werkwijze: ze gaan uit van de eigen kracht van de cliënt, hebben inzicht in diens persoonlijke stijl, maken een aanbod op maat, werken effectief en bieden kortdurende behandelingen, cursussen en groepsbehandelingen. Het zorgaanbod van Indigo wordt georganiseerd vanuit diverse locaties in het land in samenwerking met diverse grote 'reguliere' GGZ aanbieders (de 8 aandeelhouders van Indigo) De Indigo organisatie wordt ondersteund door het Indigo Service Bureau bestaande o.a uit een directeur (onze opdrachtgever), een marketingmanager en een financiële afdeling. Om nieuwe medewerkers bij de Indigo locaties in te kunnen werken is er recent een handboek opgeleverd waarin de werkwijze van Indigo wordt beschreven. Hoe cliënten geïndiceerd en behandeld worden bij Indigo. Alle onderdelen van het handboek zijn geschreven door verschillende medewerkers en behandelaren. Er zitten veel dubbelingen in en ook sluiten de onderdelen qua stijl niet altijd op elkaar aan. Daarom zoekt onze opdrachtgever via VOOR een ZPer die het handboek kan redigeren, (gedeeltelijk) herschrijven, aanvullen en ontdubbelen. De opdracht luidt: * inkorten van de opgeleverde ruwe tekst rond de 100 pagina's tot 50 tot 70 pagina's (is de inschatting) * structuur aanhouden van het handboek zoals deze gekozen is. * de verschillende onderdelen herschrijven/redigeren in dezelfde stijl/taalgebruik. * handboek als e-book opleveren. de opdracht moet resulteren in een gebruikersvriendelijk e-handboek. digitaal in the cloud bereikbaar voor (nieuwe) Indigo medewerkers . Er moet bijvoorbeeld online op zoekwoorden in het document gezocht kunnen worden en ook moet er makkelijk vanuit de inhoudsopgave doorgelinkt kunnen worden naar de verschillende hoofdstukken in het boek. * je bent een ervaren (tekst)schrijver en je schrijfstijl is toegankelijk (je kunt complexe zaken eenvoudig beschrijven) * je hebt ervaring met het redigeren van bestaande tekst * je werkt snel en gestructureerd en hebt ervaring en affiniteit met (zorg inhoudelijke) handboeken * je hebt ervaring en affiniteit met online (ebook) teksten en kunt adviseren welke software of online tool/programma hiervoor het beste gebruikt kan worden *je bent bekend met de zorg en bij voorkeur de (basis)GGZ de opdracht start begin maart. Je kunt te eigen tijd indelen en veel vanuit huis werken. Tussentijds stem je de voortgang van het schrijfproces goed af met de opdrachtgever (directeur servicebureau) en andere relevante betrokkenen zoals bijvoorbeeld de ICT medewerker. Op 26 maart is er een overleg waar een eerste ruwe versie gepresenteerd moet worden. Het eindresultaat moet voor de zomer opgeleverd worden. reactie voordracht en tarief als je aansluit bij het gevraagde profiel en je hebt zin om iets moois van deze opdracht te maken kun je je reactie mailen aan marieke@voor.nl Graag inclusief CV en toelichting op relevante ervaring en jouw visie op hoe deze opdracht aan te pakken. De opdrachtgever heeft voorkeur om te werken met een 'fixed fee' voor deze opdracht. graag ontvangen we bij je reactie ook een inschatting van de kosten/een financieel voorstel. gesprekken met VOOR vinden plaats in Rotterdam op 17 en 18 februari. Voordracht bij de opdrachtgever is op 23 februari tussen 15 en 17 uur in Utrecht * * de kandidaten die op voordrachtsgesprek gaan bij de opdrachtgever ontvangen vooraf (vertrouwelijk) het ruwe bestaande basis document.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master