Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Communicatie Medewerker

Utrecht

01-06-2016

Communicatie Medewerker

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Opdracht

Graag brengen we de onderstaande nieuwe VOOR ZP/interim opdracht bij je onder de aandacht. Zoals je weet brengen wij alle opdrachten bij onze VOOR ZPers onder de aandacht. Het kan dus zijn dat je zelf niet aansluit op de opdracht, maar misschien ken je iemand die jij wel vindt passen en die je een plezier doet met het doorsturen van deze opdracht. We vragen je om hier kritisch en selectief mee om te gaan. ORGANISATIE Medische Kindzorgsysteem (MKS) ‘Samen op weg naar gezonde zorg’ schetst het Medische Kindzorgsysteem: een systeem waarin het zieke kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd het uitgangspunt ‘recht op zorg’ wordt vervangen door ‘zorg zo nodig en waar nodig’. Want in de huidige praktijk is door de wijze van indicatiestelling sprake van soms te weinig of soms te veel zorg. De uitdaging voor de toekomst is het bieden van de kwalitatief goede en houdbare zorg voor kinderen die zorg buiten het ziekenhuis nodig hebben. Het systeem gaat in op het moment dat het kind het ziekenhuis kan verlaten en strekt tot aan het moment dat kinderverpleegkundige zorg niet langer nodig is. Het systeem houdt tevens rekening met aanvullende behoefte aan niet medische zorg (psychosociaal, etc.) van kind en het gezin. Vier kinderleefdomeinen komen aan de orde; medisch, sociaal, veiligheid en ontwikkeling. Het programma Doelgroep van het programma: Alle kinderen met een somatische aandoening in Nederland die onder eindverantwoordelijkheid van de kinderarts of andere medische specialist staan en buiten het ziekenhuis kinderverpleegkundige zorg nodig hebben. Doel programma: De samenwerkende partijen hebben een voorstel gemaakt tot inrichten van het programma ‘Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving’. In dit programma komen waar mogelijk alle ontwikkelingen samen zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingen en uitwisseling van expertise om het proces te versnellen en implementatie daadwerkelijk te realiseren in de komende jaren. Met het programma wordt voorzien in en centraal punt waar monitoring, communicatie, uitwisselen van informatie en afstemming plaats kan vinden. Ook is het de centrale informatiebron voor organisaties en cliënten in het veld hoe vorm wordt gegeven aan de implementatie van het MKS. INHOUD VAN DE OPDRACHT Als communicatiemedewerker ben je medeverantwoordelijk voor de communicatie en integratie van de MKS visie naar ’t veld voornamelijk via de programmawebsite. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de planning en voor de redactie en vormgeving van de diverse informatieproducten (visiedocument, webteksten, nieuwsbrieven) die in het kader van programma worden opgeleverd. Omdat er intensief moet worden samengewerkt met de betrokken organisaties ben je ook verantwoordelijk voor de communicatie met de communicatiemedewerkers van de betrokken organisaties omtrent het herkenbaar plaatsen van de door het programma ontwikkelde producten op websites en het verspreiden aankondigingen, van de programmaproducten e.d. onder hun achterban. Je moet goed op de hoogte zijn en blijven wat er speelt op de actuele politieke agenda. Hiervoor is het bijhouden van de kameragenda, debatten en relevante onderwerpen die raken aan het MKS essentieel. Je legt verantwoording af aan de programmaleider. WIE WIJ ZOEKEN? We zoeken een communicatiemedewerker die zelfstandig kan werken en veel affiniteit heeft met het onderwerp. Je bent een hands on type die overzicht heeft en houdt. Gezien het speelveld ben je politiiek sensitief Je bent proactief en je werkt zeer accuraat. Je beschikt over relevante ervaring en vaardigheden met sociale media. Je bent zelfstandig en ondersteunend. Je bent gestructureerd, nauwkeurig en kunt goed schrijven. Je bent een teamspeler, beschikt over geduld en tact en uitstekende communicatievaardigheden. BESCHIKBAARHEID: Het betreft een opdracht per direct tot 31 december 2016, gemiddeld 1 a 2 dagen per week. Er is een kans dat de opdracht verlengd wordt Deze opdracht is flexibel in te richten. Afhankelijk van planning zal de inzet van uren per week kunnen verschillen. De locatie is Utrecht, in overleg is vanuit huis werken mogelijk. TARIEF Het betreft een organisatie met bescheiden financiële middelen. Hou hier rekening mee met het tarief. PROCEDURE EN REACTIE Als je belangstelling hebt en aansluit bij het gevraagde profiel kun je jouw reactie sturen per mail Roger Vroemen via Roger@voor.nl. Geef in je mail jouw tarief aan, waarom je geschikt bent voor deze opdracht. De selectiegesprekken bij VOOR zijn in Amsterdam. De VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever met 3 door VOOR geselecteerde ZPers zijn eind mei.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master