Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur SVG

Amersfoort

01-01-2016

Directeur SVG

Organisatie

Functie

Directeur SVG Cliënten met complexe problematiek begeleiden naar een delictvrij en menswaardig bestaan, dat is de kern van het werk van de Stichting Verslavingsreclassering ggz (SVG). Onder het motto Reclasseren met Zorg vormt de verslavingsreclassering een brug tussen de domeinen van zorg en justitie. In verband met het vertrek van de huidige directeur is de SVG op zoek naar een nieuwe directeur voor een periode van 3 tot 4 jaar. Hij/zij is een vernieuwer met durf die de SVG voorbereidt op de toekomst in een sterk veranderend werkveld. De SVG De SVG bestaat uit een landelijk bedrijfsbureau en 11 reclasseringsafdelingen, ingebed in regionale (ggz)-instellingen met een reclasseringserkenning. De SVG maakt het verschil in de strafrechtketen door de inzet van een integrale, persoons- en systeemgerichte aanpak bij justitiabelen met een complexe problematiek. Verspreid over de 11 SVG-instellingen werken zo’n 750 reclasseringswerkers iedere dag aan de begeleiding van ex-delinquenten. De reclasseringswerkers dragen bij aan het voorkomen van recidive en bevorderen van re-integratie van de cliëntengroep. Om dit te doen adviseren zij Openbaar Ministerie en rechtbanken over recidiverisico’s en passende (voorwaardelijke) straffen. In reclasseringstoezichten geven zij invulling aan deze straffen door een mix van controle, begeleiding en zorgtoeleiding. Het behandelen van criminogene factoren door middel van zorg staat centraal in deze aanpak. Het bedrijfsbureau van de SVG bestaat uit beleidsadviseurs, informatiemanagers, een controller en een communicatie-adviseur. Zij vertegenwoordigen de SVG bij (landelijke) ketenpartners, betrokken ministeries en politiek. Daarnaast verzorgen ze ondersteuning voor de SVG-instellingen, variërend van het aanleveren van managementinformatie tot de afwikkeling van incidentmeldingen. Binnen Nederland zijn er drie reclasseringsorganisaties. Naast de SVG zijn dit Reclassering Nederland en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Samen begeleiden de drie organisaties (3RO) jaarlijks ruim 70.000 cliënten. De SVG begeleidt 30 procent van de totale reclasseringspopulatie, Reclassering Nederland 60 procent en het Leger des Heils 10 procent. De 3RO werken nauw samen op het vlak van (landelijk) beleid, opleidingen en kwaliteitssystemen. Tevens maken ze gebruik van gedeelde ICT-voorzieningen, waaronder de registratiesoftware voor reclasseringswerkers. Informeel heet deze samenwerking de 3RO. De SVG en RN zijn in gesprek om hun krachten verder te bundelen. Verslavingsreclassering in Nederland De SVG werkt op het snijvlak van de domeinen zorg en justitie. Een sterk veranderend speelveld, met veel externe invloeden en politieke druk. De afgelopen decennia groeide het besef dat voor een effectieve aanpak van criminaliteit een combinatie van dwang en drang nodig is. Onder invloed van de wet Justitiële Voorwaarden en de wet Forensische Zorg worden steeds meer voorwaardelijke sancties opgelegd. Er kwam een duidelijk afgebakend aanbod van (forensische) zorg voor justitiabelen. De verslavingsreclassering speelt hierin een centrale rol door het stellen van indicaties en aanmelden van cliënten. Binnen de justitiële keten speelt samenwerking een steeds grotere rol. Het ministerie van Veiligheid en Justitie lanceerde diverse programma’s om deze samenwerking te verbeteren. Belangrijke motor in deze samenwerking is de ZSM-aanpak. Openbaar Ministerie, politie, reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming werken hierin nauw samen aan de voorkant van de strafrechtketen. Opdracht Bovenstaande ontwikkelingen stellen veranderde eisen aan de SVG en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Dat vraagt om een kritische blik naar de inrichting van de interne organisatie. De koers en ambitie van de SVG zijn gericht op meer onderlinge samenwerking tussen de instellingen, decentraal georganiseerd in regionale werkeenheden. Deze werkeenheden zijn verankerd in de (de)centrale ketens van jusititie, forensische (verslavings-) zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. De directeur geeft, samen met het bureau en de elf aangesloten instellingen, leiding aan deze vernieuwing. Samen met het bestuur van de SVG en Reclassering Nederland werkt de directeur aan de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Op basis van inhoudelijke wensen en eisen verkent hij/zij mogelijke organisatievormen en -structuren. Functie De directeur geeft leiding aan het SVG-bureau en vertegenwoordigt de SVG bij de samenwerkingspartners (o.a. Openbaar Ministerie, rechtspraak), landelijke (uitvoerings)organisaties in de strafrecht- en zorgketen, landelijke beleidsmakers en politiek. De directeur rapporteert direct aan het Dagelijks Bestuur (DB). Profiel We zoeken een kandidaat die past bij de ambities van de SVG en die leiding geeft aan de volgende stappen die de SVG zet. Dit vraagt om aantoonbare successen met verandering, sensitiviteit en politiek inzicht (en handelen). Een netwerker, ‘spin in het web’ die met de vele verschillende spelers een goede relatie weet op te bouwen en op overtuigende wijze zijn/haar visie deelt. Tegelijkertijd een zakelijke manager met een goed ontwikkelde bedrijfsvoeringskant die in staat is om een organisatie slagvaardig te leiden (en te veranderen). Dit vraagt om veelzijdige managementervaring bijvoorbeeld in de reclassering, GGZ, strafrechtketen of verslavingszorg maar vooral om de juiste persoonlijkheid en competenties. Hij/zij is verbindend, visionair, geëngageerd en betrokken bij het werkveld en de doelgroep. Van nature een ‘spin in het web’ in een organisatie met veel verschillende stakeholders in een complex werkveld met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Hij/zij weet mensen in beweging te krijgen op basis van visie en overtuigingskracht in plaats van de strijd aan te gaan op basis van positie. Daarbij beschikt de kandidaat over de ambitie om de verslavingsreclassering in Nederland een stap verder te brengen. Aanbod Een boeidende directiefunctie met een duidelijke maatschappelijke opdracht op het snijvlak van strafrecht en forensische zorg. Het gaat om een functie voor drie of vier jaar voor 32 tot 36 uur per week, inschaling CAO GGZ (bruto jaarsalaris maximaal 120.000,- euro). Informatie VOOR (http://voor.nl) is door het SVG bestuur gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Michel Vos (michel@voor.nl) en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. De gesprekken bij SVG vinden plaats op donderdag 29 oktober in de middag en dinsdag 3 november aan het einde van de middag. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Michel Vos, via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master