Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Extern Voorzitter Eerstelijns Verloskundigen Cooperatie Midden NL

Utrecht

14-05-2017

Extern Voorzitter Eerstelijns Verloskundigen Cooperatie Midden NL

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie Midden NL is opgericht in 2012. De coöperatie bestaat op dit moment uit 7 verloskundigenpraktijken in Utrecht.
In april 2017 heeft de EVC besloten een externe voorzitter aan te stellen voor gemiddeld 4 uur per week die een bijdrage levert aan de professionaliseringsslag die die het EVC Midden NL is gestart.


De doelen van de coöperatie zijn:
Het vormen van een professioneel samenwerkingsverband voor eerstelijns verloskundigen;
Het samen ondernemen;
In beweging en proactief zijn binnen het veld;
Profilering en zichtbaarheid van de eerstelijns verloskundigen als professionele gespreks- en ketenpartner naar stakeholders.

Het bestuur van het EVC bestuurt de coöperatie. Zij legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een of twee algemene leden. Leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in de ledenraad/expertiseraad en worden ondersteund door verschillende werkgroepen. Leden betalen contributie aan de coöperatie. De functie van externe voorzitter staat nu open.
 

Opdracht

Voorzitter bestuur (4 uur/week) Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie Midden NL OVER EVC MIDDEN-NL Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie Midden NL is opgericht in 2012. De coöperatie bestaat op dit moment uit 7 verloskundigenpraktijken in Utrecht. In april 2017 heeft de EVC besloten een externe voorzitter op ZP basis aan te stellen voor gemiddeld 4 uur per week die een bijdrage levert aan de professionaliseringsslag die die het EVC Midden NL is gestart. De doelen van de coöperatie zijn: Het vormen van een professioneel samenwerkingsverband voor eerstelijns verloskundigen; Het samen ondernemen; In beweging en proactief zijn binnen het veld; Profilering en zichtbaarheid van de eerstelijns verloskundigen als professionele gespreks- en ketenpartner naar stakeholders. Het bestuur van het EVC bestuurt de coöperatie. Zij legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een of twee algemene leden. Leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in de ledenraad/expertiseraad en worden ondersteund door verschillende werkgroepen. Leden betalen contributie aan de coöperatie. De functie van externe voorzitter staat nu open. INHOUD VAN DE OPDRACHT/ FUNCTIE  Het EVC wil professionaliseren met ambitie. Voor 2017 heeft het EVC vier ambities geformuleerd. • Het vorm geven aan integrale zorg/bekostiging; • Het verder door ontwikkelen van de organisatie van het EVC; • Het versterken van de VSV’s (Verloskundig Samenwerking Verband) in de regio Utrecht; • Het opzetten van een gezamenlijk echocentrum. Van de externe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leiding biedt op procesniveau en structuur aanbrengt binnen de organisatie van het EVC waardoor de planvorming, communicatie, informatievoorziening, overleg en besluitvorming soepel verlopen. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor het EVC voor externe partijen en vertegenwoordigd, waar gewenst en gevraagd, het EVC bij ketenpartners en andere stakeholders. De voorzitter werkt met het bestuur en de coöperatie aan de professionalisering van het EVC vanuit een verbindend, ondersteunend en coachend leiderschap. WIE WIJ ZOEKEN  We zoeken een ervaren voorzitter met bestuurlijke ervaring die affiniteit heeft met de geboortezorg en de doelen en ambities van het EVC Midden NL. Vanzelfsprekend heb je een hands-on mentaliteit en weet zaken slim te organiseren. Je bent flexibel en kan snel schakelen. Je hebt een coachende, faciliterende en ondersteunende houding en werkt actief aan de professionalisering van het bestuur en het EVC. Je bent verbindend zowel binnen het bestuur als tussen het bestuur en de leden van de coöperatie. Je kan goed luisteren naar wat er speelt en weet belangen te overbruggen. Je kunt goed processen leiden zonder te hechten aan status en positie. Ook kan je afstand nemen om een vraagstuk in een bredere context te schetsen en te beoordelen (helicopterview). Je bent een echte teamspeler. Je communiceert direct en duidelijk. Je houdt je bestuursleden scherp door goed te luisteren, vragen te stellen, te reflecteren en niet door te snel zelf conclusies te trekken of een richting in te slaan. Je bent op de hoogte van de strategisch relevante ontwikkelingen binnen de geboortezorg en kan deze vertalen op hoofdlijnen naar beleid voor de coöperatie. Je bent een stevige persoonlijkheid die ervaring heeft met vertegenwoordiging naar externe stakeholders zoals ziekenhuizen, maatschappen van medisch specialisten, kraamzorg en zorgverzekeraars. BESCHIKBAARHEID EN TARIEF  Het betreft een opdracht per direct voor in eerste instantie de duur van 9 maanden en gemiddeld 4 uur/week (bij 47 declarabele weken per jaar). Afhankelijk van het gepresenteerde resultaat behoort verlenging voor langere tijd tot de mogelijkheden. Wij zoeken bij voorkeur kandidaten die bereid zijn zich voor langere tijd te verbinden.  PROCEDURE EN REACTIE  Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit bij het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie (met motivatie en CV met een onderbouwing van je relevante ervaring) per mail (cynthia@voor.nl ). Geef daarin ook je tarief indicatie, rekening houdend met omvang en mogelijke duur van de opdracht. Ik zie je reactie graag tegemoet VOOR 23 mei as. De selectiegesprekken met de opdrachtgever, met 3 door VOOR geselecteerde ZPers, zijn in de week van 29 mei.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master