Wij zijn voor

Tim de Jong

Tim de Jong

Vitaliteit, ik ben VOOR.

Vitale mensen en organisaties hebben een grotere veerkracht om in te spelen op persoonlijke en maatschappelijke veranderingen. Ze zijn beter in staat regie te nemen in vraagstukken waarin de oplossingen niet altijd voor de hand liggen. Ze kunnen sneller inspelen op ontwikkelingen. Samenwerking wordt ook makkelijker. Natuurlijk zijn vitale mensen en organisaties gezonder en duurzamer en is er meer werkplezier en een grotere betrokkenheid bij het werk. 

Mijn blik is er altijd op gericht hoe ik kan bijdragen aan het versterken van de vitaliteit van mensen en organisaties. Zoeken naar de hefboom van verandering bij mensen en organisaties. Het blijft fascineren. Soms heb je voor veranderingen grote bewegingen nodig maar vaak zijn het juist de kleine handelingen die al een verandering kunnen bewerkstelligen. 

Mijn eigen vitaliteit versterk ik door met plezier en aandacht mijn werk te doen. Ook door verschillende activiteiten te doen en het ambachtelijke met het creatieve te combineren. Wat minder iets vinden en meer vragen stellen om erachter te komen wat mensen raakt beweegt levert vaak meer op voor verandering. Ik werk graag mee aan het perspectief op de horizon, de stappen op weg daar naartoe en de mensen die daarvoor nodig zijn. 

Ervaring

De publieke zaak is de rode draad in mijn werkzame leven. Werken voor maatschappelijk relevante organisaties. Mijn drijfveer is om met goede dienstverlening van waarde te zijn voor burgers. Dat kan alleen medewerkers die weten wat nodig is, wat ze kunnen en daarin goed gefaciliteerd worden. Er zijn verschillende domeinen waarin ik actief ben geweest zoals: gemeenten, de rijksoverheid, verzelfstandigde overheidsorganisaties en als laatste zorg en welzijn. Maar ook sectoren die relevant zijn voor de publieke sector zoals inkoop, vastgoed, pensioenen en de wereld van arbeidsverhoudingen.

Op strategisch niveau ben ik in verschillende rollen o.a. als eindverantwoordelijke actief geweest. Zowel in de lijn, toezicht als in programma -en accountmanagement. Ik kijk graag naar wat bruikbaar is uit andere sectoren en pas graag innovaties toe. Mijn oriëntatie is bedrijfskundig, gericht op organisatieontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers. 


Alle partners

  Partner - 220331084137carola_portret.png

  Carola Roos

  Verbinding vanuit nieuwsgierigheid, ik ben VOOR.

  Lees meer
  Partner - 220316121606mariet_web.png

  Mariët Hofenk

  Samen groeien, ik ben VOOR.

  Lees meer
  Partner - 240411113517lizzy-voorsite.png

  Lizzy Noordberg

  Duurzaam en Groen, ik ben VOOR.

  Lees meer