Toezichthouders van betekenis,

wij zijn VOOR.

VOOR Toezicht

Als het gaat om de Raad van Toezicht heeft VOOR een uitgesproken visie. Onze missie is om bij te dragen en de best mogelijke samenstelling van een Raad van Toezicht. Een divers team van toezichthouders die elkaar aanvullen qua kennis, netwerk en persoonlijkheid om gezamenlijk van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie. Een Raad van Toezicht die zo veel mogelijk een afspiegeling is van de maatschappij en primair het maatschappelijke en organisatiebelang dient. We kijken daarbij juist ook naar kandidaten met een achtergrond of een werkomgeving die wellicht ongebruikelijk lijkt, maar toezichthouders ‘nieuwe stijl’ zijn die gaan voor maatschappelijke waarde en altijd staan voor een frisse, positief (zelf)kritische kijk en inbreng. Als betrokken buitenstaanders ondersteunen ze de bestuurder(s), adviseren ze en brengen ze de stevigheid om te kunnen bijsturen waar nodig.

Tot de kern komen

In gesprekken over versterking van je Raad van Toezicht gaan we direct de diepte in. Welke uitdagingen zijn er in je organisatie, wat is de gewenste rol en samenstelling van de RvT? Gedegen voorbereid gaan we gericht op zoek naar de toezichthouder die het beste past, qua persoonlijkheid, talent, deskundigheid en ambitie. Via VOOR vinden leiders en organisaties elkaar - om samen van betekenis te zijn. We doen ook voor jou alles wat nodig is om de juiste verbinding te leggen.
 

Werving en selectie toezichthouder

 • Intake met de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen en bestuurder(s) over uitdagingen en koers van de organisatie en gewenste samenwerking met en binnen de RvT. Bij voorkeur betrekken we ook andere stakeholders om het profiel goed in kaart te brengen, denk aan OR, CR en in sommige situaties externe stakeholders.

 • Analyse van gewenste diversiteit en complementariteit van het team van toezichthouders.

 • Wervingsprofiel uitzetten en intensieve search (binnen en buiten ons netwerk).

 • Uitgebreide eerste interviewronde (videobellen).

 • Verdiepend selectiegesprek met de beste kandidaten.

 • Bespreking VOORselectie van geschikte kandidaten met opdrachtgever, keuze voor kandidaten die op selectiegesprek gaan bij opdrachtgever.

 • Begeleiding selectie- en adviescommissies opdrachtgever.

 • Referentiecheck.

 • VOOR werkt voor een vast tarief per opdracht, van €12.500 voor een lid/voorzitter RvT. Onbezoldigde posities bemiddelen we kosteloos. Voor organisaties met een bescheiden budget hanteren we aangepaste tarieven. 

 • Garantietermijn van 9 maanden. Zonder voorbehoud.
   

Diversiteit en vernieuwing in Toezicht. Wij zijn VOOR. 

In onze dagelijkse contacten met toezichthouders horen we een grote bereidwilligheid om bij te dragen aan diversiteit en vernieuwing binnen raden van toezicht en raden van commissarissen. Alleen, hoe doe je dat? En waar vind je kandidaten die diversiteit en vernieuwing brengen? Op deze vragen geeft VOOR graag het antwoord.

Vanuit onze overtuiging dat vernieuwing en diversiteit in toezicht bijdraagt aan betere organisaties en aan een mooiere samenleving maken we hier actief werk van. We zoeken doorlopend naar nieuw, verfrissend en divers talent voor RvC’s en RvT’s. Deze kandidaten leggen we, net als iedere andere kandidaat, langs de lat van de van de VOOR factoren (1. van betekenis willen zijn voor de organisatie en de maatschappij en op welke wijze? 2. (zelf)relfectief 3. Bevlogen). Daar voegen we voor toezicht aan toe; abstractievermogen en het vermogen om te kunnen balanceren tussen afstand en nabijheid. Diversiteit en vernieuwing in organisaties vinden we bij VOOR niet alleen van groot belang, we maken er ook werk van.
 

Daad bij het woord

Exclusief voor onze opdrachtgevers bieden we een kosteloos traject voor de werving en selectie van een Trainee RvT aan. We pakken het traject gedegen aan zoals we dat ook bij andere trajecten doen zoals in dit voorstel omschreven. We kijken goed naar de mix binnen de RvT en wat daaraan toevoegt. We onderzoeken ook of er een goede balans te vinden is tussen halen en brengen van de trainee, het moet beide partijen voldoende opleveren om er een succes van te maken. Voor meer informatie over dit aanbod neem contact op met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl of 06 41765586).
 

De VOORformule in het kort

Gestart in 2013. Kantoor en overhead hebben we niet, we kunnen prima zonder. Dat zorgt voor een scherp tarief. Persoonlijke aanpak. Eigenzinnige visie. ‘Tijd voor betekenis’ is leidend in ons werk. Al vele opdrachtgevers hebben goede ervaring met onze aanpak. Daar zijn we trots op. Inmiddels 18 partners. Met ervaring in onder andere zorg, overheid, onderwijs, retail, zakelijke dienstverlening en vakbond. In management, directie, toezicht, project- en programmamanagement, HR, IT, juridische zaken, financiën, bedrijfsvoering en advieswerk. Wat we delen is nieuwsgierigheid, vakmanschap en ondernemerschap om voor jouw organisatie de beste kandidaat de selecteren. Onze ambitie is om samen van betekenis te zijn, voor opdrachtgevers, voor kandidaten, voor de wereld. Ons netwerk groeit iedere dag. Steeds meer mensen zijn VOOR.

We maken graag kennis met jou en je organisatie.

Neem contact op, dan laten wij snel van ons horen.

Klik hier voor onze partners