Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Adviseur Arbeidsvoorwaarden

Rotterdam

09-05-2022

Interim Adviseur Arbeidsvoorwaarden

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Uitdagende opdracht voor arbeidsjurist – idealiter met kennis van, en ervaring met, medezeggenschap en cao UMC

Organisatie

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en vooroplopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij het Rotterdamse ziekenhuis werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Het Erasmus MC is de grootste zorgorganisatie en ook één van de grootste werkgevers van Nederland. Ruim 16.000 medewerkers van meer dan 90 verschillende nationaliteiten spannen zich dagelijks in voor excellente zorg.

Het Erasmus MC staat voor veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Voor onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En voor internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen. Het ziekenhuis is het meest vooruitstrevende universitair medisch centrum van Nederland, vernieuwend en trendsettend.

De pijler Human Resources is onderdeel van het Servicebedrijf en bestaat uit de afdelingen Beleid en (specialistisch) Advies, Personeelsadministratie, HR Advies, Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit en HR-bedrijfsvoering. Samen met ongeveer 125 collega’s adviseer je de directie en het management op het gebied van personeel en organisatie.

Wij zoeken nu een ervaren interim Adviseur Arbeidsvoorwaarden die snel ondersteuning kan bieden in de veelheid aan projecten en werkzaamheden die een HR/arbeidsrechtelijke beleidscomponent hebben. Aanvang van de opdracht is zo spoedig als realistisch mogelijk.

Opdracht

Als interim Adviseur Arbeidsvoorwaarden maak je deel uit van de afdeling HR Beleid en (specialistisch) Advies (25 collega’s), waaronder één collega Adviseur Arbeidsvoorwaarden.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en instrumentarium op velerlei onderwerpen die een HR /arbeidsrechtelijke component in zich hebben. Dit behelst onder meer het opstellen van beleids- en besluitvormingsstukken, het meedenken over arbeidsrechtelijke vraagstukken en uitvoering geven aan veranderende wet- en regelgeving en cao UMC.

Je beheert, en ontwikkelt door, daarnaast onder meer het Handboek Sociaal Beleid en overige richtlijnen en regelingen vanuit HR. Ook neem je deel aan verschillende interne en externe overleggen en gremia. Tot slot heb je ervaring met, en kennis van, medezeggenschap en kun je die ervaring inzetten in je werkzaamheden.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren (interim) arbeidsjurist, waarbij de ervaring vermoedelijk is opgedaan in de zorg. Vanwege de complexiteit en breedte van de cao UMC is kennis hiervan een duidelijke pre. Je bent bekend met de dynamiek in een organisatie als het Erasmus MC: je bent organisatiesensitief en tactvol, communicatief sterk, pragmatisch en resultaatgericht.

Je maakt je nieuwe dossiers en onderwerpen snel eigen, kunt snel schakelen tussen de verschillende thema’s en je draait je hand niet om voor het schrijven van een beleidsstuk. Je hebt een stevige persoonlijkheid en bent pro-actief. Je signaleert, bewaakt, ondersteunt, informeert en adviseert op natuurlijke wijze – je werkt graag en gemakkelijk samen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een dynamische omgeving en prachtige organisatie. Het aantal uur bedraagt 24-36 uur per week. De opdracht vangt zo spoedig als realistisch mogelijk aan.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Data van selectiegesprekken met VOOR en datum van mogelijke kennismaking bij opdrachtgever worden nader bepaald.