Wij zijn VOOR.

Directeur Opleidingen (20 uur per week)

Den Haag

22-12-2021

Directeur Opleidingen (20 uur per week)

Verbinder met visie op postacademische opleidingen - inspirator en bouwer

Organisatie

KNMP vereniging
De wereld van de farmacie is volop in beweging. Tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten richt de apotheker zich op zorgverlening.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis, in de (farmaceutische) industrie of bij verzekeraars of overheden (Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

KNMP-bureau
De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. Binnen het bureau werken ongeveer 185 (155 fte) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waaronder een aantal (openbaar) apothekers. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten van de KNMP: knmp.nl/producten.

Functie

De farmaceutische zorg maakt deel uit van een dynamisch krachtenveld. Kwaliteitszorg, externe verantwoording, bedrijfseconomische vraagstukken en IT bepalen de agenda van de professionals die werkzaam zijn binnen deze sector. Dat hoogwaardige farmaceutische kennis en vaardigheden hierin de belangrijkste factoren zijn, mag duidelijk zijn. Binnen de (eerstelijns) farmaceutische zorg bekleden de openbaar apotheker (erkend specialisme) en de kaderapotheker een prominente rol.

Voor de kwaliteit van farmaceutische zorgverlening zijn de kennis, vaardigheid en attitude van aankomend openbaar apothekers en kaderapothekers van essentieel belang. Hoe zorgen wij ervoor dat zij volgens moderne maatstaven opgeleid worden om samen met hun toekomstig team aan de steeds complexer wordende zorgvraag te kunnen blijven voldoen? Hoe zorgen we ervoor dat beide opleidingen bijdragen aan de maatschappelijke profilering en positionering van deze professionals?

Uitdaging is om op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt een juiste balans te vinden tussen kwalitatief goed opleiden enerzijds en voldoende arbeidsplaatsen anderzijds. Van belang is te onderzoeken wat de markt nodig heeft en hoe de toekomstig openbaar apotheker en kaderapotheker opgeleid moeten worden om hieraan bij te dragen. Essentieel daarbij is dat zij in staat worden gesteld om het ‘DNA’ van hun vak en rol in volle omvang te ontwikkelen.

De afdeling Opleidingen van de KNMP leidt postacademisch op tot openbaar apotheker (opleiding Openbare Farmacie) en tot kaderapotheker (Kaderopleiding). Wij zoeken voor deze afdeling een Directeur die op basis van integrale verantwoordelijkheid zorgt voor een toekomstbestendige organisatie en optimaal strategisch beleid van beide opleidingen binnen het kader van het strategische beleid van de KNMP. Je geeft leiding aan zeven medewerkers van de afdeling Opleidingen en functioneel aan een grote groep externe docenten. Het team van de afdeling bestaat uit een tweetal opleidingscoördinatoren, een coördinator kwaliteit en wetenschap en een viertal opleidingsassistenten. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur van de KNMP.

Wie wij zoeken

Kandidaten hebben een academisch werk- en denkniveau en hebben daarnaast aantoonbare affiniteit en ervaring met de inrichting en organisatie van (post)academisch onderwijs. Affiniteit met de zorgsector in het algemeen en de farmaceutische sector in het bijzonder is vanzelfsprekend. Belangrijk is dat je de taal spreekt van de verschillende interne en externe stakeholders waartoe je je verhoudt.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het leidinggeven aan zelfstandige, hoogopgeleide professionals. Je hebt kennis van managementtechnieken en opleidingskwalificaties op het vlak van leiderschap en management. Bovenal beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden en een sterk ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je draagt bij aan het goede imago van de beide opleidingen, zowel intern als extern. De juiste kandidaten zijn ambitieus, resultaatgericht, pragmatisch, vernieuwend, tonen lef en doorzettingsvermogen en beschikken over een gezonde dosis professionele humor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als Directeur Opleidingen binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie in een goede sfeer samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft een functie voor 20 uur per week. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding (gedurende de corona gerelateerde maatregelen een thuiswerkvergoeding), fietsplan, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers werken vanuit het prachtige centraal gelegen monumentale pand aan de Alexanderstraat in Den Haag, dat goed bereikbaar is per ov en auto. Gedurende de corona gerelateerde maatregelen wordt er vanuit huis gewerkt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via het reactieformulier op onze website. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.