Wij zijn VOOR.

Interim Teamleider Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde

Goes

25-11-2021

Interim Teamleider Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Stuurt doortastend op bereikbare zorg voor moeder en kind en faciliteert vertrouwenwekkend de teams in het doorvoeren van lopend en crisisbeleid.

Het Adrz is een algemeen ziekenhuis in Zeeland. Naast afdelingen voor algemene zorg en eenSpoedeisende Hulp is er een modern Moeder- en Kind Centrum. Binnen de teamleiding is recent uitval. Om bereikbaarheid, continuïteit van zorg aan moeder en kind en werkplezier van medewerkers te handhaven, zoekt Adrz een interim teamleider Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde.

Organisatie

Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Sinds 2017 is Adrz juridisch onderdeel van het Eras¬mus MC. Naast afdelingen voor algemene zorg is er een grote afdeling Spoedeisende Hulp die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio. Ongeveer 2.100 medewerkers, 220 medisch specialisten en 160 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om patiënten in Zeeland zo goed mogelijk te helpen, behandelen en verzorgen.

Zeeland is dunbevolkt, de afstanden zijn groot en een derde van het oppervlak bestaat uit water. Goede en voor iedereen beschikbare zorg is belangrijk, maar ook deze staat onder druk. Adrz staat voor de Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden op medisch gebied van huisarts tot(super)specialistische zorg; waar en wanneer nodig.

Ardz vindt het daarbij belangrijk om afspraken na te komen, realistische plannen te maken, efficiënt te werken en financieel gezond te zijn. Betrouwbaar en gastvrijheid zijn daarbij de kernwaarden, de medewerkers beschouwen ze als het kapitaal zijn van de organisatie.


Over Kraam-, Verloskunde en Kindergeneeskunde
Het Moeder en Kindcentrum (MKC) binnen Ardz bestaat uit drie afdelingen: Kraam-/Verloskunde, Kindergeneeskunde en de poliklinieken. De verpleegafdelingen Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde bestaan uit verschillende teams van verzorgenden en (gespecialiseerd) verpleegkundigen, bij elkaar 100 medewerkers (70fte).

De afdelingen worden elk aangestuurd door een teamleider die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering op operationeel/tactisch niveau en de optimalisatie en verbetering van werkprocessen. De teamleiders ontvangen leiding van de bedrijfskundig manager MKC. Ze ontvangen functionele aanwijzingen van specialisten (zoals kinderartsen, gynaecologen), verloskundigen en adviseurs.

Opdracht

Vanwege uitval van teamleiding binnen het MKC is de bedrijfskundig manager op zoek naar een interim teamleider voor de afdelingen Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde.

Je opdrachtgever is de bedrijfskundig manager van het MKC en je werkt nauw samen met de teamleider poliklinieken van het MKC.

Recent zijn twee verpleegkundigen gevraagd om, ieder voor hun afdeling, de dag coördinatie op te pakken. Zij doen een dag start waarin ze ontwikkelingen en knelpunten inventariseren en oplossen rond de bezetting, formatie en complexiteit van zorg op de afdelingen. En zijn eerste aanspreekpunt voor de medisch specialisten. Ze zijn de oren en ogen van en op de afdelingen ook als het gaat over hoe het gaat met de sfeer en de medewerkers.

De opdracht voor de interim teamleider Kraam- / Verloskunde en Kindergeneeskunde bestaat uit:

  • Handhaven van bereikbaarheid, continuïteit van zorg aan moeder en kind en werkplezier van medewerkers.
  • Het sturen en faciliteren van de teams bij het doorvoeren van lopend en/of crisisbeleid.
  • Het creëren van een veilige werksetting.
  • Sparringpartner zijn voor de dag coördinatoren en het overpakken van overstijgende vraagstukken.
  • Het effectief oppakken van actiepunten uit overleg met andere afdelingen binnen Adrz.

Wie wij zoeken

Je hebt kennis van en ervaring in de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld Spoedeisende hulp en bij voorkeur in de moeder en kindzorg.

Daarnaast heb je een zorgmanagementopleiding (HBO), ben je ervaren in het leidinggeven aan teams en hun logistiek-/planningsvraagstukken om doelmatige inzet van mensen (roosterplanning) en middelen te borgen.

Je kunt doortastend omgaan met dagelijks wisselvalligheden en contexten. Je bent aanspreekpunt voor de coördinerend verpleegkundigen. Zij kunnen met jou sparren en spuien en ervan op aan dat je afgewogen besluiten neemt.

Je bent toegankelijk, kan goed luisteren, bent pro-actief en initiatiefrijk waardoor je makkelijk samenwerkt met mensen binnen je teams, in en buiten het ziekenhuis.

Je wekt snel vertrouwen zodat de komende maanden bereikbaarheid, continuïteit van zorg aan moeder en kind en het werkplezier van medewerkers wordt gehandhaafd. Je motiveert en inspireert en spreek, waar nodig, aan.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als interim Teamleider Kraam-/Verloskunde en Kindergeneeskunde heb je de belangrijke opdracht te zorgen voor continuïteit van het zorgaanbod en te zorgen dat de teams het goed hebben met elkaar.

Wat je daarbij helpt is de platte organisatie en de jarenlange ervaring om, als perifeer ziekenhuis, bereikbare zorg voor de Zeeuwen te bieden.

Het betreft een opdracht per direct voor drie maanden voor 32-36 uur per week met een eventuele afbouw in uren daarna. Beschikbaarheid op woensdag en vrijdag is wenselijk.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze opdracht op onze site.
Vermeld in je reactie ook eventuele vakantieplanning en je tarief.

Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 29 november.
VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever in Goes vinden plaats op 2 december.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt. 

Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.