Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectleider a.i.

Heerenveen

16-02-2017

Projectleider a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Opdracht

Projectleider (met teamleiders taken) a.i Locatie Mariënbosch - Heerenveen Organisatie Zorggroep Sint Maarten helpt met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Dat doen zij door integrale zorg te leveren. Integrale zorg betekent dat zij alle zorg leveren die een mens nodig heeft. Zij vinden dat ieder mens waardevol is. Zij bieden daarom ieder mens zorg, liefde en aandacht. Zij kijken naar wat wel kan in plaats van naar de beperkingen. Elke dag opnieuw gaan zij uit van de kracht als mens, hun mogelijkheden en talenten. En van de kracht van delen. Hun ambitie is dan ook: Deel je leven. De naam van de organisatie is met zorg uitgekozen. Je kent vast het verhaal van Sint Maarten. Het is hun inspiratiebron. Sint Maarten handelde uit medeleven. Hij ontmoette een door de kou verkleumde bedelaar. Uit bezorgdheid scheurde hij zijn mantel in twee stukken en gaf de helft aan de bedelaar. Als Romeins soldaat kon en mocht hij niet zijn hele mantel weggeven. Maar wel zijn halve mantel. Hij deelde zijn bezit met de ander. En nam deel aan het leven van de ander. Het logo van Sint Maarten is die gedeelde mantel. De missie gaat verder dan zorg alleen. Bewoners, cliënten, familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van de gemeenschap. Zij delen en genieten van elkaars ervaring, persoonlijkheid, talent en kracht. Zij dragen bij aan elkaars welzijn en geluk en samen aan dat van anderen. Ze zijn aanpakkers en doorzetters. Zij passen hun tempo aan en nemen geen genoegen met "kan niet". De aandacht die ze geven vinden ze vanzelfsprekend. Deze missie maken zij waar, als: - hun bestaan bijdraagt aan een zo goed mogelijk leven voor alle betrokkenen - hun dienstverlening de directe zorg overstijgt en hun locaties werken als ontmoetingsplaatsen Zij werken vanuit de kernwaarden: Zijn – Ontplooiend – Vitaal -Dorps Mariënbosch is een modern woon-zorgcentrum, het telt 106 royale appartementen Het gebouw is relatief nieuw en in gebruik vanaf 2004. De bewoners, vrijwilligers, medewerkers en gasten ontmoeten elkaar ook op de gangen van de verschillende verdiepingen. Er is "uitgaansleven" in de algemene voorzieningen op de begane grond. De hal en entree hebben daarbij de functie van dorpsplein. Belangrijk is dat de cliënt, zijn/haar leefstijl kunt voortzetten. Mariënbosch biedt een gebouw, beleid en sfeer die verbindende schakels vormen tussen wonen, de buurt en uw sociale netwerk. Zorggroep Sint Maarten bouwt aan een nieuwe organisatie, passend bij de nieuwe visie van “Deel je Leven 2.0”. Hierin worden locaties getransformeerd naar vijf leef werkgemeenschappen, waarin alle locaties en ambulante bedrijfsonderdelen binnen die gemeenschap samen optrekken en in nauw contact met hun omgeving staan. Iedere gemeenschap heeft een manager die zorg draagt voor het laten floreren van de gemeenschap. Zorggroep Sint Maarten gaat effectiever en met minder regels werken en haalt het beste in elkaar naar boven. Dit levert voor alle betrokkenen niet alleen betere zorg, maar vooral ook een betere kwaliteit van leven op. Om medewerkers (en vrijwilligers) het verschil te kunnen laten maken worden bevoegdheden lager in de organisatie gelegd, teams begeleid en gefaciliteerd in zelf organiserend werken en wordt er gewerkt met één standaard voor 24 uurs zorg, ambulante zorg, wonen (hospitality) en behandeling. Ieder proces heeft een procesmanager, aangevuld met verschillende teamcoaches die de zelf organiserende teams ondersteunen. Profiel Zorggroep Sint Maarten, locatie Mariënbosch is op zoek naar een projectleider a.i. met teamleiderstaken, kennis en ervaring in de ouderenzorg en de manier van werken (huiskamers) in deze sector. Je hebt een HBO (zorg) achtergrond en hebt operationele ervaring wat betreft de planning. Je bent snel, deskundig en gericht op verbinding. Je bent bekend met inspectiebezoeken en weet wat er nodig is als het gaat om de Basis op Orde. Je bent bekend met de ontwikkelingen in de ouderenzorg (financiering, indicatie, Waardigheid & Trots etc). Je hebt kennis op HBO-niveau of HBO verpleegkunde, aangevuld met een managementopleiding voor de gezondheidszorg. Je hebt inzicht in zorgprocessen en zorgmethoden in de ouderenzorg. Je bent communicatief sterk, legt makkelijk contact met de mensen om je heen. Je hebt een passie voor ouderenzorg, weet wat er speelt en onderhoudt contact met de cliënten en hun vertegenwoordigers. Je bent handig met het werken op de PC. Je bent geduldig, flexibel en hebt doorzettingsvermogen Bij het plannen van werkzaamheden worden eisen gesteld aan ordelijk en systematisch werken. Eisen worden gesteld aan integriteit bij het omgaan met personeels- en cliëntgegevens. Representativiteit is van belang bij het te woord staan van relaties, van cliënten en het onderhouden van andere externe contacten. Opdracht Je geeft leiding aan 3 teams en draagt zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van hoofdlijnen, het jaarplan van organisatie-eenheid en de daarop gebaseerde zorg- en werkprotocollen. Knelpunten in de werkuitvoering worden zelfstandig opgelost, waarbij op eigen initiatief teruggevallen kan worden op de zorg(proces)manager en eventueel op andere disciplines. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks leiden en organiseren van zorgprocessen en het leiden van projecten. Hierbij zijn van belang: tact, stimuleren, motiveren, coachen en corrigeren. Je gaat individuele gesprekken met de medewerkers plannen en voeren, dit doe je in nauw overleg met de P&O adviseur. Je organiseert randvoorwaarden voor de inspectie. Zoals je weet bezoekt de inspectie met regelmaat organisaties om de kwaliteit te toetsen. Hier komen altijd een aantal verbeterpunten in naar voren, we vragen voor deze opdracht kennis en kunde op dit terrein. Je opdrachtgever is de procesmanager 24 uurs zorg Beschikbaarheid Je bent per direct beschikbaar en flexibel inzetbaar voor minimaal 32 uur per week. De opdracht zal naar verwachting 3 maanden duren. Deze uren zijn flexibel te verdelen over de week en in overleg met de opdrachtgever in te vullen. Je tarief is scherp en passend bij de termijn van deze opdracht ex BTW ex Reiskosten. Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Heerenveen. Reactie Als je belangstelling hebt en aansluit bij het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je CV, je tarief, beschikbaarheid en motivatie per mail naar Jolien@voor.nl Graag reactie voor 21 februari 2017, de VOORdracht bij de opdrachtgever is op donderdag 23 februari vanaf het einde van de middag en de avond.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master