Wij zijn VOOR.

Bestuurder

Assen

08-02-2024

Bestuurder

Autonome bestuurder met hart voor de dromen en verlangens van bewoners (de ‘jongens en meiden’) die bij Phusis wonen, leren en werken. Verbindend leider met focus op mogelijkheden. Creatief met gevoel voor de essentie en voor ondernemerschap binnen een gezonde bedrijfsvoering.

In verband met het overdragen van de bestuurlijke rol van de huidige bestuurder Bart de Bruin (mede oprichter en sinds 2003 verbonden aan Phusis) zijn wij op zoek naar een nieuwe bestuurder. We zoeken een autonome en verbindende bestuurder. Iemand die denkt in mogelijkheden en liefde heeft voor de bijzondere doelgroep van Phusis waarmee samen het leven geleefd wordt. Iemand die houdt van uitdagingen, de essentie aanvoelt en perspectief creëert.

Organisatie

Phusis is een unieke organisatie waar mensen terecht kunnen die zijn vastgelopen of tussen wal en schip vallen op verschillende leefgebieden. Phusis houdt vast waar anderen loslaten en blijft zoeken naar oplossingen. Door te focussen op mogelijkheden en perspectief in plaats van beperkingen. De medewerkers van Phusis zijn gelijkwaardig in de relatie met de bewoners. Het waarmaken van ieders verlangen staat elke dag centraal.

“Er is veel ruimte voor ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Als je een goed idee hebt gaan we het doen. We hebben een stoere cultuur en we doen wat nodig is”(lid bestuurstafel)

De bewoners van Phusis hebben vaak bij meerdere (zorg)organisaties gewoond en zijn daar vertrokken omdat hun gedrag niet begrepen of getolereerd werd. Een onveilige thuissituatie heeft er vaak toe geleid dat de mensen die op het pad van Phusis komen, door tussenkomst van de rechter al jong uit de context van hun gezin van herkomst zijn gehaald. Er wordt bij Phusis uitgegaan van het vermogen van mensen om te groeien binnen een passende context. Bewoners (en medewerkers) mogen zijn wie ze zijn. Phusis biedt bewoners de ruimte om te groeien naar een goed bestaan op hun eigen plek in de maatschappij. Bij Phusis zeggen we altijd: ‘ja, tenzij’. Zo hebben sommige bewoners hun rijbewijs gehaald wat onmogelijk leek. Bij Phusis zijn mensen welkom en mogen ze terug komen. Zowel bewoners als medewerkers krijgen meerdere kansen.

De leidende principes bij Phusis zijn:

 • onvoorwaardelijke liefde geven
 • bieden van perspectief
 • samen leven
 • gelijkwaardig in de relatie
 • blijvend zoeken, wij weten het ook niet
 • doen wat nodig is

Phusis is opgericht in 2003 door drie bevlogen vrienden die vonden dat er binnen de LVB/MVG doelgroep gewerkt moet worden vanuit perspectief en gelijkwaardigheid. Anno 2024 leven en werken circa 200 bewoners bij Phusis op 10 locaties wonen en 8 locaties werken. Ze leven samen en worden ondersteund door ruim 250 gepassioneerde medewerkers. Phusis is gegroeid van een organisatie van enkele bewoners en medewerkers naar een ISO gecertificeerde, (voornamelijk) WMO en WLZ gefinancierde organisatie met unieke (werk)projecten en een omzet van bijna 20 mio. In 2022 is Phusis gestart met zorg en begeleiding aan Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen.

“We kunnen ons mooie èn zware werk dragen omdat we het samen doen. Werken bij Phusis is ‘groter’ dan een gewone baan” (coördinator)

Phusis wordt sinds begin 2023 georganiseerd vanuit drie ‘community’s’ (Assen, Friesland en Aa en Hunze). Alle 18 (woon/werk) locaties worden gefaciliteerd door een (zorg/werk)coördinator. De coördinatoren en gedragswetenschappers binnen een community worden ondersteund door een eigen leermeester. De leermeesters, een gedragskundige, de bestuurssecretaris, de controller/manager bedrijfsvoering, de adviseur bewonerszaken, adviseur medewerkerszaken en de bestuurder vormen samen de bestuurstafel van Phusis. De leden van de centrale bewonersraad zijn de Raadgevers en geven raad aan de bestuurstafel.

De essentie van werken bij Phusis is ‘op eigen grond staan’. Beschikken over levenservaring en oordeelsvermogen zijn belangrijke startcriteria en niet primair het beschikken over de juiste opleiding of diploma’s. Medewerkers krijgen bij Phusis veel ruimte en verantwoordelijkheid om oplossingen samen met bewoners uit te proberen.

Er werken veel zij-instromers bij Phusis met een andere carrière midden in het leven. Bijvoorbeeld als marinier, meubelmaker, chauffeur of boer. 60% van de medewerkers heeft bij aanvang (nog) geen zorg-gerelateerde opleiding gevolgd. Er wordt gewerkt op basis van het ‘meester-gezel’ principe. Door de groei van de organisatie zijn er relatief veel jonge/nieuwe medewerkers en coördinatoren. Dit vraagt om gezamenlijke investering in samenwerken, teamontwikkeling en communicatie. Verloop, en verzuim, een gezonde bedrijfsvoering en veiligheid zijn belangrijke thema’s in 2024. Het vinden van passend vastgoed voor wonen en werken binnen beschikbare financiering en (gemeentelijke) regelgeving is een continue uitdaging. Phusis groeit door en er zijn bewoners die al ruim 20 jaar bij de stichting wonen en dus een dagje ouder worden. Dit vraagt speciale aandacht voor de behoeften van de ouder wordende bewoners.

Er zijn in de loop van de jaren veel unieke (werk)projecten van betekenis gerealiseerd door bewoners en medewerkers van Phusis. Onder andere op het gebied van groen en natuur, horeca, een rondvaartboot en een meubelfabriek. Een mooi voorbeeld van zo’n project vinden wij bijvoorbeeld de ‘kip-caravans’ van Phusis. 249 kippen (vanaf 250 heb je een vergunning nodig) slapen ‘s nachts in een caravan. Hier hebben zij hun eigen stok en ruimte om een ei te leggen. Overdag scharrelen de kippen vrij rond. De caravan verplaatst naar steeds een ander groen grasveld in de regio. De biologische eitjes worden door Phusis gebruikt op de horecalocaties en verkocht via lokale verkooppunten aan inwoners van de regio. De huidige bestuurder ziet overal kansen en heeft met hart en ziel jarenlang nieuwe perspectieven, projecten en mogelijkheden gecreëerd. Hij ‘pakt’ de jongens en meiden die een thuis nodig hebben en elders niet terecht kunnen op en organiseert samen een nieuw perspectief. Binnen (en buiten) de organisatie is veel respect en waardering voor de passie , de visie, energie, creativiteit en het ondernemerschap van Bart de Bruin. Bart heeft, in overleg met de Raad van Toezicht, besloten in 2024 te starten met het overdragen van zijn rol als bestuurder aan een opvolger. In gezamenlijkheid met de nieuwe bestuurder zal het stokje overgedragen worden.

Functie

“Je wordt als nieuwe bestuurder niet de baas, maar de regisseur van het ‘samen zoeken’ ” (coördinator)

Als bestuurder word je, na een gezamenlijk te bepalen inwerkperiode, eindverantwoordelijk voor een unieke organisatie. De essentie van je functie:

 • In dialoog met de collega’s van de bestuurstafel, raadgevers, medewerkers en OR verder bouwen aan een waarde-gedreven en financieel gezonde organisatie
 • je faciliteert een organisatie waar gelijkwaardig leven en perspectief creëren leidend zijn. Je creëert een context waar vakmanschap en persoonlijk leiderschap centraal staan
 • je verbindt de leefwereld van Phusis met de systeemwereld die continu andere dingen vraagt. Je maakt binnen wettelijke en financiële kaders afspraken die passen bij Phusis en de context
 • je bent, samen met collega’s van de bestuurstafel, verantwoordelijk voor een wendbare interne organisatie, communicatie en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Met extra aandacht voor behoud, verloop, veiligheid en verzuim
 • de Raad van Toezicht is jouw betrokken en waardevolle sparringpartner waar je verantwoording aan aflegt.

Het aanstellen van een nieuwe bestuurder is een belangrijke mijlpaal voor Phusis. Je bent succesvol als je de essentie van Phusis weet te behouden en samen verder ontwikkelt. Met als resultaat groei en ontwikkeling van bewoners en medewerkers. Je weet Phusis de komende jaren toekomstbestendig door alle (externe) ontwikkelingen te loodsen. Je houdt vast aan de principes van Phusis en zorgt er tegelijkertijd dat Phusis meegroeit met externe ontwikkelingen. Phusis blijft gezien en gewaardeerd worden als voorbeeld hoe het anders kan: samen leven vanuit verbinding, gelijkwaardigheid en perspectief.

Wie wij zoeken

De nieuwe bestuurder die wij zoeken brengt zichzelf mee, kent zichzelf en verstaat de bewoners van Phusis. Een bestuurder die blijft staan bij vraagstukken aan de ‘onderkant van de samenleving’.

Je kent de complexiteit van de positie als bestuurder. Aan de ene kant sta je ‘boven’ de rest en ben je ‘alleen’. Tegelijkertijd, ben je als mens (niet als bestuurder) voortdurend tussen de bewoners en medewerkers. Je durft jezelf daarin te laten zien met je mooie en minder mooie kanten. Je werkt vanuit gelijkwaardigheid en bent niet bang voor conflict. Je omarmt verschil en je durft te schuren en langs randen te lopen. Je werkt op basis van dialoog en hebt oog voor het ontwikkelen van talenten van mensen. Je bent een leider die zowel groot als kwetsbaar durft te zijn.

Een verbindende bestuurder die zowel sterk is in het leiden van de eigen interne organisatie als Phusis vertegenwoordigt in externe (zorg)netwerken op bestuurlijk niveau. Je weet vraagstukken tot de kern terug te brengen en bent, samen met de collega’s van de bestuurstafel, in staat nieuwe plannen, ondanks de waan van de dag, duurzaam en procesgericht te implementeren en mensen mee te nemen.

Je bent ondernemend en hebt een antenne voor innovatie en nieuwe kansen. Een leider met een warm hart voor vraagstukken aan de onderkant van de samenleving. Je werkt vanuit gelijkwaardigheid en bent gericht op perspectief. Je geeft vertrouwen en waardering.

Jouw kenmerken:

 • Je bent betrouwbaar en rechtvaardig en hebt respect en waardering voor wat er in 20 jaar is neergezet door de mensen van Phusis
 • ervaring als directeur/bestuurder in een vergelijkbare en relevante context
 • je geeft ruimte aan de stem van de bewoners, gaat oprecht in gesprek op zowel formele als informele momenten
 • je stimuleert ondernemerschap en hebt lef om uit te proberen en over grenzen heen te kijken. Je bent in staat creatieve oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken
 • je kunt op condities organiseren en weet te laveren tussen organiseren, structureren en de essentie vasthouden
 • je bent een verbinder, je sluit aan, je luister goed, bent helder in je communicatie en stevig in het aangeven van grenzen
 • je behoudt overzicht en rust, ook in crisis en chaos
 • bij voorkeur beschik je over een relevant netwerk (in de regio). Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor externe partijen. Je bestuurt vanuit relaties en houdt je rug recht in gesprek met bijvoorbeeld financiers en gemeenten
 • je bent bekend met en spreekt de taal van de systeemwereld waarin Phusis zich bevindt (WMO, WLZ, gemeenten, zorgkantoor etc)
 • je bent geïnteresseerd in de wijze waarop het zorgstelsel in Nederland georganiseerd is, en hebt een visie hoe je daarbinnen Phusis organiseert
 • naast passie voor de inhoud van het werk van Phusis heb je ook ervaring en affiniteit met bedrijfsvoering en met vastgoed vraagstukken
 • HBO+/Academische niveau, liefst gecombineerd met een veranderkundige opleiding. Je bent bekend met de ‘taal’ binnen Phusis
 • je leeft je leven graag samen met de bewoners en medewerkers van Phusis en je houdt vol als je ergens voor gaat
 • je hebt voldoende ervaring in de omgang met mensen met een disharmonisch profiel. Je (her)kent de diepe ellende van de mensen waarvoor Phusis is opgericht. Je kunt blijven staan en houdt overzicht als de situatie ‘existentieel angstig’ wordt
 • je ziet Bart de Bruin als jouw leermeester om het DNA van Phusis te leren kennen en geeft hem de stevigheid en het vertrouwen om los te laten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bestuurder bij Phusis is een veelzijdige positie bij een unieke organisatie. In verbinding met bewoners en medewerkers van kan je wezenlijk impact maken. Het betreft een fulltime functie gewaardeerd in WNT2.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature voor haar rekening te nemen. Lizzy Noordberg en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze prachtige functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaand reactieformulier.  Eerst even bellen of mailen met Lizzy mag natuurlijk ook (Lizzy@voor.nl of 06-14121254)

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag kennis in een uitgebreid persoonlijk live gesprek. Deze live VOORgesprekken vinden plaats op 4, 8 en 12 maart a.s. in het midden van het land. De selectiegesprekken bij Phusis vinden plaats op donderdag 28 maart in Assen Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

We kijken uit naar je reactie en verheugen ons op mooie gesprekken om voor Phusis een nieuwe bestuurder te selecteren. Hartelijke groet, Lizzy & Marieke

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.