Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Zorgbemiddeling en Zorgadministratie

Amsterdam

21-11-2022

Interim Manager Zorgbemiddeling en Zorgadministratie

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Stevige gesprekspartner die processen in kaart brengt, verbeterplannen implementeert en de frontoffice en backoffice met elkaar verbindt – denker én doener

Organisatie

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Amsterdammers komen bij ZGAO voor zorg en behandeling, revalidatie, kortdurend verblijf, wonen en dagbesteding. Door 600 collega’s en 70 vrijwilligers wordt met plezier gewerkt op de zorglocaties Het Flevohuis en De Open Hof, de revalidatieklinieken, de dagbestedingslocaties in de wijk, de revalidatieafdeling in het OLVG en natuurlijk bij zorg thuis in de wijk.

Binnen ZGAO staat de kwaliteit van leven van cliënten voorop. Cliënten zijn zo zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk, kunnen zichzelf zijn en voelen zich veilig. Omdat ZGAO gelooft dat er een groot verband bestaat tussen het geven van goede zorg en het hebben van gelukkige en gezonde medewerkers, zet de organisatie alles op alles om vitaliteit te bevorderen en verloop en verzuim tegen te gaan.

In 2021 is de strategische koers tot 2025 bepaald. Om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar ouderenzorg in Amsterdam-Oost, opent ZGAO de komende jaren drie nieuwe locaties en groeit de organisatie ook in de wijk. ZGOA is kleinschalig van opzet, ambitieus en de lijnen zijn kort.

De organisatie wil de komende tijd verschillende bedrijfsondersteunende processen tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren. In het bijzonder gaat het hier om de verbinding tussen de frontoffice (Cliënt Service Bureau) en backoffice (zorgadministratie). Wij zoeken daarom een interim manager die hier zijn of haar tanden in wil zetten en deze leuke en uitdagende opdracht tot een succes gaat brengen.

Opdracht

ZGAO wil de organisatie verder professionaliseren. Het Cliënt Service Bureau (CSB) en de zorgadministratie vormen belangrijke schakels met de zorgverlening en zorgfinanciering. Gebleken is dat verschillende processen hieromheen verbeterd kunnen worden. Als interim manager zorgbemiddeling en zorgadministratie ben je integraal verantwoordelijk voor het aansturen van het CSB en de zorgadministratie (totaal ongeveer 10 mensen). Jouw opdracht zal zijn om vanuit een integrale verantwoordelijkheid procesverbeteringen te implementeren en hier de beide teams én de rest van de organisatie in voor te gaan en mee te nemen.

ZGAO wil naar een situatie van ‘first time right’. Jij zorgt ervoor dat de verschillende afdelingen weten wat zij wanneer moeten doen en van elkaar weten wat de ander doet. Je verbetert hierbij de service richting de zorglocaties en neemt hen mee in de acties die van hen verwacht worden. Denk hierbij aan het goed en tijdig indiceren wanneer cliënten ‘binnenkomen’ via het Cliënt Service Bureau, maar juist ook daarna. Indicaties moeten als het nodig is op tijd verzwaard worden, zodat de cliënt genoeg zorg kan blijven krijgen. Juist op die momenten is het zaak processen en verantwoordelijkheden voor iedereen in de keten helder te hebben en hiernaar te handelen. Als interim manager ga je samen met de medewerkers aan de slag met het versterken van deze processen. Je stemt hierbij af met collega’s vanuit het primaire proces, zorgverkoop, control en ICT. Je adviseert gevraagd én ongevraagd het managementteam en de bestuurder en legt verantwoording af aan de Manager Zorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren interim manager die het speelveld en de complexiteit van financieringsstromen waarin indicatiestelling, registratie en declaratie plaatsvinden, goed kent – je kunt terugvallen op eerdere, vergelijkbare opdrachten of dienstverband(en). Je beschikt daarnaast over leidinggevende ervaring.

Je bent in staat ‘hoog over’ te acteren en bent analytisch sterk. Je stelt niet alleen verbeterplannen op, je trekt ook de kar bij het implementeren ervan. Je bent een natuurlijk leider in dergelijke trajecten en neemt zowel je team als de rest van de organisatie hierin mee. Je bent in staat in management- en andere overleggen overtuigend en sturend op te treden en zaken gedaan te krijgen. Je kunt meebewegen met de organisatie, maar weet ook je rug recht te houden als de situatie daarom vraagt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht per zo spoedig mogelijk voor 28 – 36 uur per week. Het kantoor van ZGAO bevindt zich in Amsterdam Oost (nabij station Amstel), waarbij hybride werken tot de mogelijkheden behoort.

Invulling van deze opdracht in loondienst behoort ook tot de mogelijkheden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze leuke opdracht te selecteren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in de week van 7 november. Datum van kennismakingsgesprekken bij ZGAO worden nader bepaald.