Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch communicatieadviseur

Utrecht

20-06-2022

Strategisch communicatieadviseur


Daadkrachtig adviseur met verbindende kwaliteiten


Organisatie

De Opbouw is een ambitieuze organisatie waar medewerkers zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De Opbouw bestaat uit vier organisatieonderdelen: drie zorgorganisaties met een eigen label en bestuurs- en groepsondersteuning (BGO). Zideris en Prinsenstichting richten zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Silverein is gespecialiseerd in ouderenzorg en in 2021 ontstaan vanuit een fusie tussen De Brug, de Bilthuysen en Lyvore.

De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht. 5000 medewerkers verlenen zorg en ondersteuning aan 6400 cliënten. BGO ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op gebied van Bouw & Vastgoed, HRO (Human Resources, Organisatie), Marketing & Communicatie, Financiën en I&A. BGO, Groepscontrol en bestuur zijn gehuisvest in Utrecht. De organisatie heeft een zorgomzet van ongeveer 290 mio met de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

De kernwaarden van De Opbouw zijn: passie, liefdevol, ambitie, veilig, waarderend en ondernemend.

In 2020 is met het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” gestart. De strategische thema’s binnen dit ambitieuze programma zijn:

 • Zorgontwikkeling
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
 • Zorgtechnologie
 • Anders opbouwen
 • Duurzame woon - en leefomgeving
 • Extern partnerschap

Een beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

De Opbouw is volop in ontwikkeling. De Opbouw is een organisatie met veel mogelijkheden voor professionals die hun vak verstaan en hun kennis en expertise vanuit samenwerking willen delen en inzetten om resultaten te bereiken.

Functie

Als strategisch communicatieadviseur ondersteun je het bestuur en de Directieraad, zowel ten behoeve van in- als van externe communicatie. Je werkt nauw samen met de andere communicatieadviseurs die primair ingezet worden bij de zorgorganisaties. Daarnaast werken jullie aan gezamenlijke communicatieactiviteiten in lijn met de gekozen strategische koers van de organisatie. Jij voert daarover de regie en zet de lijnen uit.

Wat ga je doen:

 • Je kunt strategisch communicatiebeleid formuleren en weet dit te vertalen naar maatwerk per zorgorganisatie.
 • Je vertaalt de doelstellingen van de Raad van Bestuur en de Directieraad van De Opbouw naar marketingcommunicatie doelstellingen. Je draagt de communicatiestrategie uit en creëert hiervoor draagvlak.
 • Je bent een strategische gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en de Directieraad en vertaalt vragen en opdrachten vanuit de Directieraad en groepsmanagers naar concrete en effectieve marketingcommunicatie-acties.
 • Je werkt nauw samen met je collega communicatieprofessionals die primair bij de zorgorganisaties werken.
 • Je sluit aan bij inhoud en tempo van de verschillende organisaties zonder je koers en te behalen resultaten uit het oog te verliezen.
 • Samen met de communicatieadviseurs zorg je, binnen afgesproken kaders, voor een optimale inrichting van de communicatiefunctie.
 • Daarnaast ben je ook woordvoerder. Je staat met plezier de pers te woord. Je adviseert de Raad van Bestuur over de boodschap en de wijze van communiceren.
 • Je draagt er met communicatieadviseurs zorg voor dat er Opbouw-brede events plaatsvinden in samenwerking met eventorganisaties. Deze zijn gericht op verbinding, inspiratie en ontwikkeling. Je bent organisatorisch sterk en houdt hierbij de touwtjes in handen.
 • Je ondersteunt De Opbouw met goede adviezen over de beeldvorming en de merkenstructuur van De Opbouw. Je weet zakelijk en creatief het maximale uit budgetten te realiseren.
 • De Opbouw heeft de koers “Samen Merkbaar Beter” ingezet. Voor dit programma ondersteun je de programmadirecteur en maak je deel uit van het regieteam. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de inzet van passende communicatiemiddelen en doet stakeholder gerichte voorstellen voor de boodschap.
 • Je stuurt soms externe partijen aan die betrokken zijn bij de uitvoering.

Wie wij zoeken

Je beschikt over een academisch werk-en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding en meerjarige ervaring op het gebied van communicatie. Je hebt kennis van relevante actuele ontwikkelingen binnen het marketingcommunicatie vak. Het spreekt voor zich dat je affiniteit hebt met de zorg. Van nature ben je gericht op het delen van je kennis en ervaring met anderen. Je maakt afspraken en komt deze na en geeft zo het goede voorbeeld. Je bent toegankelijk en collega’s weten je makkelijk te vinden. Je durft kritische vragen te stellen en je bent blijft daarbij altijd gericht op zowel de inhoud als de samenwerking. Waar nodig ben je daadkrachtig en besluitvaardig. Je krijgt energie van vernieuwing en verandering. Als adviseur ben je organisatie sensitief. De Opbouw is een organisatie in verandering met veel verschillende stakeholders. Je beweegt je hierbinnen met de nodige souplesse en kunt je goed inleven in de verschillende belangen. Je kunt overtuigend adviseren. Je durft van de gebaande paden af te wijken en met verrassende ideeën te komen.

Verder vragen wij:

 • In staat zijn om door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden;
 • Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De strategisch communicatieadviseur is een rol die volop in ontwikkeling is. Een rol waar je zelf veel invloed op hebt en je met alle facetten van communicatie en marketing te maken krijgt. Een functie waarin je veel kunt betekenen om beleid en uitvoering goed op elkaar te laten aansluiten. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor 32 -36 uur met een daarbij passend marktconform salaris gebaseerd op de functie en jouw ervaring. Je hebt – in overleg - de mogelijkheid om hybride te werken. Naast het kantoor van De Opbouw in Utrecht, werk je ook met enige regelmaat op de locaties van de zorgorganisaties (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectie gesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. De VOORselectie gesprekken zijn gepland op 20 juni en de selectiegesprekken op 27 juni 's middags. Een referentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.