Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid

Utrecht

14-09-2022

Beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid

Regisseur en adviseur

Organisatie

Zorggroep De Opbouw is een ambitieuze organisatie waar medewerkers zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De Opbouw bestaat uit vier organisatieonderdelen: drie zorgorganisaties met een eigen label en bestuurs- en groepsondersteuning (BGO). Zideris en de Prinsenstichting richten zich op de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Silverein is gespecialiseerd in ouderenzorg.

De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Gelderland en Utrecht. 5000 medewerkers verlenen zorg en ondersteuning aan 6400 cliënten. BGO ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op gebied van Bouw & Vastgoed, HRO (Human Resources, Organisatie en communicatie), Financiën en I&A. BGO, Groepscontrol en bestuur zijn gehuisvest in Utrecht. De organisatie heeft een zorgomzet van ongeveer 290 mio met de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De kernwaarden van De Opbouw zijn: passie, liefdevol, ambitie, veilig, waarderend en ondernemend.

In 2020 is met het aantreden van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur het bedrijfsplan “Samen Merkbaar Beter” gestart. De strategische thema’s binnen dit ambitieuze programma zijn:

 • Zorgontwikkeling
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
 • Zorgtechnologie
 • Anders opbouwen
 • Duurzame woon - en leefomgeving
 • Extern partnerschap

De Opbouw is volop in ontwikkeling. De Opbouw is een organisatie met veel mogelijkheden voor professionals die hun vak verstaan en hun kennis en expertise vanuit samenwerking willen delen.

Functie

Zorggroep de Opbouw staat voor een hoge kwaliteit van intra- en extramurale zorg en dienstverlening. Ben jij de aangewezen persoon die ons bestuur en directieraad komt ondersteunen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van onze zorg?

In deze functie houd je je bezig met advisering en ondersteuning op gebied van (integrale) kwaliteit van zorg en veiligheid. Deze nieuwe functie kent verschillende rollen waar je voor een belangrijk deel zelf invulling aan kunt geven.

Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de Directieraad en adviseert op het gebied van kwaliteit van zorg en veiligheid. Je draagt eraan bij dat onderwerpen over kwaliteit worden geagendeerd.

Je organiseert in afstemming met je collega’s het beleid zo dat er tijdig inzichtelijke (geaggregeerde) rapportages beschikbaar zijn om kwaliteitsbeleid te toetsen en te evalueren. Waar nodig bereid je voorstellen ter verbetering voor. Je volgt externe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsdenken van De Opbouw.

Daarnaast zorg je actief voor het versterken van het leerklimaat van het kwaliteitsdenken op het niveau van de zorggroep. Daarvoor werk je o.a. samen met beleids- en kwaliteitsmedewerkers van de zorgorganisaties en zorg je er gezamenlijk voor dat informatie tijdig beschikbaar is ter bespreking in de relevante gremia.

Je visie op kwaliteit gaat verder dan alleen het hanteren van kwaliteitssystemen. Door samenwerking met de andere collega’s binnen de zorggroep weet je het integrale kwaliteitsbeleid op juiste wijze nog verder op de kaart te zetten. Je geeft het uitgangspunt van een lerende organisatie een verdere impuls in nauwe verbinding met de collega’s in de zorgorganisaties.

Het betreft een dynamische, afwisselende baan voor een verbindende doorpakker met ervaring in de zorg. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen:

 • Realiseren van een brede kwaliteits- en veiligheidsagenda voor de zorggroep;
 • Adviseren, faciliteren en ondersteunen van alle aspecten van kwaliteits-, veiligheids- en rapportagesystemen inclusief de WZD (Wet Zorg en Dwang);
 • Adviseren op gebied van cliëntmedezeggenschap;
 • Proactief adviseren van de raad van bestuur en de directieraad over beleidsaangelegenheden en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de VVT en GHZ;
 • Ondersteunen bij het vertalen van beleid naar praktische uitvoerbaarheid;
 • Inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht;
 • Vraagbaak voor de stafmedewerkers/ strategisch beleidsadviseurs van de zorgorganisaties over kwaliteit en veiligheid van zorg, incl. incidentmeldingen en afhandeling van de dossiers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • Ontwikkelen van een leerklimaat over kwaliteit en veiligheid.

Wie wij zoeken

Jouw persoonlijkheid kenmerkt zich door een sterk analytische blik, een proactieve, flexibele houding en een open, directe manier van communiceren. Je combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud. Je bent sterk gericht op samenwerking en weet mensen te verbinden om samen de beste resultaten te behalen. Je kunt snel en gemakkelijk schakelen. Daarbij denk je in kansen en mogelijkheden, overtuig je op basis van inhoudelijke argumenten en durf je op basis van de bestaande beleidskaders stelling te nemen wanneer de situatie dat vraagt. In discussies weet je steeds de goede toon te vinden en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op de opgave en het resultaat. Je haalt voldoening uit het feit dat anderen met jouw kennis en inzichten verbetering weten te realiseren. Je stimuleert een lerende en open houding. Je werkt kennis gedreven en voelt je prettig in een dynamisch werkveld van de VVT en GHZ.

Verder vragen wij:

 • Academisch werk en denkniveau met relevante opleidingsachtergrond;
 • Affiniteit met kwaliteitsbeleid en ervaring in de zorg
 • Affiniteit met besluitvormingsprocessen en advies- en medezeggenschapsorganen;
 • Prettig in de omgang, goed gevoel voor verschillende belangen en drijfveren, politieke en bestuurlijke verhoudingen, en het vermogen daarop in te spelen;
 • Een flexibele houding om adequaat te kunnen opereren binnen het werkveld VVT en GHZ;
 • Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl;
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het is een dynamische afwisselende functie in de zorgsector VVT en GHZ met ruimte om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Je hebt de mogelijkheid om gedeeltelijk hybride te werken. Het betreft een deeltijdfunctie. De exacte omvang kan in overleg worden bepaald. Je inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring FWG 60/65 (salarisrange : €3374 - €5772) en gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. In eerste instantie ontvang je een overeenkomst voor de duur van een jaar, bij goed functioneren wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier. ( https://www.voor.nl/vacatures/958/beleidsadviseur-kwaliteit-en-veiligheid )  Voor we kandidaten uitnodigen voor een VOORselectie gesprek maken wij graag kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek . Daarna vinden de selectiegesprekken bij De Opbouw plaats. Een referentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.