Wij zijn VOOR.

Bestuurssecretaris (hernieuwde oproep)

Den Haag

13-01-2022

Bestuurssecretaris (hernieuwde oproep)

                                    


Verbindend, faciliterend en pro- actief

Organisatie

De dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van de mensen. Waarin de mens in de samenleving duurzame uitvoering geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier:


Samen maken we diervriendelijk natuurlijk!

De Dierenbescherming is sinds 2015 een landelijke organisatie waarin verschillende regionale stichtingen zijn en waar mensen met veel passie en doelen zijn om het verschil te maken voor dierenwelzijn. Er ligt een en ambitieus strategisch plan voor de jaren. In deze video worden de vier nieuwe doelen uiteengezet: diervriendelijk leven, ondernemen, besturen en gebruik van ruimten.

De dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van de mensen. Waarin de mens in de samenleving duurzame uitvoering geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier:


Bekijk filmpje " href="" style="" target="_blank">hier


De Dierenbescherming wil hoogwaardige dierenhulp bieden en heeft de focus op impactvolle beïnvloeding en van de samenleving.
verschuift de focus van het beschermen en rood van dieren naar het voorkomen van dierenleed. Door oa concrete oplossingen te ontwikkelen en te die de maatschappij helpen om diervriendelijk te leven. Denk bijvoorbeeld aan keurmerken zoals het Beter Leven keurmerk of meer recent de Chip je Kat campagne.Functie

Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder, tevens bestuurder van ruim 30 stichtingen binnen de Dierenbescherming, die je zo goed mogelijk ondersteunt waardoor zij kan excelleren vanuit haar rol. Je functioneert als regisseur in de governance driehoek van bestuurder, raad van toezicht en ledenraad en bent dienend aan deze gremia. Je faciliteert overleggen en strategische besluitvorming en adviseert, gevraagd of ongevraagd, over bestuurlijke, organisatorische en juridische vraagstukken. Je bent de smeerolie in de organisatie waardoor de processen en de communicatie zichtbaar beter lopen. Je organiseert, borgt en voert verenigingsactiviteiten uit die voortkomen uit de diverse statuten en verenigingsprotocollen.

Je draagt op bestuurlijk niveau zorg voor de coördinatie van de gehele beleidscyclus binnen de Dierenbescherming: van de totstandkoming van het jaarplan tot de realisatie van het jaarverslag en je bewaakt daarbij de principes van good governance. Het actueel houden en aanpassen van de statuten en reglementen van de organisatie en de diverse bestuurlijke, adviserende en medezeggenschapsorganen, vallen daar eveneens onder. Je bent scherp op het naleven van de statuten, reglementen, protocollen en de strategische koers van de organisatie en signaleert en intervenieert tijdig als de situatie daar om vraagt.

Je geeft leiding aan twee bestuurssecretaresses waarmee je zorg draagt voor het voorbereiden, opvolgen en de verslaglegging van de vergaderingen en overleggen van de bestuurder, zoals vergaderingen met het managementteam, de raad van toezicht en de ledenraad. Dat doe je zodanig dat de voorwaarden optimaal zijn om tot een succesvolle en eenduidige communicatie te komen; je bevordert de synergie en samenwerking tussen deze drie gremia.

Wie wij zoeken

Je geniet ervan om op de achtergrond bij te dragen aan het succes van de Dierenbescherming door processen en communicatie soepel te laten lopen en door anderen te laten excelleren. Door te verbinden, te faciliteren en pro-actief op te treden, door overzicht te houden en door mede te sturen op de koers en afspraken. Met je analytisch en strategisch vermogen ben je in staat om goed overzicht te houden en je bent ijzersterk in plannen en organiseren. Je voelt je betrokken bij de missie van de Dierenbescherming en bent politiek en organisatie sensitief.

In deze rol laat je een zorgvuldige én slagvaardige werkwijze zien. Daarbij durf je initiatieven te nemen en kan je goed communiceren. Je ziet wat de kracht van de organisatie is en wat weerstand teweegbrengt en je weet hoe dat om te buigen. Je bent zeer bekwaam om dat goed onder woorden te brengen, in woord en geschrift.

Je bent een stevige persoonlijkheid met een flexibele houding, humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en je kan snel tot de kern komen.

Je bent een uiterst integere en ervaren allround bestuurssecretaris of beleids- of bestuursadviseur met ambitie om bestuurssecretaris te worden. Je hebt bij voorkeur een relevante opleiding in bijvoorbeeld een juridische of bestuurskundige richting op WO-niveau afgerond.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een cruciale functie binnen de Dierenbescherming (locatie Den Haag) waarbij je een essentiële bijdrage levert aan soepele processen en besluitvorming. En dat binnen een prachtige organisatie met een nieuwe strategische koers en het blijvende leidend principe: het verbeteren van het welzijn van dieren. Een prettige omgeving met enthousiaste en bevlogen collega’s. De functie is ingedeeld in schaal 10, deze schaal start bij: 3180 EUR en loopt door tot maximaal 5104 EUR o.b.v. 38 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden in november en december plaats. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats in december. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op donderdag 26 januari aanstaande. Ook hierbij zullen de dan geldende richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.