Wij zijn VOOR.

Hoofd Kliniek Rotterdam Alexander

Rotterdam

23-12-2021

Hoofd Kliniek Rotterdam Alexander

Passie voor teamontwikkeling èn voor een optimaal behandel- en leefklimaat

Antes zoekt voor haar Kliniek Rotterdam Alexander een koel hoofd met een warm hart die, samen met de andere hoofden en het MT, stuurt op werkprocessen en teamontwikkeling zodanig dat behandel- en leefklimaat naadloos op elkaar aansluiten.

Organisatie

Antes is een GGZ-specialist in verslaving en gericht op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes wil ernstige gevolgen daarvan tot een minimum beperken, waardoor de patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving. In bijgaand filmpje geven een aantal collega’s je een indruk van het werk en de sfeer.Als onderdeel van Parnassiagroep, streeft Antes naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen en maakt de organisatie geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Antes vindt het belangrijk om van en mét elkaar te leren en dat iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Wanneer je bij Antes werkt, krijg je een opleidingsbudget en wordt er door je leidinggevende samen met jou gekeken welke ondersteuning nodig is om jouw ontwikkeldoelen te halen. Omdat Antes een grote instelling is en onderdeel van de Parnassia Groep, zijn er veel loopbaanmogelijkheden.

Antes werkt vanuit 5 divisies, namelijk Volwassen Ambulant, Volwassenen Klinisch Noord, Volwassen Klinisch Zuid, Forensisch en de divisie Ouderen, NAH en Ziekenhuispsychiatrie. De divisie Volwassenen Klinisch Noord wordt aangestuurd door een duaal directieteam van bedrijfsvoering en zorg. Onderdeel van deze divisie is onder andere de Kliniek Rotterdam Alexander.

Kliniek Rotterdam Alexander geeft vorm aan een keten van zorg. Er zijn 212 bedden waar mensen die in crisis verkeren ten gevolge van ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen, kunnen worden gestabiliseerd en geholpen om hun autonomie te vergroten. Veelal worden zij opgenomen middels een Crisismaatregel (CM), Zorgmachtiging (ZM) of vrijwillig. Na de eerste opvang op de gesloten afdeling en de beoordelingslocatie, komt de patiënt voor vervolgbehandeling en ondersteuning bij de dagelijkse structuur elders in de Kliniek of (terug) in ambulante zorg.

Het hoofd ontvangt leiding van de manager bedrijfsvoering en de manager zorg en geeft leiding aan de medewerkers van klinische en behandelteams van die afdeling. De 30 FTE aan MBO+/HBO+/Academisch opgeleide medewerkers hebben een achtergrond als behandelaar of als begeleider en zijn opgeleid als verslavings- of (basis-)arts, psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en/of agoog. Er is een intensieve samenwerking met de andere hoofden en de regie behandelaren. Samen vormen zij het MT van de Kliniek Rotterdam Alexander welke onderdeel is van het MT van de divisie Volwassenen Klinisch Noord.

Functie

“Het is een super leuk team met een ontzettend interessante doelgroep. Never a dull moment.”:
Charlotte van Wel (Hoofd Kliniek)

Als hoofd ben je eindverantwoordelijk voor het werkklimaat en de resultaten van het klinisch- en behandelteam zowel financieel (zorgprestatiemodel), kwalitatief als personeel.

De functie is ruim een jaar geleden in het leven geroepen ter ondersteuning van de teams dicht bij de werkvloer. Daarbij zijn de klinische en de behandelende teams onder de hoofden komen te vallen. Door de impact van COVID en langdurige uitval van één van de hoofden, is de functie van hoofd binnen de Kliniek nog niet tot zijn recht gekomen zoals oorspronkelijk was bedoeld. Twee hoofden hebben een basis gelegd en zien er naar uit je mee te nemen in plannen en verdere teamontwikkeling. Ze hebben beide ruim ervaring in behandeling en begeleiding van de doelgroep. En nu ruim een jaar ervaring in het aansturen van de verschillende teams. Het MT ziet uit naar een nieuw hoofd die bereid is zich langdurig te committeren en die samen met hen de functie verder vorm en inhoud geeft.

De opgave voor het hoofd is helder: Zorg voor samenwerking binnen de klinische en behandelteams waardoor er een veilige, effectieve werksfeer ontstaat, patiënten kwalitatief goede beoordeling, begeleiding en behandeling ontvangen en de bedrijfsvoering op orde komt en blijft. Het hoofd levert ook een bijdrage aan de kliniek brede en divisie brede samenwerking naast externe partners.

Wie wij zoeken

Antes Kliniek Rotterdam Alexander is op zoek naar een ervaren (verander-)manager die kritisch kijkt naar werkprocessen en teamontwikkeling zodanig dat leefklimaat, dagstructuur en behandeling naadloos op elkaar gaan aansluiten. Daarnaast lever je een bijdrage aan het team van hoofden zodat de functie van hoofd en samenwerking verder vorm en inhoud krijgt.

Wat is jouw “Waarom?” als hoofd?
Een belangrijk onderdeel van de zorgvisie van Antes is dat ze zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten bij de hulpvraag van hun patiënten, om zo de best mogelijke interventie in te zetten. De specialistische behandelingen richten zich o.a. op klachtgerichte interventies, waarbij de contextuele en de sociaal maatschappelijke factoren belangrijke aandachtspunten zijn. Hierdoor lukt het Antes om sneller een behandeling vorm te geven die past bij de specifieke hulpvraag van de patiënt. De “Waarom?” is mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar de Antes-collega’s zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Antes wil de kwaliteit van mensen.

Je hebt affiniteit en/of ervaring met de hectiek van acute psychiatrie en/of verslavingszorg en de ontwikkelingen daarbinnen.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante hbo-opleiding (of nog volgend) op het gebied van (verander)management en/of bedrijfsvoering.

Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring in operationele aansturing van hoogopgeleide professionals. Daarin weet je binnen de gestelde kaders (budget, uren, deadlines) te sturen en verlopen de werkprocessen soepel met en voor alle betrokkenen.

Je bent een sociaal vaardige persoonlijkheid die vanuit nieuwsgierigheid, optimisme en natuurlijk overwicht verbinding brengt. Je stuurt vanuit en op vertrouwen waardoor een veilig leer- en werkklimaat ontstaat.

Je bent duidelijk in wat er van medewerkers wordt verwacht en weet medewerkers daartoe te bewegen. Grenzen stellen en voor draagkracht zorgen is voor jou geen tegenstelling.

Om verschil te kunnen maken in de cultuur van Kliniek Rotterdam Alexander zijn toegankelijk en betrouwbaar zijn, het bevorderen van een aanspreekcultuur en doorpakken jouw tweede natuur.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Hoofd is een cruciale functie binnen het MT en voor de klinische en behandelteams van Kliniek Rotterdam Alexander. Na een hectische periode vanwege COVID en uitval van het huidige hoofd zien de teams, de collega hoofden en het MT uit naar je komst om samen de functie verder vorm en inhoud te geven vanuit de oorspronkelijke insteek.

Bij Antes kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via de Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Binnen Antes staan we open voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 55 conform de CAO GGZ. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 31 januari a.s. via het reactieformulier bij deze vacature op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Zoom of WhatsApp).


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De organisatie draagt de kosten van de aanvraag.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.