Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-bestuurder

Rotterdam

11-12-2017

Directeur-bestuurder

BETERE ZORG EN INNOVATIE DOOR SAMENWERKING

Organisatie

Rijncoepel is een serviceorganisatie voor zes multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord (standplaats Noordwijk). Rijncoepel heeft als doelstelling om de aangesloten samenwerkingsverbanden te faciliteren bij het innoveren en het leveren van multidisciplinaire ketenzorg door persoonsgerichte en hoogwaardige zorgprogramma’s voor patienten met een chronisch gezondheidsprobleem. Een geïntegreerde en krachtige eerstelijns gezondheidszorg op wijkniveau is hiervoor nodig. 

Rijncoepel is in 2007 gestart met de eerste twee aangesloten samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de zorg naar een hoger plan wilden tillen door de krachten te bundelen. In de afgelopen jaren hebben meerdere samenwerkingsverbanden zich aangesloten en zijn gezamenlijk veel innovatieve zorgprogramma’s ontwikkeld. Rijncoepel is een van de koplopers op het gebied van zorginnovatie en (keten)samenwerking in Nederland. Daar wordt door de aangesloten samenwerkingsverbanden en de medewerkers van Rijncoepel hard en met trots aan gewerkt.

Binnen de samenwerkingsverbanden werken 18 huisartspraktijken (zo’n 30 huisartsen, en doktersassistenten en praktijkondersteuners), 12 apotheken, 12 fysiotherapiepraktijken, 7 dietisten en 2 psychologiepraktijken samen aan o.a 10 multidisciplinaire zorgprogramma’s. Afhankelijk van het samenwerkingsverband is het programma uitgebreid met o.a. dietetiek, verloskunde en eerstelijns psychologie, thuiszorg/wijkverpleging en maatschappelijke dienstverlening. 

Rijncoepel is de overkoepelende organisatie die gezamenlijk met de aangesloten samenwerkingsverbanden streeft naar een compleet palet van multidisciplinaire, zinnige en zuinige eerstelijns ketenzorg in de regio. 

Wat innovaties en projecten betreft is Rijncoepel de afgelopen jaren sterk gegroeid -en de ambities blijven hoog. Zo participeert Rijncoepel in een van de negen VWS-proeftuinen, Gezonde Zorg, Gezonde Regio. De behoefte aan efficient en effectief organiseren en het borgen van de innovatie in de samenwerkingsverbanden neemt daarbij toe en verdient thans meer aandacht. Naast uitdaging willen de samenwerkingsverbanden vooral ook ondersteuning bij de organisatie van werk en de implementatie van vernieuwingen. Dit betekent dat Rijncoepel zich nog meer wil doorontwikkelen als serviceorganisatie. 

Op zowel uitvoerend niveau als bestuurlijk werkt Rijncoepel sterk samen met de VVT sector, ziekenhuizen, gemeenten en welzijnsorganisaties en participeert als netwerkorganisatie inbredere regionale samenwerkingverbanden zoals NZLO. Met als doel om gezamenlijk ‘sectoroverstijgend’ beleid en innovatie te ontwikkelen en implementeren. En om constructieve samenwerking met o.a de regionale zorgverzekeraar te versterken. De directeur-bestuurder van Rijncoepel voert namens de aangesloten samenwerkingsverbanden de onderhandelingen met zorgverzekeraars. 

Na de succesvolle pioniersfase met veel aandacht voor de bestuurlijk strategische aspecten van de innovatieprojecten van de samenwerkingsverbanden is het nu tijd voor een andere focus. Het facilteren en versterken van de inhoudelijke, veranderkundige en beheersmatige implementatie van de zorgprogramma’s in de samenwerkingsverbanden. Dit is reden voor de Raad van Toezicht om op zoek te gaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Momenteel wordt Rijncoepel aangestuurd door een interim bestuurder. 

OVER HET SERVICEBUREAU
Rijncoepel is een platte organisatie en wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Het bureau bestaat in totaal uit 12 personeelsleden (6,8 fte): een directeur zorg (en tevens huisarts bij een van de samenwerkingsverbanden), een kwaliteitsmedewerker, een controller, een bestuurssecretaris, diverse ketencoordinatoren en secretriaatsmedewerkers. Het servicebureau heeft een omzet van €1.8 mio. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Rijncoepel.

De directeur-bestuurder werkt nauw samen met de managementteams (MT’s) van de samenwerkingsverbanden. Elk MT wordt gevormd door een zorgprofessional uit de drie kerndisciplines (huisarts, fysiotherapeut, apotheker) aangevuld met een diëtist en/of psycholoog en de locatiecoördinator Zorg (Locozo). De directeur-bestuurder en de MT’s vormen samen het Strategisch Overleg van Rijncoepel.

Functie

Als directeur-bestuurder van Rijncoepel ben je verantwoordelijke voor de aansturing van het bureau en het gezamenlijk leveren van kwalitatief hoogwaardige service aan de aangesloten samenwerkingsverbanden. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de diensten van het bureau. Je opdracht is onder meer het verstevigen en bedrijfsmatig verder professionaliseren van de interne organisatie. 

Je vertegenwoordigt Rijncoepel extern in regionale (eerstelijns en sectoroverstijgende) netwerken zoals het NZLO op het gebied van visieontwikkeling en verdere vormgeving van innovatieve samenwerking en zorgprogramma’s. Tevens ben je gesprekspartner en ‘onderhandelaar’ namens de aangesloten samenwerkingsverbanden richting financiers zoals (zorg)verzekeraar en gemeenten.

Wie wij zoeken

De directeur-bestuurder die wij zoeken is een verbinder puur sang en een sterke communicator. Je hebt ruime ervaring binnen de (eerstelijns)zorg als strategisch netwerker en met de aansturing van een professioneel (service)bureau. Je schakelt makkelijk tussen je rol als directeur van Rijncoepel en je strategische rol als belangenbehartiger van de aangesloten samenwerkingsverbanden. Je vindt het een uitdaging om alle ‘kikkers’ in de kruiwagen te houden met als doel innovatieve en kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire regionale zorg te realiseren. Je ziet altijd mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen programma’s en regio’s. 

Je hebt ervaring met het (samen)werken met vrijgevestigde professionals (huisartsen, fysiotherapeuten etc). Je spreekt zowel de taal van de professionals als van beleidsmakers, verzekeraars en financiers. Je komt bij allen graag over de vloer en je weet strategische vraagstukken te vertalen naar concrete afspraken in de dagelijkse praktijk. Je bent een geboren onderhandelaar. 

Je kunt schakelen tussen een pro-actieve en een meer dienende leiderschapsstijl. Je bent zichtbaar en toegankelijk en luistert goed naar visie en belangen van alle betrokkenen. Je vertaalt dit naar een helder gezamenlijk toekomstbeeld (waarheen) en stimuleert (en zonodig coacht) de professionals en bureaumedewerkers om het ‘hoe’ samen vorm te geven. 

Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het anderen sterker maken. Je hebt natuurlijk overwicht. Mensen nemen iets van je aan en willen van je leren. Je daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en weet belangen samen te brengen. Tact en humor zijn daarbij essentieel, evenals creativiteit en een oprechte interesse voor de mensen met wie je werkt. 

Je hebt een heldere visie op de (eerstelijns)zorg en bent bij voorkeur op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg en ketensamenwerking/zorgprogramma’s. Je kent de (wijzigende) financiele (GEZ) regeling en hebt ervaring met ICT en E-health. Je hebt ruime ervaring met en bent sterk op het gebied van transparante bedrijfsvoering: dat talent zet je graag in voor de zorg.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je hebt ruime ervaring met een integraal (eind)verantwoordelijke positie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een brede functie met zowel strategische als meer hands-on aspecten in de dynamische (eerstelijns)zorgsector. Het salaris is in overeenstemmimg met de zwaarte van de functie conform de (klasse II WNT 2) WNT . Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor vier jaar voor een dienstverband van 28 – 32 uur per week. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en eventueel een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.