Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanager/MT lid

Capelle aan den Ijssel

11-12-2017

Locatiemanager/MT lid

ERVAREN MANAGER MET VERANDERKRACHT EN HART VOOR DE ZORG

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten vanuit verpleeghuis Rijckehove, een kleinschalige verpleeghuisvoorziening (Bermensteyn), twee zorgcentra (Crimpenersteyn en De Meander), een thuiszorgorganisatie en het afasiecentrum Rotterdam e.o. in drie kerngemeenten aan Den IJssel: Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk. De drie belangrijkste financieringsbronnen van De Zellingen betreffen de Wlz, de WMO en de Zvw. 

In de regio Rotterdam Rijnmond, grenzend aan en deels overlappend met het werkgebied van De Zellingen, zijn enkele zeer grote en vele kleinere V&V aanbieders actief. De Zellingen is in haar werkgebied de grootste en meest bekende zorgaanbieder en onderscheidt zich door haar brede aanbod, persoonlijke cultuur en overzichtelijke omvang. 

De Zellingen wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij De zellingen gaat de bestuurder in april 2018 met pensioen. De benoeming van een nieuwe bestuurder door de Raad van Toezicht is in een afrondend stadium. Het MT van De zellingen bestaat uit drie Zorg/locatie-managers (twee intramuraal en een manager thuiszorg), een manager Behandeldienst, een manager Financiën, een manager Facilitair & HR en een Bestuurssecretaris. 

De Zellingen heeft, zoals de gehele sector, de afgelopen jaren te maken gehad met de nodige beleidswijzigingen en externe eisen en ontwikkelingen. Na zware jaren staat de organisatie er nu financieel weer goed voor en is er (financiële) ruimte en energie voor vernieuwing op diverse terreinen zoals ICT, opleidingen en huisvesting. Er zijn al diverse actuele (verbeter)projecten ingezet. Door de veelheid en de druk op het tempo van alle ontwikkelingen zijn plannen en acties de afgelopen jaren soms te veel top-down ontwikkeld. 

Binnen de gehele organisatie bestaat de behoefte en ambitie om de kracht en het lerend vermogen van medewerkers en operationeel management meer te benutten. Om toe te groeien naar een moderne, meer doelgroep georiënteerde- in plaats van de huidige locatie gebonden aansturing. Hiervoor is een organisatieverandering ingezet. 

Wij zoeken VOOR De Zellingen een manager om het MT te versterken. Een ervaren manager met veranderkracht die bij de start van zijn/haar dienstverband verantwoordelijk is voor de aansturing van de zorg in verpleeghuis Rijckehove en in de loop van 2018 mede vorm geeft aan bovengenoemde transitie en nieuwe besturing.

Over verpleeghuis Rijckehove
Verpleeghuis Rijckehove is een zeer veelzijdige intramurale zorglocatie bestaande uit 62 cliënten met een somatische indicatie en 82 PG (Wlz) cliënten. Waarvan er 40 woonachtig zijn in De Roo; een nabijgelegen verpleeghuis waarin samengewerkt wordt met een collega zorgaanbieder. Er zijn 45 GRZ bedden waar kwalitatief hoogwaardige en innovatieve Geriatrische Revalidatie Zorg geleverd wordt in nauwe samenwerking met o.a. het IJsselland ziekenhuis en het EMC. Er zijn een aantal palliatieve en herstelgerichte plaatsen. Daarnaast is het de ambitie te groeien naar 15 plaatsen voor eerstelijns herstelzorg. Kortom, een breed en divers zorgaanbod van hoog specialistisch niveau in. Dit vraagt veel van de medewerkers (160 FTE) en de 4 woonzorg managers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de zorg. Binnen Rijckehove spelen diverse interne verbouw- en verhuis projecten. Naar verwachting zijn deze in februari 2018 grotendeels afgerond. 

Functie

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de zorg aan alle cliënten van Rijckehove. De locatiemanager geeft leiding aan de woonzorgmanagers en faciliteert een plezierig woonklimaat en optimale zorg voor de cliënten en hun verwanten. De locatiemanager werkt nauw samen met de manager behandeldienst en de overige stafmanagers. Hij/zij is lid van het organisatiebrede MT en rapporteert aan de bestuurder.

De verwachting is dat de aansturing van het primair proces binnen de Zellingen in de loop van 2018 zal wijzigen van een locatiegebonden aansturing naar sturing op basis van de inhoud van zorg en de verschillende productlijnen/zorgprogramma’s die vanuit De Zellingen geleverd worden. Rijckehove wordt momenteel aangestuurd door een interimlocatiemanager. Omdat de nieuwe organisatie inrichting (mede door de wisseling van bestuurder) naar verwachting eind 2018 gerealiseerd wordt is besloten om per direct op zoek te gaan naar een nieuw (vast) MT lid. De nieuwe manager zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de aansturing van verpleeghuis Rijckehove. In de loop van 2018 zal hij/zij samen met de collega MT leden en de nieuwe bestuurder invulling geven aan een nieuwe organisatie inrichting. Dit vraagt om een flexibele manager met veranderkundige ervaring. 

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige (zorg)manager die ruime ervaring heeft met de aansturing van een complex en divers verpleeghuis. Een manager met veranderkundige ervaring en een moderne visie op langdurige (intramurale) multidisciplinaire ouderen- en revalidatiezorg. Je hebt liefde voor de ouderenzorg en je bent op de hoogte van actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen in de ouderenzorg. 

Je bent betrouwbaar en transparant. Je inspireert je medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en geeft het goede voorbeeld. Je stelt liever vragen dan dat je (te snel) jouw mening geeft. Je hebt bij voorkeur ervaring met de transitie naar meer eigen regie op de werkvloer. Naast hoogwaardige zorg hebben behoud en ontwikkeling van medewerkers je hoogste prioriteit. 
Je bent een verbinder en vindt makkelijk je weg zowel binnen de organisatie als in het externe netwerk. 

De transitie naar het mede vormgeven aan een nieuwe aansturing van het primair proces vind je een uitdaging. Duidelijkheid over de exacte positie van jouw toekomstige functie vind je minder belangrijk dan de inhoud ervan. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige en veelzijdige functie als MT lid en locatiemanager in een organisatie in transitie met veel ambitie, kwaliteit en uitdagingen. Het betreft een fulltime functie in FWG 70. Start met een jaarcontract met verlenging voor onbepaalde tijd als locatie- of doelgroepmanager.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Selma Koegler en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site. De reactietermijn sluit op 10 januari 2018. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en eventueel een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.