Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Controller

Den Haag

01-11-2016

Controller

Organisatie

Functie

Controller Stichting Cato Stichting Cato is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken. Cato organiseert wonen, welzijn en zorg vanuit haar twee zorgcentra: Bezuidenhout en Carel van den Oever. Daarnaast levert Cato haar diensten aan thuiswonende ouderen en in diverse wooncomplexen (vanuit de stichting ASB) in de stadsdelen Escamp, het Haagse Hout en Segbroek. Naast wonen, zorg en welzijn voor ouderen levert Cato ook beschermd wonen (vanuit de WMO) aan 35 GGZ cliënten. Ook beschikt Cato over een aanbod van PG dagbehandeling en expertise op het gebied van kortdurende opname. De (ouderen)zorg is volop in beweging. Er is sprake van marktwerking en een terugtredende overheid. Tarieven staan onder druk en zorg wordt zwaarder waardoor meer specialistische kennis en expertise nodig is. De toename aan eisen aan zorgorganisaties neemt toe evenals de trend van langer zelfstandig thuis blijven wonen. Deze veranderingen hebben hun weerslag op zorgorganisaties en ook op Cato. Om bestaansrecht in de toekomst te borgen wordt samenwerking met andere organisaties in de regio verkend. Stichting Cato wordt sinds januari 2016 aangestuurd door een bestuurder die leiding geeft aan de transitiefase van Cato waaronder de inrichting van een nieuwe besturingsfilosofie en organisatie structuur en cultuur. Functie en afdeling De Controller levert een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie door het organiseren en coördineren van de werkzaamheden binnen de cliënten-, financiële en salarisadministratie en door integraal leidinggeven, zodanig dat maximale beschikbaarheid van bedrijfseconomische gegevens is gewaarborgd. Je geeft integraal leiding aan 5 medewerkers van de economisch administratieve dienst en voert het personeelsbeleid uit. Je organiseert de overlegstructuur binnen de afdeling ziet toe op de naleving van relevante wet- en regelgeving. Je bewaakt, controleert en verbetert de administratieve werkprocessen. Je stelt de begroting op voor de afdeling en draagt mede zorg voor het bewaken van het vastgestelde budget. Tevens stel je de begroting op voor de productie van de locaties. Je levert een bijdrage aan het bedrijfseconomisch functioneren van Cato. Je ontwikkelt en onderhoud de managementrapportages en draagt zorg voor het verstrekken van financiële gegevens ten behoeve de begroting, managementinformatie, zorgvernieuwingsprojecten en externe instanties. Je verricht, waar nodig, uitvoerende werkzaamheden binnen de afdeling, zoals het opstellen en samenstellen van de jaarrekening, begroting, maandelijkse liquiditeitsoverzichten en beheer van verzekeringsportefeuille. Als Controller heb je een signaalfunctie m.b.t. afwijkingen en adviseert omtrent te nemen beslissingen. Je neemt deel aan in- en externe overlegsituaties, werkgroepen en/of commissies en maakt een plan tot deskundigheidsbevordering binnen de afdeling en draagt zorg voor een voor medewerkers stimulerend, open en veilig werk- en leerklimaat. Wie wij zoeken VOOR Cato Je hebt kennis van administratieve processen op HBO-niveau vereist (diploma HEAO-AA of BE), evenals kennis van en ervaring in het werken met geautomatiseerde informatiesystemen en ICT met betrekking tot personeelsgegevens, salarisgegevens, financiële gegevens en productiegegevens. Je bent een geavanceerd Excel-gebruiker en hebt kennis van budgetterings-, begrotings- en informatietechnieken is aanwezig, evenals kennis op gebied van fiscale vraagstukken. Je hebt ervaring in een soortgelijke organisatie en de van toepassing zijnde bedrijfsprocessen. Kennis van relevante wet- en regelgeving is vereist . Je houdt de ontwikkelingen binnen het vakgebied, aanpalende vakgebieden en relevante wet- en regelgeving continue bij. Je beschikt over sterk analytisch vermogen om abstracte en complexe problemen te kunnen analyseren en interpreteren in een brede context. Je kunt zelfstandig werken en lost uiteenlopende problemen en verstoringen in het werkproces binnen de afdelingen zelf op. Je bent sociaal vaardig en hebt in contact met medewerkers tact-, inlevingsvermogen en luistervaardigheid. Je bent in staat om gedrag te controleren en zo nodig te corrigeren. Je hebt organisatiebewustzijn, je bent client-gericht en ondernemend en slagvaardig. Ons aanbod VOOR de beste kandidaat Een uitdagende functie bij een organisatie in transitie . Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. Inschaling FWG 65, mogelijk FWG 70 CAO VVT. Informatie & procedure VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij, met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Een Assessment Center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Roger Vroemen, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je reactie ook je Skype adres.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master