Wij zijn VOOR.

Manager Financiën Stichting Eykenburg

Den Haag

23-02-2024

Manager Financiën Stichting Eykenburg


Een manager met visie, vakmanschap en lef.


Organisatie

Stichting Eykenburg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag met een groot aanbod aan zorg (https://eykenburg.nl/over-ons/over-stichting-eykenburg). Zij heeft drie locaties (Huize Eykenburg, Het Zamen en Het Coornhert). Bovendien biedt zij diensten, zoals ondersteuning en zorg aan huis in aangrenzende stadsdelen en vanuit de afdeling Extra Murale Hulp huishoudelijke verzorging in heel Den Haag.

Stichting Eykenburg is een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Wederzijds respect voor elkaar is vanzelfsprekend. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.

De missie van Stichting Eykenburg luidt : ‘Onze cliënten én onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol’.

Stichting Eykenburg staat voor goed werkgeverschap. Het is niet alleen belangrijk dat cliënten hun dag waardevol en betekenisvol ervaren, maar ook dat medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers dat ervaren. Als zij voldoening ervaren in het werk, maakt dat hen trots.

Stichting Eykenburg is een organisatie die zich onderscheid door lef, ondernemerschap, creativiteit en hoge mate van flexibiliteit. Samen met hun betrokken medewerkers zoekt én vindt zij steeds nieuwe mogelijkheden om in te spelen op de veranderende omstandigheden.

“Wij zeggen bijna nooit dat iets niet kan”, aldus de bestuurder Alex Reede. “Dat geldt zowel voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers”. Stichting Eykenburg is een informele organisatie. Transparant, korte lijnen, iets voor elkaar over hebben en met medewerkers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, mee kunnen denken en mee kunnen doen. De stichting heeft een gezonde financiële basis.

Recent is een strategisch beleidsplan 2024-2026 vastgesteld met als motto ‘Samen maken we het verschil’. Dat benadrukt de collectieve inspanning om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven realiseren. Innovatief, mensgericht, solide, duurzaam en vooral samen. De koers voor de komende drie jaar is om als netwerkorganisatie haar positie als betrouwbare samenwerkingspartner te continueren en te versterken, met een focus op financiële stabiliteit, innovatieve zorgmodellen (anders durven organiseren van de zorg), relevante technologie-implementaties, uitstekend personeelsbeleid en effectieve interne communicatie.

Voor het realiseren van haar missie en strategie vindt Stichting Eykenburg samen groeien als lerende organisatie cruciaal. ‘Samen maken we het verschil’, door aandacht voor interne én externe samenwerking. Met cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad.

Stichting Eykenburg maakt deel uit van een lerend netwerk met verschillende zorgorganisaties, waarbij samenwerking, onderlinge feedback en gezamenlijke ontwikkeling centraal staan.

Bij Stichting Eykenburg werken ruim 780 medewerkers en een sterk groeiend aantal vrijwilligers en uiteraard vele mantelzorgers. De organisatie wordt geleid door een bestuurder samen met het MT bestaande uit de manager zorg en welzijn, HR- manager de bestuurssecretaris en de manager financiën.

Op de afdeling financiën werken 9 personen en de afdeling bestaat naast de manager financiën uit de afdelingen inkoop (0,22), cliëntadministratie (1,78), financiële administratie en salarisadministratie (2,79).

Functie

Stichting Eykenburg is op zoek naar een manager financiën die de ingezette ontwikkelingen van de afdeling continueert. De afdeling is de laatste jaren geherstructureerd en functies zijn beter gericht en effectiever georganiseerd. De processen zijn op orde; de wijze waarop rapportages tot stand komen en informatie wordt gegenereerd mag nog beter. Jij ontwikkelt de afdeling van een uitvoeringsorganisatie naar een afdeling die niet alleen zorg draagt voor het opleveren van de jaarrekening, maand- en kwartaalrapportages, maar ook zorgt voor adequate en tijdige stuur-en managementrapportages én analyses maakt.

Je geeft leiding aan de afdeling maar werkt mee waar nodig. Je draagt zorg voor een betrouwbare en transparante planning & control cyclus, adviseert de bestuurder ten aanzien van het financiële beleid en geeft mede vorm en inhoud aan de financiële strategie. Je bent alert op ontwikkelingen binnen de sector en neemt initiatieven tot verbeteringen. Je draagt bij aan het zorgverkoopproces en bent een volwaardig gesprekspartner voor relevante partijen zoals gemeente, zorgkantoor, NZA, zorgverzekeraars, banken en samenwerkingspartners.

Je bent lid van het MT en levert als sparringpartner een belangrijke bijdrage aan de organisatie doelstellingen en bent het kritisch financieel geweten binnen het team. Jouw rol is belangrijk. Vanuit jouw verantwoordelijkheid voor de financiële portefeuille creëer jij duidelijke kaders, waarbij je de cultuur en waarden van de organisatie niet uit het oog verliest. Jij denkt mee en zoekt naar mogelijkheden, alternatieve wegen om ambities waar te maken en zorg betaalbaar te houden.

De strategische koers van stichting Eykenburg vraagt o.a. focus op financiële stabiliteit, innovatieve zorgmodellen, relevante technologie-implementaties, uitstekend personeelsbeheer en effectieve interne communicatie. Van jou wordt een bijdrage gevraagd in die ontwikkelingen. Denk daarbij aan het optimaliseren van juiste bedbezetting en ZZP-mix, voldoen aan prestatie-indicatoren die van invloed zijn op de financiële gezondheid. Je bent alert op mogelijke veranderingen en met name financiering daarvan, op nieuwe wetgeving en PNIL-inzet, op adequaat budgetbeheer en zorgt ervoor dat de uitgaven efficiënt zijn en de stichting voldoet aan juiste declaratie normen.

Wie wij zoeken

We zoeken een professional met sterke financiële competenties en aantoonbare relevante ervaring in de VVT sector. Je kent de (steeds wijzigende) financiële regelingen en hebt affiniteit met ICT. Jij kunt tactisch en strategisch denken maar bent er niet vies van het financiële handwerk te verrichten als dat nodig is. Je bent sterk in het organiseren van een goede financiële administratie en signaleert snel waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Je hebt ervaring in het leiden van projecten en het begeleiden van verandertrajecten, zoals de implementatie van organisatie brede systemen.

Jij bent een verbinder tussen de zorg én de financiële bedrijfsvoering. Jij brengt rust en overzicht en bent een natuurlijke gesprekspartner voor jouw medewerkers en jouw collega’s. Jij verstaat jouw vak en voelt het verhaal achter de cijfers goed aan en gaat altijd op zoek naar mogelijkheden binnen de beperkingen. Je bent analytisch sterk; je weet de juiste vragen te stellen en hebt niet veel informatie nodig om een goed beeld te vormen. Je bent pro-actief, samenwerkingsgericht en communicatief sterk. Jíj begrijpt wat er buiten gebeurt en vertaalt dat naar de consequenties voor de organisatie. Bovendien een fijne collega die humor meebrengt.

Een organisatie als Stichting Eykenburg vraagt naast professionaliteit ook ondernemerschap, creativiteit en lef om verder te professionaliseren en te groeien. Eigenschappen waar jij over beschikt. In nauwe samenwerking met jouw afdeling en jouw collega’s vind je antwoorden op de vragen van morgen.

Je bent een faciliterend leidinggevende die zijn medewerkers ruimte en vertrouwen geeft en waarin je goed kunt schakelen tussen een sturende en dienende leiderschapsstijl. Jij bent oprecht geïnteresseerd, investeert in de relatie, luistert en bent toegankelijk. Jouw team voelt zich door jou gehoord. Jij staat achter hen, bent duidelijk en transparant. Jij zegt wat je vindt, wat je van hen verwacht en maakt hen enthousiast om samen tot de gewenste resultaten te komen. En altijd met respect voor elkaar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

In ieder geval een mooie functie bij een belangrijke maatschappelijke organisatie waar je écht het verschil kunt maken. Een dynamische functie waar je veel ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan ontwikkeling van jouw afdeling en de ruimte krijgt om aan de slag te gaan met datgene wat je tegen komt. Werken in een klein MT dat daadwerkelijk als team moet samenwerken om de beoogde doelen te bereiken. In een organisatie met sociale, warme en betrokken medewerkers die er samen de schouders onder zetten en er voor elkaar zijn.

Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. De functie is ingedeeld in functieschaal 70 van de CAO VVT. Daarnaast heb je recht op 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%. De mogelijkheid bestaat om gedeeltelijk vanuit huis te werken.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. We maken graag eerst kennis via videobellen. De daarop volgende live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 4 en/of 5 april en de uiteindelijke selectiegesprekken bij Stichting Eykenburg op donderdag 23 april.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande formulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.