Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior M&O (Mens & Organisatie) adviseur, Yulius Onderwijs, 24 - 32 uur - Ingevuld

Dordrecht

24-10-2023

Senior M&O (Mens & Organisatie) adviseur, Yulius Onderwijs, 24 - 32 uur

'Krachtig, bevlogen en deskundig'

Organisatie

Over Yulius

“Samen het verschil! Luisteren. Doen. Ontplooien.”

Dit zijn de leidende principes van Yulius die bijdragen aan de positieve gezondheid van hun leerlingen, cliënten en medewerkers. Werken bij Yulius betekent werken bij een organisatie waarin alles draait om het verschil maken. Voor hun cliënten, leerlingen, samenwerkingspartners en collega’s. Dát is waar ze elke dag voor gaan.

Yulius Onderwijs heeft haar schoolplan voor de komende vier jaar afgerond. Hierin is te lezen dat zij in navolging op de leidende principes van Yulius de leerlingen centraal en de onderwijsprofessional op één als de kern zien welke verder is uitgewerkt onder pijlers: Goed Onderwijs, Professionals en Educatief Partnerschap.


Wat doet Yulius?

Yulius is aanbieder voor gespecialiseerd onderwijs en specialistische geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg is ingedeeld in klinische- en ambulante geestelijke gezondheidszorg en woonvormen.

Yulius Onderwijs is specialist op het gebied van gespecialiseerd onderwijs voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius Onderwijs heeft drie SO - scholen en elf VSO - scholen. De scholen staan in Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Spijkenisse en Schiedam en bieden leerroutes praktijkgericht onderwijs t/m de HAVO.

Bij Yulius werken ruim 1.800 mensen. Dit zijn o.a. psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, orthopedagogen, docenten, sociotherapeuten, intern begeleiders, activiteitenbegeleiders, onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers en daarnaast verschillende staf en lijnfunctie collega’s. Samen zetten zij zich 24/7 in om zorg en onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van cliënten en leerlingen. De medewerkers van Yulius werken verspreid over ruim zestig locaties in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Functie

De afdeling Mens & Organisatie is een vooruitstrevende afdeling van Yulius en volop in ontwikkeling. Er zijn drie teams: Leren & Ontwikkelen, Personeels- en Salarisadministratie en Advies. Ieder team wordt aangestuurd door een teamleider, onder eindverantwoordelijkheid van een directeur Mens & Organisatie. Het team van zo’n 45 medewerkers is met elkaar aan het groeien naar een volwaardige interne dienstverlener op het gebied van personele-, inzetbaarheid – en ontwikkelvraagstukken. Een belangrijk thema daarbij is het fundament verstevigen, uitbouwen en vernieuwen. Het team heeft recent vier waarden met elkaar geformuleerd: ‘eigenaarschap, vertrouwen, integriteit en verbinding’ en er is een Jaarplan M&O opgesteld.

“Het M&O team is een team dat elkaar goed kent en makkelijk opzoekt. De lijnen zijn kort mede doordat we met elkaar op één locatie zitten en er letterlijk geen muurtjes zijn. Iedereen is bereid elkaar te helpen”, aldus Hans Stolk, teamleider Advies.

De Senior M&O adviseur voor Yulius Onderwijs is onderdeel van het team M&O Advies. Dit team bestaat o.a. uit M&O adviseurs, recruiters, een vrijwilliger-coördinator en verzuimspecialisten.

In deze functie ben je de strategische sparringpartner voor de twee leden van de directie Onderwijs en ben je hét aanspreekpunt voor de dertien schooldirecteuren van Yulius Onderwijs. Je adviseert en coacht op strategisch en tactisch niveau specifiek op de thema’s Strategische Personeelsplanning, Integraal Leiderschap en Duurzame inzet.

Je hebt een belangrijke rol bij de implementatie van het vastgestelde beleid en organiseert strategiesessies met de schooldirecteuren t.b.v. de strategische personeelsplanning. Je maakt onderdeel uit van de overleggen met de directie en met de schooldirecteuren waar het M&O thema’s raakt.

Als Senior M&O adviseur heb je een focus op het volgen van landelijke en interne ontwikkelingen en ondersteun je bij de vertaling van wet- en regelgeving en de CAO Primair Onderwijs naar concrete beleidsvoorstellen. Je haalt proactief informatie op, zorgt dat je aan de juiste tafels komt en zoekt actief de verbinding met de zorgkant van Yulius.

Binnen het M&O team Advies bouw je, met je collega’s, mee aan een goed en efficiënt werkend M&O team. Je werkt nauw samen met je collega adviseurs. Je adviseert en ondersteunt bij het stroomlijnen van de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van M&O Yulius breed en de gestelde doelen, waarbij het Jaarplan leidend is, en ondersteunt bij de implementatie ervan. Je neemt deel aan M&O projecten om Yulius breed het M&O beleid verder vorm te geven. Op operationeel niveau worden jij en de scholen ondersteund door een Junior M&O adviseur.

Wie wij zoeken

Deze functie vraagt een krachtige, initiatiefrijke en empathische persoonlijkheid die verbaal sterk is.

Je bent expert op HRM – gebied en hebt ervaring in het meedenken en adviseren waar het gaat om beleid. Je bent in staat om beleid goed over te brengen, je hebt lef en bent creatief in je aanpak.Je hebt ervaring met of kennis van veranderkundige processen en coaching. Je kent het speelveld, overziet het geheel en je snapt de complexiteit van de huidige context en vraagstukken binnen het onderwijs. Je denkt in oplossingen en mogelijkheden.

Je levert vanuit een eigen visie een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkelingen zowel binnen Yulius Onderwijs als Yulius breed en geeft er concreet uitvoering aan. Als Senior M&O adviseur weet je de informatie die je ophaalt te verbinden met de (inhoudelijke) ontwikkelingen van onderwijs en zorg én onderwijs en externe partners. Je bent resultaatgericht, procesmatig sterk en hebt een open blik.

Voor zowel de twee directeuren Onderwijs als voor de schooldirecteuren ben je een stevige gesprekspartner. Die stevigheid is terug te zien in je houding waar trots en zelfvertrouwen uit spreekt en in jouw deskundigheid. Je durft te spiegelen, bent een klankbord waar nodig en kunt scherp en duidelijk zijn in de dialoog met behoud van de relatie. Zo bouw je snel vertrouwen op voor een goede samenwerkingsrelatie.

Als Senior M&O adviseur ben je goed bereikbaar en benaderbaar. Je sluit goed aan bij wat er nodig is en ondersteunt, coacht en adviseert. Je investeert in persoonlijk contact en brengt partijen bij elkaar en creëert een gevoel van gemeenschappelijkheid. Je werkt makkelijk samen en je hoort, ziet en voelt wat er speelt. Je levert een essentiële bijdrage aan het gezamenlijke resultaat en erkent de autonomie en de specifieke kennis van de ander. Je communiceert op tijd en helder.

Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau met een relevante afgeronde HR opleiding en je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van coaching. Het is een pré als je actuele kennis hebt van de wet- en regelgeving en de CAO van het Primair Onderwijs. Ben je echter wel HR deskundig maar heb je geen directe ervaring in of met het onderwijs? Wanneer het profiel je aanspreekt en je affiniteit hebt met de dynamiek van het onderwijs en je ervan overtuigd bent dat je je de materie snel eigen maakt, dan nodigen we je ook van harte uit om te reageren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Yulius is een prettige en mooie organisatie met een open cultuur. Je komt te werken in een M&O team dat samen op een positieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het M&O fundament en waar jij veel ruimte krijgt voor eigen ideeën en initiatieven en om zelf je werk te organiseren.

Bij Yulius Onderwijs werken twee energieke en innovatieve directeuren met een betrokken team schooldirecteuren met een groot hart voor kinderen en jongeren. Ze zijn trots op wat ze doen en wat ze met elkaar bereikt hebben. Zij werken graag met jou samen vanuit gelijkwaardig partnerschap en vertrouwen. Er zijn voldoende financiële middelen om innovatie en verbetering mogelijk te maken. Het is een rol waarin je echt het verschil kunt maken.

Bij Yulius werk je in een veilige werk- en leeromgeving waar je je vanaf de eerste dag welkom voelt. Zij bieden jou een salaris van maximaal € 5.329, - op basis van een fulltime dienstverband, vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en prima scholingsmogelijkheden. De functieomvang is 24 – 32 uur.


Yulius kent de CAO GGZ, waar deze functie onder valt en de CAO PO, waar het gespecialiseerd onderwijs onder valt. Yulius Onderwijs is daarmee gebonden aan de schoolvakanties. Van jou wordt daarom ook verwacht dat je in de schoolvakanties je vakantie opneemt.

Het hoofdkantoor staat in Dordrecht en is tevens de plek waar je komt te werken.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en VOORselectie voor deze vacature uit te voeren. Esther Mouwe is hiervoor verantwoordelijk. Als je nieuwsgierig bent geworden en geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://www.voor.nl/vacatures/1269/senior-m-o-mens-organisatie-adviseur-yulius-onderwijs-24-32-uur

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maak we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.


De livegesprekken met VOOR vinden plaats in oktober en begin november. De selectiegesprekken bij Yulius worden zo snel mogelijk daarna gepland.


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.