Wij zijn VOOR.

Zorgcoördinator (teamleider)

's-Gravenhage

18-07-2023

Zorgcoördinator (teamleider)

Ondernemend en leergierig

Organisatie

‘Iedereen is écht uniek, iedereen verdient een liefdevolle benadering’ dat is een wezenlijk onderdeel van de missie van Vitaal Zorggroep, een ambitieuze zorgorganisatie waar verschillende vormen van zorg geleverd worden.

Ondernemende professionals werken vanuit een intrinsieke motivatie vanuit de kernwaarden LIEF met LEF wat staat voor Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair. Dit is de rode draad in de ambitie en de zorgverlening.

‘De hele mens zien en begrijpen, daar gaat het om’
Emete Solmaz, bestuurderVitaal Zorggroep biedt zorg en diensten met 250 medewerkers aan ongeveer 1.200 cliënten. De organisatie bestaat uit 6 verschillende zorgbedrijven die verdeeld zijn in drie clusters: cluster Liefsthuis Zorg en Ondersteuning cluster Talenty & Talenty Werk cluster BabyCare Kraamzorg & Kinderopvang Het Keizertje. Er wordt een breed palet aan diensten geleverd; wijkverpleging, VPT en MPT, huishoudelijke hulp, begeleiding in de wijk en wonen, dagbesteding, kraamzorg en kinderopvang.

Vitaal Zorggroep werkt binnen deze verschillende zorgonderdelen vanuit ondernemerschap om de groeiende vraag naar landelijke zorg en ondersteuning breed te kunnen beantwoorden. Met ondernemende professionals, die eigenwijs zijn en met plezier werken in een lerende organisatie. Die stap extra zetten is vanzelfsprekend om zorg en ondersteuning te bieden die meer is dan alleen ‘goed genoeg’.

Liefs-Thuis
Bij Liefs-Thuis wordt (huishoudelijke) zorg en ondersteuning geboden door een gemotiveerd team. Het team bestaat uit wijkverpleegkundigen, verzorgenden, planners, welzijnswerkers, begeleiders en een verpleegkundigen. Het team zal de komende jaren de dienstverlening verder doorontwikkelen en uitbreiden met verpleeghuiszorg thuis (VPT). Hier ontvangen mensen met een indicatie voor langdurige zorg (WLZ), deze zorg volledig thuis. Het streven van Liefs-Thuis is om VPT de komende jaren verder uit te breiden. Dit vraagt een verdere doorontwikkeling van de dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Functie

De zorgcoördinator is een verbindende schakel tussen de ambities en kansen in de toekomst en dagelijkse werkzaamheden en realiteit van de uitvoering in de teams. Je stuurt op kwantiteit en kwaliteit en verdere professionalisering en zet in op het begeleiden, inspireren, motiveren en coachen van medewerkers. Je bent flexibel en denkt continu in oplossingen.

Je geeft dagelijks leiding aan de teams vanuit een heldere koers en bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen en faciliteren, en waar nodig het herijken van de verschillende werkprocessen. Je houdt zicht op de planning en treedt op als sparringspartner. Dat draagt direct bij tot het minder ad hoc en meer gestructureerd kunnen werken.

De zorgcoördinator is alert op nieuwe ontwikkelingen in de markt en mogelijkheden voor het uitbouwen van de dienstverlening in verschillende wijken. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van samenwerkingsrelaties. Je legt verantwoording af en neemt hen mee in ontwikkelingen binnen de organisatie.

Je bent lid van het MT en legt verantwoording af aan de directeur van Liefs-Thuis.

Wie wij zoeken

Je bent ondernemend en stuurt met passie en plezier een dynamisch team aan waar een ieder met hart voor de zorg zijn inbreng heeft.

Je hebt gevoel voor verhoudingen, spreekt de taal van zowel de cliënten als de medewerkers en brengt rust en ruimte voor kwaliteit. Daarbij heb je goede sociale vaardigheden en schakel je makkelijk met in- en externe stakeholders. Dat maakt je een prettige gesprekspartner, toegankelijk, gericht op mogelijkheden, die als vanzelfsprekend Liefs-Thuis meeneemt in de ontwikkelingen.

Je denkt strategisch en kunt makkelijk de vertaling maken naar de operatie waardoor ambities gefaciliteerd en vooral ook gerealiseerd kunnen worden. Maar ook andersom: je kunt goed kunt luisteren, voelt en ziet wat er speelt en zorgt dat je mensen meeneemt.

De zorgcoördinator die we zoeken kent de uitdagingen van zorg en dienstverlening aan mensen thuis en vindt het een uitdaging om tot nieuwe vormen van dienstverlening te komen en met je team anders te gaan werken. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt graag samen met je collega-managers, directie en bestuur in en vanuit het MT waarbij je elkaar versterkt en ondersteunt.

Je hebt ervaring in een coördinerende rol en jouw stevige, stressbestendige en enthousiasmerende persoonlijkheid werkt inspirerend. Je hebt natuurlijk overwicht en werkt graag in een organisatie waar diversiteit en inclusie de norm is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een mooie functie voor bijvoorbeeld een dynamische teamleider of zorgcoördinator in zorg of welzijn, die het leuk vindt om te werken aan andere zorg. Vitaal Zorggroep biedt jou als zorgcoördinator (32-36 uur) een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en de toekomst van Vitaal Zorggroep. Bij Vitaal Zorggroep heerst een prettige, samenwerkingsgerichte en ondernemende werksfeer en er zijn volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. In verband met de vakantieperiode vinden deze gesprekken plaats vanaf eind augustus. Er is dan voldoende tijd om ook jouw vragen te beantwoorden. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website <link invoegen>. In verband met vakantie wordt deze na 14 augustus beantwoord.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.