Wij zijn VOOR.

Manager Zorg & Welzijn

Maassluis Vlaardingen Schiedam

18-05-2023

Manager Zorg & Welzijn

‘Stuurt op eigenaarschap en kwaliteit van werkprocessen van Positieve gezondheid, Welzijn & Zorg voor kwetsbare mensen'

Stoed – Stichting Onder Een Dak - is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie in Maasluis, Vlaardingen, en Schiedam, die psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven begeleidt met een volwaardige plaats in de samenleving. Vanwege het vertrek van de huidige manager zoekt STOED een Manager Zorg & Welzijn voor 32-36 uur per week.

Organisatie

Stoed – Stichting Onder Een Dak - is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam) die psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven begeleidt en hen helpt een volwaardige plaats in de samenleving te houden of weer in te nemen. Stoed richt zich vanuit Wonen, Meedoen en Ontmoeten op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van haar cliënten. Ondersteuning van cliënten is persoonlijk, ontmoeten is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gecentreerd is rondom lokale steunpunten.

Bij Stoed werken 110 professionele mensen en 400 vrijwilligers met zorgtaken en in ondersteunende diensten. Stoed is kleinschalig en flexibel ingericht en biedt aan zo’n 250 cliënten jaarlijks beschermd en/of begeleid wonen, maatschappelijke opvang en dagbesteding. De medewerkers zien de mens achter de client en zetten zich graag in voor de client vanuit ‘de menselijke maat’. Stoed werkt vanuit hechte teams, de lijnen binnen de organisatie zijn kort en input van medewerkers wordt van groot belang gevonden.

Quote Lisette van den Heuvel (Bestuurder): “Je komt terecht in een informele organisatie met ambitie waar lef en humor zeer gewaardeerd worden”


Over Positieve Gezondheid, Zorg & Welzijn

Stoed is goed vertegenwoordigd aan de diverse tafels in de regio rond het vraagstuk Wonen/Welzijn en Zorg zowel voor ouderen als voor groepen met psychische en psychiatrische problematiek. Er ligt een belangrijke opgave binnen de regio om voor deze kwetsbare doelgroepen nieuwe geïntegreerde concepten te ontwikkelen waarbij organisaties meer met elkaar gaan samenwerken. Met als doel dat kwetsbare groepen zo lang en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen wonen en meedoen.

In de dienstverlening van STOED zijn de volgende principes leidend:

  • Positieve gezondheid: Samen met cliënt werken we aan behoud of groei van eigen regie en veerkracht door met hen stappen te zetten op die levensterreinen die voor hen belangrijk zijn.
  • Competentiegericht: Wij sluiten laagdrempelig aan bij cliënt, motiveren en stimuleren, vergroten competenties en werken gericht toe naar de gewenste doelen.
  • Netwerk dichtbij: Onze rol in het leven van cliënt is vaak tijdelijk; We werken aan een sterk sociaal (wijk)netwerk dichtbij en rondom cliënt zodat duurzame eigen regie ontstaat. We koppelen daarbij doelgroepen die elkaar kunnen versterken.
  • Positief imago: Wij gaan uit van mogelijkheden en talenten. We werken actief aan een positief imago vanuit de gedachte van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
  • Samenwerking: Wij werken samen met andere partners in de keten over de domeinen heen.
  • Ontwikkeling: Wij staan niet stil, wij blijven ons zelf ontwikkelen, wij zijn innovatief en willen als organisatie voorloper zijn.

Deze leidende principes krijgen vorm in innovatieve projecten zoals Vitamine voor je Geest: een preventief aanbod voor cliënten met lichte tot middelzware psychische problematiek. Binnen een half jaar nemen al 65 mensen en een veelheid aan samenwerkingspartners deel.
Daarnaast is vorig jaar gestart met het begeleiden van cliënten vanuit positieve gezondheid aan de hand van een door medewerkers ontwikkeld werkboek.

Functie

Als Manager Zorg & Welzijn ben je integraal verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten in de bedrijfsvoering, zorg- en dienstverlening aan cliënten. En ook voor de positionering, profilering en versterking van de marktpositie van de organisatie op tactisch niveau.

Je geeft direct leiding aan vier teamleiders (Welzijn, Ambulant, Beschermd Wonen en de Dak- en Thuislozenopvang) en indirect aan rond de 100 medewerkers. Je ontvangt leiding van de bestuurder. Je werkt samen en ontvangt ondersteuning van de controller, P&O-adviseur, de adviseur kwaliteit en opleiding en de facilitair manager in het Directieberaad.

De opgave voor de komende jaren is:

  • Als lid van het Directieberaad lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch beleid. Je zorgt ervoor dat alle teams de werkzaamheden conform de kwaliteitseisen, proces- en beleidsafspraken uitvoeren.
  • Je vertaalt het jaarplan en de begroting, samen met het Directieberaad en de teamleiders naar een werkplan per team/organisatieonderdeel. Je bewaakt de voortgang van de bedrijfsvoering en signaleert knelpunten en neemt hiertoe maatregelen. Daarnaast rapporteer je periodiek aan de bestuurder over de voortgang van de bedrijfsvoering inzake personeel, productie, productiviteit en kwaliteit.
  • Je bent de relatiemanager voor gemeenten en samenwerkingspartners binnen de regio en onderhoudt en bouwt een relevant in- en extern netwerk op. Je verkent de markt en de mogelijkheden tot het inzetten van de expertise van de organisatie voor kwetsbare mensen. Je adviseert de bestuurder en brengt bestaande en nieuwe diensten en producten onder de aandacht van (potentieel) kwetsbare mensen.

Wie wij zoeken

STOED zoekt een ervaren manager met hart voor kwetsbare mensen met behoefte aan welzijn, begeleiding, beschermd wonen of dak- en thuislozenopvang. Je hebt HBO werk- en denkniveau en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van (eigenaarschap) in teams binnen de GGZ/MO.

Je hebt en houdt overzicht in alle lopende werkzaamheden en bent tijdig en precies in het aansturen op afhandelen daarvan. Je bent gericht op rolzuiverheid en schakelt makkelijk tussen operatie en strategie en tussen je in- en externe rollen. Je bevordert werken volgens de afgesproken werkprocessen en kwaliteitskader en weet strategische delen helder te vertalen naar de teams.

Je faciliteert/coacht/stuurt de teamleiders in effectief (samen-)werken en zelf organiserend vermogen. Je hebt aandacht voor mensen en hun ontwikkeling.

Je weet de expertise van Stoed in te zetten (en gefinancierd te krijgen) voor de uitdagingen die in de regio spelen. Je benut daartoe het netwerk van financiers samenwerkingspartners en stakeholders.

Je hebt natuurlijk overwicht, lef en humor, bent pro-actief en toegankelijk, duidelijk en daadkrachtig en een voorbeeld in de balans tussen afstand en nabijheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

STOED is een kleine, lokale organisatie met de menselijke maat: je kent al je collega’s. Als Manager Zorg & Welzijn heb je een brede opgave: zowel binnen als buiten de organisatie, van operatie tot strategie voor de gehele dienstverlening van Positieve Gezondheid en Welzijn tot Beschermd Wonen. Je krijgt hier de kans om op alle niveaus en voor de gehele portefeuille mee te doen.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met uitzicht op een vast contract. De functie is ingedeeld conform de cao GGZ FWG 65 (€ 3.912,- tot maximaal € 5.965,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek) en kent een vakantie- en eindejaar toeslag.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier op onze website.

Het streven is om deze procedure op korte termijn, bij voorkeur voor 1 juli, af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je CV of motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in de week van 19 juni.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.