Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch HR Business Partner (MT)

Zuid-hollandse eilanden (hybride)

22-03-2023

Strategisch HR Business Partner (MT)


Mooie rol voor ervaren strategisch HR business partner die bedenken en doen met elkaar verbindt. Die vernieuwing van buiten naar binnen haalt en die op verbindende wijze het team van HR professionals begeleidt, coacht en verder brengt.

Organisatie

Careyn is met circa 6.000 medewerkers en een omzet van 330 miljoen euro één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan kwetsbaren die, al dan niet tijdelijk, het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te zorgen. Daarbij streeft de organisatie naar een optimale kwaliteit van leven, waarbij Careyn het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ omarmt.

Careyn is ingedeeld in vier districten (Utrecht Stad, Utrecht West, DWO/NWN en Zuid-Hollandse eilanden), waarbij de meeste stafafdelingen (behalve ICT en administratie) gedecentraliseerd zijn naar de vier districten. Ieder district wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district dat bestaat uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), strategisch HR business partner, een districtscontroller, een kwaliteitsadviseur en een districtssecretaris. Het district Zuid-Hollandse eilanden is met ruim 1.750 medewerkers, werkzaam in 13 (verpleeg)huizen en 45 thuiszorgteams, het grootste district binnen Careyn.

Het is zonneklaar dat Careyn, net als vele andere organisaties binnen en buiten de zorg, te maken heeft met een toenemende zorgvraag en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. HR is daarmee een belangrijk aandachtsgebied binnen Careyn. Betrokken, gemotiveerde én vitale medewerkers zijn namelijk essentieel om kwetsbare bewoners en cliënten te helpen en te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Momenteel wordt de positie van HR business partner op tjdelijke basis ingevuld. Wij zijn nu op zoek naar een een ervaren strategisch HR business partner die verder gaat bouwen op het fundament dat de interimmanager heeft gelegd en verstevigd.

Functie

Binnen het district is de strategisch HR business partner verantwoordelijk voor het totale HR management. Je opereert op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en geeft daarbij leiding aan ongeveer 25 collega’s. HR adviseurs zijn gekoppeld aan één van de regio’s van het district. Daarnaast bestaat het team uit praktijkopleiders, recruitment, verzuim en ondersteuning. De strategisch HR business partner is lid van het districts MT en daarmee sparringpartner voor het MT, zorgmanagers en andere collega’s binnen het district. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan HR op centraal niveau binnen Careyn.

Op een aantal thema’s binnen HR wordt momenteel hard gewerkt.Denk hierbij aan verzuim en opleiden, en er wordt gekeken naar heldere processen en eigenaarschap Alles met het doel om HR toekomstbestendig te maken en te houden. De medewerker van Careyn staat daarbij op nummer 1. De strategisch HR business partner die wij zoeken gaat de organisatie hierin voor.

Als strategisch HR business partner werk je samen met de managers zorg, HR in de andere districten en met collega’s die centrale expertrollen hebben, zoals een arbeidsjurist, opleidingsexpert en een verzuim-/gezondheidsexpert. Ook neem je deel aan overleggen met bijvoorbeeld opleidingsinstituten, (regionale) samenwerkingsverbanden en arbodienst.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren manager / business partner die bedenken en doen met elkaar verbindt. Die het team van HR professionals begeleidt, coacht en verder brengt. Die met MT en collega’s samenwerkt aan dagelijkse en structurele oplossingen en verbeteringen om blijvend voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten en bewoners te zorgen.

Je brengt ervaring over de volle breedte van moderne HR vraagstukken mee en je hebt eerder leiding gegeven aan HR professionals. Ervaring in de zorg kan een voordeel zijn, maar is geen harde eis. Affiniteit met de zorg is uiteraard vanzelfsprekend.

Je beschikt over een visie op vraagstukken als vitaliteit en verzuim, goed en modern werkgeverschap, opleiden, leren & ontwikkelen. Je weet deze visie goed voor het voetlicht te brengen naar management en collega’s en weet deze visie vervolgens te vertalen naar praktische uitvoering. Je houdt overzicht en focus in een grote en dynamische portefeuille: je bent flexibel waar nodig en weet dagelijks je prioriteiten te stellen.

Naast dat je adviseur en sparringpartner bent voor zorgmanagers en MT, weet je gemakkelijk verbinding te maken met collega’s binnen het district en Careyn als geheel.

Je bent zowel een denker als doener. Je krijgt snel overzicht, stelt individueel en samen met anderen plannen op en vertaalt deze vervolgens naar concrete actie. Je bent slagvaardig en resultaatgericht en weet daarbij collega’s aangehaakt te houden. Je houdt vol, ook als alles even tegenzit. Je bent energiek, gedreven en weet mensen te enthousiasmeren. Je kunt goed relativeren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie, waarbij je samen met het team en collega’s in het district verder kunt bouwen op het fundament dat de interimmanager heeft gelegd. Het betreft een vacature per direct voor 32-36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring (cao VVT). Naast 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en een uitstekende pensioenvoorziening biedt Careyn nog meer. Kijk hiervoor op de website van Careyn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via videobellen, gevolgd door uitgebreide live kennismakingsgesprekken. Data van gesprekken bij Careyn worden nader bepaald. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.