Wij zijn VOOR.

Senior Adviseur Bedrijfsvoering PFV

Den Haag

31-01-2023

Senior Adviseur Bedrijfsvoering PFV


Gedreven adviseur en business partner met een natuurlijke verbeterdrang

Organisatie

Nederland is een democratische rechtstaat. Democratisch omdat burgers kiezen wie het land regeert en een rechtstaat omdat iedereen zich aan de wet moet houden: burgers, organisaties èn de overheid. Rechtbank Den Haag is één van de elf rechtbanken in Nederland. De rechtbank zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en houdt toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De 220 rechters worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch, administratief en bedrijfsvoering) en behandelen jaarlijks circa 170.000 zaken.Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechtbank vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Staat. Het gaat dan vaak om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande - mogelijk ook politieke - consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. 

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en vervult de onmisbare rol van sparringpartner en kritisch klankbord door collegiaal samen te werken aan integrale adviezen. Het managementteam (MT) van Bedrijfsvoering wordt gevormd door bestuurslid Merel Baas-van Vloten, controller Koen van der Tang en zeven leidinggevenden met ieder een eigen discipline:

 • Front
 • Facilitair
 • Bestuurssecretariaat
 • Communicatie & Voorlichting (C&V)
 • Personeel & Organisatie (P&O)
 • Informatievoorziening (IV)
 • Planning Financiën & Verantwoording (PFV)

Bij PFV zijn twee vacatures ontstaan: hoofd bedrijfsvoering PFV en een senior adviseur bedrijfsvoering PFV. De controller geeft tijdelijk leiding aan het team tot er een nieuwe leidinggevende gevonden is.

Functie

Als senior adviseur PFV adviseer je het bestuur en het management van een aantal primaire procesteams in het kader van de planning & control cyclus. Je bent verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de begroting, financiële voorstellen en voortgangsrapportages. Deze producten stel je op samen met het management van deze teams, je collega’s binnen bedrijfsvoering en het bestuur. Daarbij maak je gebruik van zaak- en productiegegevens, personele en financiële cijfers. Van jou wordt verwacht dat je de data verzamelt, structureert, analyseert en je verdiept in het verhaal achter de cijfers. Je adviseert op benodigde acties en ondersteunt het management indien nodig in het bijsturen ervan.

PFV telt 14 enthousiaste collega's, onderverdeeld in de disciplines planning & verantwoording, financiën & inkoop en interne controle. Er wordt intensief samengewerkt met de concerncontroller en met P&O. Naast een goed adviseur ben je ook een vernieuwer voor PFV, je draagt graag bij aan het verbeteren van de planning & control producten en instrumenten van de rechtbank. Het functieprofiel van een senior adviseur bedrijfsvoering volgens het functiegebouw rijksoverheid is van toepassing op deze functie.

Kortom: een functie die van vitaal belang is voor de sturing van de organisatie. 

Wie wij zoeken

Je hebt plezier in het controleren en op orde brengen en houden van de financiën en adviseert de primaire teams en het bestuur op positief-kritische wijze. Je verdiept je in de verschillende werkprocessen van de rechtbank en vindt snel je weg binnen de organisatie. Plannen en organiseren kun je als geen ander. Je herkent gevoeligheden binnen de rechtbank en handelt daar naar. Je bruist van de vernieuwende ideeën op het gebied van planning & control producten of processen.

Je hebt wo werk- en denkniveau en beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in bedrijfskunde, economie of vergelijkbare richting. Je hebt aantoonbare ervaring met planning & control processen en producten en kennis van financiële bedrijfsvoeringsprocessen op strategisch niveau. Excel kent geen geheimen voor je en je vaardigheden op het gebied van data analyse zijn uitstekend. Je hebt affiniteit met de Rechtspraak en je bent bereid je te verdiepen in de werkprocessen van de rechtbank. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie vol mogelijkheden om je persoonlijk verder te ontwikkelen in een unieke omgeving. Dit allemaal binnen een leuk team met intrinsiek gemotiveerde collega's waar een informele werksfeer heerst. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat Rechtspraak-medewerkers de meest bevlogen ambtenaren zijn! Je start met een arbeidsovereenkomst voor één jaar op basis van 32 tot 36 uur per week, met de intentie om deze om te zetten in een vaste overeenkomst. Je standplaats is Den Haag, de rechtbank voorziet niet in parkeermogelijkheden. Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Rijk. Kort samengevat (salaris en vakantie op basis van 36 uur per week):

 • Salaris in schaal 11, van € 3.608 tot € 5.503 per 1 april 2023  (€ 3.662 tot € 5.586 per 1 januari 2024);
 • Een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit 16,37% van je jaarsalaris (8% vakantiegeld en 8,37% eindejaarsuitkering) waarmee je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden kunt samenstellen;
 • 26 vakantiedagen (144 vakantie-uren plus 64 IKB uren) per jaar;
 • Pensioenopbouw volgens het ABP;
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, opleidingen, thuiswerken (vergoeding inrichten thuiswerkplek conform CAO Rijk) en een woon-werkverkeer vergoeding in de vorm van een ov-chipkaart.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op 06-46003160 of david@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 8 maart 2023 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel mogelijk! 

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij de rechtbank Den Haag op 22 maart 2023. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.