Wij zijn VOOR.

Adjunct-Schooldirecteur(en)

Zaandam

19-05-2022

Adjunct-Schooldirecteur(en)

Energieke adjunct-schooldirecteur(en), leergierig en gericht op ontwikkeling

Organisatie

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep.

Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken wij twee adjunct-directeuren.

Eén adjunct-directeur voor de scholen: De Pionier, De Mei en Theo Thijssen (1,0 wtf)

En een adjunct-directeur voor de scholen: Ayundo en De Meander (0,6 wtf)

De adjunct-directeur valt direct onder de directeur van deze scholen en is lid van het MT dat bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, de zorgcoördinator(en) en een aantal specialisten. Voor deze vacatures vindt gelijktijdige interne en externe werving plaats.

Functie

Samen met de directeur ben je verantwoordelijk voor goed onderwijs dat aansluit op de behoeften van de leerlingen. Met een behoorlijke mate van autonomie voer jij een deel van de schoolbrede taken uit. Dit kan over de volle breedte zijn van ontwikkeling van het onderwijs, kwaliteitsbeleid, bedrijfsvoering, communicatie tot aansturing van een deel van het team. Je concrete opdracht is afhankelijk van de ontwikkelfase van de school waar je werkt en de taakverdeling die je met de directeur bespreekt. Met de directeur ontwikkel je een onderwijskundige visie of implementeer je de bestaande onderwijskundige visie, en zorg je dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd en dat wat de leerlingen nodig hebben. Je faciliteert het team hierin en stuurt op een continue verbetering van die onderwijskwaliteit. Je adviseert of denkt mee over de bedrijfsvoering van de school zoals financiën, formatieplan, ICT, huisvesting, communicatie en faciliteiten. 
Je geeft dagelijks leiding aan een deel van het schoolteam. Samen met de directeur bouw je aan een professioneel team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk. Je coacht de leerkrachten en ondersteunt hen in moeilijke situaties. Je draagt bij aan een professionele cultuur op de school. Je bent zichtbaar, benaderbaar en kijkt regelmatig mee in de klas om een beeld te vormen van de praktijk en de kwaliteit. Je hebt contacten met ouders, specialisten, hulpverleners en onderwijsinstanties. Ook adviseer en ondersteun je de directeur in het overleg met de Medezeggenschapsraad. Bij afwezigheid, vervang jij de directeur. Je draagt actief de openbare identiteit van Zaan Primair uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

We streven naar scholen die gericht zijn op ontwikkeling en professionalisering, om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. We durven daarbij buiten de lijntjes te kleuren.” Ellen Voskuilen, lid College van Bestuur.

Je bent ambitieus, energiek en je wilt ervoor gaan. Je houdt van samenwerken, sparren en leren in de praktijk. Je ontwikkelt onderwijskundig leiderschap en een eigen visie op onderwijs. Je bent ondernemend en hebt lef. Je prioriteit ligt bij de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs, en je bent gedreven om deze steeds verder te versterken. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je maakt op een natuurlijke manier verbinding met de kinderen, de ouders, het team en je collega’s. Je bent in staat professionals te coachen, motiveren en faciliteren in hun werk. Je hebt een brede interesse en bent flexibel inzetbaar binnen de scholen.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding. Daarnaast volg je de schoolleiders opleiding basisbekwaam en vakbekwaam ofwel heb je deze afgerond, en heb je brede kennis en ervaring in het onderwijs. 

Ofwel je komt niet uit het onderwijs, maar je bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen en brengt een frisse blik, waarbij je enorm leergierig bent, affiniteit met en inzicht in het onderwijs hebt, uitstekende leiderschaps- en coachingsvaardigheden bezit en ook de dynamiek van een non profit organisatie begrijpt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Door de breedte waarin je je kunt ontwikkelen en de ruimte die je krijgt voor je eigen leerproces, biedt deze functie een optimale springplank naar een toekomstige directeursfunctie.

De functie is gewaardeerd in schaal A11 conform de CAO Primair Onderwijs. Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’; scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Stefan van den Oever en Anne-Marie Kamphuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze functies, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via bijgaand reactieformulier.

Wij zijn bereikbaar via e-mail: stefan@voor.nl of mobiel: 06-51705362. De voorselectie vindt plaats tot circa 22 juni. Reageer dus snel! De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden eind juni/begin juli plaats. Een referentenonderzoek en een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure, alsmede een gesprek met de BenoemingsAdviesCommissie (BAC). De procedure wordt uiterlijk 15 juli (voor start zomervakantie) afgerond. Als voorwaarde voor indiensttreding geldt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.