Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris

Den Haag

26-05-2021

Bestuurssecretaris

                                    Verbindend, faciliterend en daadkrachtig

Organisatie

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van de mensen. Waarin de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier:

Samen maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!

De Dierenbescherming is sinds 2015 een landelijke organisatie waarin verschillende regionale stichtingen zijn ondergebracht en waar mensen met veel passie en bevlogenheid werken en intrinsiek gedreven zijn om het verschil te maken voor dierenwelzijn. Er ligt een mooi en ambitieus strategisch plan voor de komende jaren. In deze video worden de vier nieuwe strategische doelen toegelicht: diervriendelijk leven, ondernemen, besturen en gebruik van openbare ruimten.

De Dierenbescherming wil hoogwaardige dierenhulp bieden en heeft de focus op impactvolle beïnvloeding en voorlichting van de samenleving. Daarmee verschuift de focus van het beschermen en redden van dieren naar het voorkomen van dierenleed. Door o.a. concrete oplossingen en concepten te ontwikkelen en implementeren die de maatschappij helpt om diervriendelijk te leven. Denk bijvoorbeeld aan keurmerken zoals het Beter Leven keurmerk of meer recent de Chip je Kat campagne.


Functie

Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder, tevens bestuurder van ruim 30 stichtingen binnen de Dierenbescherming, die je zo goed mogelijk ondersteunt waardoor zij kan excelleren vanuit haar rol. Je functioneert als regisseur in de governance driehoek van directeur-bestuurder, raad van toezicht en ledenraad en bent dienend aan deze gremia. Je faciliteert overleggen en strategische besluitvorming en adviseert, gevraagd of ongevraagd, over bestuurlijke, organisatorische en juridische vraagstukken. Je bent de smeerolie in de organisatie waardoor de processen en de communicatie zichtbaar beter lopen.

Je draagt op bestuurlijk niveau zorg voor de coördinatie van de gehele beleidscyclus binnen de Dierenbescherming: van de totstandkoming van het jaarplan tot de realisatie van het jaarverslag en je bewaakt daarbij de principes van good governance. Het actueel houden en aanpassen van de statuten en reglementen van de organisatie en de diverse bestuurlijke, adviserende en medezeggenschapsorganen, vallen daar eveneens onder. Je bent scherp op het naleven van de statuten, reglementen, protocollen en de strategische koers van de organisatie en signaleert en intervenieert tijdig als de situatie daar om vraagt.

Je geeft leiding aan een klein team waarmee je zorg draagt voor het voorbereiden, opvolgen en verslaglegging van de vergaderingen en overleggen van de directeur-bestuurder, zoals vergaderingen met het managementteam, de raad van toezicht en de ledenraad. Dat doe je zodanig dat de voorwaarden optimaal zijn om tot een succesvolle en eenduidige communicatie te komen; je bevordert de synergie en samenwerking tussen deze drie gremia.

Je organiseert, borgt en voert verenigingsactiviteiten uit die voortkomen uit de diverse statuten en verenigingsprotocollen.


Wie wij zoeken

Je geniet ervan om op de achtergrond bij te dragen aan het succes van de Dierenbescherming door processen en communicatie soepel te laten lopen en door anderen te laten excelleren. Door te verbinden, te faciliteren en daadkrachtig op te treden, door overzicht te houden en door mede te sturen op de koers en afspraken. Met je analytisch en strategisch vermogen ben je in staat om goed overzicht te houden en je bent ijzersterk in plannen en organiseren. Je voelt je betrokken bij de missie van de Dierenbescherming en bent politiek en organisatie sensitief.

In deze rol laat je een zorgvuldige én slagvaardige werkwijze zien. Daarbij durf je initiatieven te nemen en kan je goed communiceren. Je ziet wat de kracht van de organisatie is en wat weerstand teweegbrengt en je weet hoe dat om te buigen. Je bent zeer bekwaam om dat goed onder woorden te brengen, in woord en geschrift.

Je bent een stevige persoonlijkheid met een flexibele houding, humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en je kan snel tot de kern komen.

Je bent een uiterst integere en ervaren allround bestuurssecretaris met een juridische achtergrond, minimaal 5 - 10 jaar relevante werkervaring, aangevuld met leidinggevende competenties. Je hebt een relevante opleiding op WO-niveau afgerond. Ervaring op het gebied van goede doelen organisaties, verenigings- en/ of stichting structuren en strategische inzicht is een pré.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een cruciale functie binnen de Dierenbescherming (lokatie Den Haag) waarbij je een essentiële bijdrage levert aan soepele processen en besluitvorming. En dat binnen een prachtige organisatie met een nieuwe strategische koers en het blijvende leidend principe: het verbeteren van het welzijn van dieren. Een prettige omgeving met enthousiaste en bevlogen collega’s. De functie is ingedeeld in schaal 10, deze schaal start bij: 3180 EUR en loopt door tot maximaal 5104 EUR o.b.v. 38 uur per week.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Esther Mouwe en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden plaats van 8 tot en met 10 juni aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 16 en 21 juni aanstaande. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op maandag 28 juni aanstaande. Ook hierbij zullen de dan geldende richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.