Wij zijn VOOR.

Verpleegkundig teamleider Vreedenhoff

Velp

06-09-2022

Verpleegkundig teamleider Vreedenhoff


Bevlogen HBO-V’er in de ouderenzorg die de stap naar management wil maken en een (w)aardige oude dag biedt aan onze bewoners’

Organisatie

Innoforte bestaat uit vijf verschillende locaties in de regio Velp en Arnhem Noord. Innoforte biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 450 ouderen in de vijf woonzorgcentra en 800 ouderen in zorg aan huis. Bij Innoforte werken 1000 bevlogen medewerkers en zo’n 300 gewaardeerde vrijwilligers. De behandeldienst wordt samen met collega aanbieders uit de regio vormgegeven. Innoforte is in 2020 gefuseerd met Vreedenhoff. Door de fusie met Vreedenhoff heeft de organisatie een schaalgrootte bereikt waarmee het een professionalisering slag kan maken.

Kenmerkend voor Innoforte is de nadruk die zij legt op welzijn. Innoforte staat voor een (w)aardige oude dag. Dat betekent dat de zorg zo goed mogelijk volgt wat iemand thuis gewend was te doen -en dat medewerkers van Innoforte ‘op bezoek komen’ bij de bewoner. In de praktijk wordt daarmee gestreefd naar een ‘thuisgevoel’, het dereguleren van de zorg, het stimuleren van maximale bewegingsvrijheid en het participeren in lokale en regionale netwerken en zorgketens waarmee ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Innoforte kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (RvB, bestuurs-secretaris, twee Managers Zorg, Manager Bedrijfsvoering), teamleiders en medewerkers in het primaire proces. De organisatie kent een Ondernemingsraad, VAR/PAR, een Centrale Cliëntenraad en vijf lokale Cliëntenraden in de locaties en een Cliëntenraad i.o. voor de extramurale cliënten.

Functie

Voor de prachtig gelegen locatie Vreedenhoff in Arnhem zoeken we een nieuwe teamleider. Vreedenhoff wordt getypeerd als een écht “Ernems” huis. Hier staat gezelligheid centraal en heerst saamhorigheid. Het huis is relatief klein dus de menselijke maat is behouden. Bewoners en medewerkers kennen elkaar. Er zijn veel activiteiten en de bewoners hechten aan de knusse gezelligheid. Er zijn korte lijnen waarmee een goed idee ook snel in de praktijk kan worden gebracht.

Het bewonersbestand van Vreedenhoff kent een breed palet aan zorgzwaartes (PG, somatiek en GGZ). Er wonen momenteel zo’n 150 bewoners. Er werken vijf teams bestaande uit een teamleider, verpleegkundige(n), (contact)verzorgenden, helpenden, activiteitenbegeleiders, huiskamer ondersteuners en interieurverzorgers. Ook werken er vrijwilligers die belangrijke hand- en spandiensten verrichten voor de bewoners.

Vreedenhoff kent een roerig recent verleden met wisselingen van bestuur, de fusie en Corona, maar bevindt zich nu in rustiger vaarwater. Dat blijkt onder andere uit de positief kritische relatie met de medezeggenschap (OR en CR), de laagdrempelige en constructieve samenwerking met de (nieuwe) behandeldienst en het algehele (zelf)vertrouwen dat groeit binnen de organisatie. Het is nu tijd voor optimisme en bouwen. Er is ook trots op de grote stappen die in korte tijd zijn gemaakt.

Vreedenhoff kent van oorsprong een familiecultuur waarin de sturing hiërarchisch is geweest en (cultuur)veranderingen over de medewerkers werden uitgerold. Er is veel aandacht besteed aan de omslag van een beheersmatige cultuur naar een cultuur van leren ván en met elkaar. Sinds 2020 werkt Vreedenhoff met teamplannen waarbij ingezet wordt op eigenaarschap en ondernemerschap.


We zoeken voor Vreedenhoff een (aankomend) teamleider in het bezit van een HBO-V diploma. Kwaliteit van zorg is op die manier bij jou geborgd. Als teamleider ben je ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, maar daar mag je nog in groeien. Je wordt als teamleider gekoppeld aan een expert vanuit de bedrijfsvoering (HR, scholing, financien en huisvesting) en een van de ervaren teamleiders zal je coach en sparringpartner zijn zolang dat gewenst is. Op die manier kun je groeien in de rol.

Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn:

  • Bezieling, inspiratie en richting brengen als dagelijks onderdeel van je werk;
  • Na de pandemie opnieuw focussen op persoonsgerichte aandacht voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers (o.a. Old School);
  • Binnen de kaders van persoonsgerichte zorg bevorderen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en je collega teamleiders en medewerkers daarin meenemen;
  • Professionaliseren van de samenwerking met de behandeldienst op zo’n manier dat de persoonsgerichte zorg versterkt wordt.

Daarnaast zijn er de reguliere teamleiders taken:

  • Voortzetten en uitbouwen van integraal en methodisch werken binnen de teams;
  • Het versterken van het PDCA werken;
  • Medewerkers waarderend begeleiden in het verder professionaliseren van welzijn, basiszorg en persoonsgerichte zorg voor onze bewoners;
  • Het creëren van een veilige, lerende omgeving waarin medewerkers zich kwetsbaar kunnen opstellen en de kwaliteit van zorg continu verbetert;
  • Begeleiden van medewerkers die in verband met ziekte geheel of gedeeltelijk verzuimen.

Je legt als teamleider direct verantwoording af aan de manager Zorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een bevlogen HBO-V’er met ervaring in de ouderenzorg en met management ambities. Management ervaring is niet noodzakelijk: je persoonlijkheid is het belangrijkste startpunt.

Je hebt ervaring op het gebied van PG en herkent jezelf in de missie en visie op zorg van Innoforte. Dat is de reden dat deze vacature je interesse heeft: je wordt aangesproken door de uitdaging waar Innoforte voor staat en aangestoken wordt door de missie en visie op zorg en organisatie.

Je beschikt over een stevige maar dienstbare persoonlijkheid. Je beschikt over coachende vaardigheden die je teams en collega’s helpen bij de transitie naar meer zelforganisatie. We zoeken een professional met een warm hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en een koele geest (ondernemend, duidelijk, stevig en doorpakken). Met al je kennis en ervaring ben je in de basis in eerste instantie dienstbaar aan het welzijn van de bewoners.

Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten aanbrengen in een veeleisende omgeving en blijft daarbij dicht op het operationele proces terwijl je koersvast bent. Je hebt zowel zorgexpertise als interesse in bedrijfsvoering.

Je bent bekend met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied en bij de beroepsvereniging V&VN. Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over levensbestendige zorg en je bent ook bekend met de dynamiek tussen thuiszorg en intramuraal.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Teamleider bij Vreedenhoff Innoforte is een cruciale, tactische functie in een platte organisatie die lang bekend heeft gestaan als ‘het gezelligste huis van Arnhem’, met enorm betrokken teams van zorgverleners rondom de bewoners, en met een uitdagende opdracht om door te ontwikkelen en te groeien. Je krijgt daarbij veel ruimte en je kunt veel bereiken met je teams.

Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat nog kent en koestert èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt met je MT aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 55 cao VVT. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaand formulier. Je kunt ook eerst even bellen als je meer wilt weten of wilt overleggen: 06 409 801 67.

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Innoforte draagt de kosten van de aanvraag.

Na aanstelling vindt ook een ontwikkelassessment plaats, zodat jouw opleiding gericht kan worden ontworpen.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.