Wij zijn voor.

Teamleiders (2) - Poli's Chirurgie & Gynaecologie

01 November 2018

Verbinden, coachen en spiegelen

Over de organisatie

Het Flevoziekenhuis in Almere is hét ziekenhuis voor de zevende stad van Nederland en verzorgt met 1.700 medewerkers een breed aanbod van medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis creëert waarde ‘door altijd én samen te streven naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven, in alle fasen van het leven’.

‘Topzorg dichtbij brengen’ vormt de kern van de strategie: zorg in de eerste lijn wanneer dat kan, in de tweede lijn indien noodzakelijk en in de derde lijn zo kort mogelijk. Dit vindt plaats zowel in het ziekenhuis als in samenwerking met het AMC / Amsterdam UMC en de eerstelijns partners. Het Flevoziekenhuis heeft de ambitie zich te onderscheiden door verdere samenwerking met partners aan te gaan. Daarnaast heeft het Flevoziekenhuis zijn ambities vertaald naar meetbare doelstellingen op het gebied van marktpositie, tevredenheid (onder medewerkers, patiënten en verwijzers), financiën en digitalisering.


Het Flevoziekenhuis is primair gericht op de bevolking van Almere. Tegelijkertijd is het ziekenhuis het meest complete ziekenhuis van Flevoland en heeft het daarmee ook betekenis voor de regio. Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis kenmerkt zich door een relatief complexe zorgvraag. Dit vereist meer vakgroepoverstijgende samenwerking en afstemming met eerdergenoemde ketenpartners.


Voor twee van de grootste poli’s (Chirurgie en Gynaecologie) binnen het Flevoziekenhuis zoeken we twee Teamleiders.


Over de poli Chirurgie
De polikliniek Chirurgie is een dynamische afdeling die meerdere subspecialismen van de chirurgie ondersteunt. Op de polikliniek worden spreekuren van chirurgen en arts-assistenten begeleid, voorbereid en afgehandeld voor de traumatologie, vaatchirurgie, mammapoli, GE poli, algemene chirurgie en de poliklinische behandelkamer. De polikliniek werkt nauw samen met diverse afdelingen in het ziekenhuis, alsmede met het AMC (Amsterdam UMC). Onder de span of control van de Teamleider Chirurgie vallen de polikliniekassistentes, doktersassistentes, de collega’s van het vaatcentrum en de specialistische teams (directe aansturing ongeveer 30 medewerkers; 20 FTE).


Over de poli Gynaecologie
De polikliniek Verloskunde & Gynaecologie is een hoogdynamische afdeling waar gemiddeld 200 patiënten per dag worden gezien. Op de polikliniek worden verschillende spreekuren begeleid en voorbereid: naast de algemene gynaecologie en verloskunde zijn dat bijvoorbeeld fertiliteit, intakestraat, behandelkamer en echospreekuren. De planning van de verschillende spreekuren is hierdoor ook complex.

De maatschap Gynaecologie telt tien enthousiaste, gerenommeerde gynaecologen, die ook nieuwe gynaecologen opleiden. Daarnaast heeft de EVR een vakgroep klinische verloskundigen. De EVR scoort bovengemiddeld goed in patiënttevredenheid. Daarnaast is kenmerkend aan deze poli de grote diversiteit aan professionals die onder de span of control van de teamleider gynaecologie vallen, zoals doktersassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, echoscopisten en laboranten (directe aansturing ongeveer 25 medewerkers; 20 FTE).

De functie

Als teamleider ben je, samen met je collega teamleider van de kliniek, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en operationele bedrijfsvoering van de EVR, met als primair aandachtsgebied de poli Chirurgie of poli Gynaecologie. Je ziet erop toe dat de polikliniek goede en veilige zorg biedt, zorgt voor een passende personeelsbezetting en voert coachende gesprekken met je medewerkers – jouw stijl van leidinggeven zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat. Je draagt zorg voor het borgen van de kwaliteit en initieert verbeteringen waar nodig. Je bent in staat logistieke processen te optimaliseren, waardoor aanbod en vraag goed op elkaar aansluiten. Essentieel in deze functie is het contact met de werkvloer waar je dagelijks aanwezig bent en waar je de verbinding zoekt met de collega’s binnen de specialistische teams. In deze functie werk je nauw samen met je collega teamleider van de kliniek en een chef de poli om de brug te slaan tussen de polikliniek en de verpleegafdeling. Je werkt nauw samen met de vakgroep om samen kwalitatief goede zorg te verlenen en de patiënttevredenheid te verhogen. Je rapporteert aan de bedrijfsleider van de EVR.

Wie wij zoeken

Als teamleider werk je in een dynamische omgeving, waar het soms hectisch is en waar het jouw taak is rust en focus te brengen - je bent de stabiele factor en men kan op je rekenen. Je zorgt voor een werkomgeving waarin open en veilig met elkaar gewerkt wordt. Je bent organisatiesensitief en manouvreert behendig door alle lagen in het ziekenhuis. Je combineert kennis van de zorg met leidinggevende ervaring (HBO werk- en denkniveau). Je hebt natuurlijk overwicht en haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en uitstekende zorg te verlenen. Waar nodig stel je grenzen en spreekt mensen aan op hun gedrag of handelen. Je kunt goed overzicht houden en bent stressbestendig. Je bent daarnaast projectmatig sterk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een veelzijdige functie met ruimte voor groei en ontwikkeling in een compact, goed gepositioneerd ziekenhuis met stadse populatie. Het Flevoziekenhuis kent een platte organisatie en is laagdrempelig. Het Flevoziekenhuis bevindt zich op enkele minuten lopen van het centraal station van Almere. De arbeidsvoorwaarden, waaronder de salariëring, zijn volgens CAO ziekenhuizen, conform FWG 55. Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Vermeld in je CV ook je skype adres. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op basis van het CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via skype. Live selectiegesprekken met VOOR vinden plaats in week 47 en 48. Gesprekken bij het Flevoziekenhuis vinden plaats in week 49. Een assessment en afsluitend gesprek met de Manager HR van het Flevoziekenhuis maken deel uit van de procedure.