Wij zijn voor.

Manager Behandelzaken De Zorgcirkel Purmerend

17 Mei 2018

Met lef, gevoel voor behandelaren  en externe samenwerking

Over de organisatie

De Zorgcirkel is een ambitieuze organisatie die aan (veelal) ouderen diverse vormen van wonen, welzijn, zorg en behandeling biedt. Met 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers wordt vanuit 29 locaties persoonsgerichte zorg geleverd aan zo’n 7500 cliënten en hun familie in de regio (Noord-Holland). Thuis, in een andere (woon-) vorm, of in één van de verpleeghuizen of revalidatielocaties. De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijk-heden. De Zorgcirkel werkt hiertoe intensief samen met collega zorgaanbieders, huisartsen, gemeenten, woningbouwcorporaties en cliënt-/ patiëntverenigingen. En legt verbinding met innovatie en wetenschap in de vorm van samenwerking met hogescholen en universiteiten.


In 2016 is een nieuwe koers vastgesteld: ‘Vanuit behoefte gestart’. Gebaseerd op interdisciplinair en persoonsgericht werken rondom een individuele cliënt. Om de kwaliteiten van medewerkers volop te benutten en om goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke context wordt de regie over de zorg- en dienstverlening vanuit de regio’s Purmerend, Zaanstreek, Edam/Volendam, Alkmaar en omstreken en Egmond/Heiloo gevoerd. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt als zesde regio gezien en heeft regio-overstijgend management. Iedere regio wordt ondersteund vanuit het ondersteuningslint met expertise op gebied van onder andere Kwaliteit & Veiligheid, HR, ICT en Financiën.

Behandelzaken

Nadat eerst een periode gewerkt is aan het zelfstandig functioneren van de behandelteams, is uiteindelijk gekozen om daarbij een functie manager behandelzaken in te gaan vullen. De behandelaren werden tot 1 juli 2018 centraal aangestuurd als behandeldienst. Per 1 juli 2018 werken de behandelaren, samen met de zorgcollega’s, vanuit de regio’s in interdisciplinaire teams voor individuele cliënten. Ze ontvangenrechtstreeks leiding van de regiomanager of van een manager behandelzaken. Er is per discipline een vakgroep ingericht die verantwoordelijk is voor monodisciplinaire vakontwikkeling en de kwaliteit van beroepsgroep.

VOOR is gevraagd om voor de regio Purmerend de manager behandelzaken te werven.

Regio Purmerend

De regio Purmerend bestond tot 1 februari 2017 uit 3 afzonderlijke regio’s die samengevoegd zijn tot 1. Dit vraagt nog de nodige afstemming en integratie. De behandelaren in deze regio werken over de locaties verspreid. De regio Purmerend kent 8 locaties en 15 thuiszorgteams. Binnen deze regio zijn ruim 80 behandelaren werkzaam waaronder fysiotherapeuten en bewegingsagogen, Specialisten Ouderengeneeskundige, logopedisten, (GZ) psychologen, doktersassistenten/medisch praktijkondersteuners, diëtisten en geestelijk verzorgers.

De externe uitdagingen voor de regio Purmerend liggen daarnaast op het verder vormgeven van de spoedketen en extramurale behandelzorg, en het verder uitbouwen van de relatie met de huisartsen.


De functie

Het betreft een nieuwe functie die door de aan te stellen manager behandelzaken verder ingevuld zal gaan worden.


De functie van manager behandelzaken kent grofweg twee onderdelen:

• Het realiseren van adequate bedrijfsvoering van de behandelzaken en het leiding geven aan de behandelaren in de regio

• Het vertegenwoordigen en verbinden van regio in diverse externe inhoudelijke gremia en projecten gericht op innovatieve persoonsgerichte zorg en behandeling.

Een belangrijke rol van de manager behandelzaken is de behandelaren te ondersteunen bij het versterken en uitbouwen van het interdisciplinair werken. En bij het verder extra-muraliseren van de zorg. Gezamenlijk met de behandelaren, collega’s, zorgmanagers en regioteam zoeken naar wat wel en wat niet werkt. Alles vanuit behoefte gestart.


Wie wij zoeken

Het betreft een uitdagende en veelzijdige functie op het snijvlak van behandeling en bedrijfsvoering. De manager behandelzaken die wij zoeken is een ervaren, stevige manager. Je vindt het een uitdaging om, samen met je collega manager behandelzaken in de andere regio en de regiomanagers, vorm te geven aan deze nieuwe functie. Je hebt plezier in bouwen en weet op inspirerende manier verbinding te leggen met alle betrokkenen. Je deelt en viert successen! Je bent bekend met transformationeel leiderschap, je past je makkelijk aan aan veranderende omstandigheden. Met jouw inhoudelijke kennis, ondernemerschap en natuurlijk leiderschap ben je in staat deze groep professionals op een positieve manier te stimuleren met als focus: persoonlijke ontwikkeling en het behalen van resultaten. Je bent sterk op de relatie, geeft mensen ruimte en bent nabij als het nodig of gewenst is. Je coacht behandelaren individueel en als groep in hun nieuwe rol. Je herkent (individueel) talent en stimuleert professionals zich verder te ontwikkelen.


Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering aspecten, neemt initiatieven, handelt met zelfvertrouwen en bepaalt een eigen richting. Je weet dingen slim en transparant te organiseren. Je ondersteunt de extramuralisering van de behandelfunctie en hebt bij voorkeur kennis en ervaring met samenwerking met zorgverzekeraars.


Je bent creatief als het om inhoud en samenwerking gaat. Je bent een netwerker die de buitenwereld graag naar binnen haalt. Je bent een natuurlijke leider waar (ervaren)behandelaren graag mee sparren. Je hebt begrip voor weerstand en vindt het een uitdaging om mensen mee te krijgen. Je gaat veeleisende doelen met enthousiasme en lef aan. Je beschikt over een hoog energieniveau. Als het linksom niet gaat, ga je rechtsom. Je bent proactief in zowel interne- als externe samenwerking. Communicatief sterk en je vindt je eigen weg.


Je beschikt over veranderkundige visie en ervaring. Je stuurt professionals met name aan op gedrag en laat verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de individuele professional en de vakgroepen.


Je beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur ervaring met (leidinggeven aan) behandelaren binnen de (ouderen)zorg. Een achtergrond als behandelaar is een pré. Je hebt een relevant netwerk in de regio of weet dit als netwerker pur sang snel op te bouwen.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een diverse en uitdagende nieuwe functie als manager behandelzaken bij een ambitieuze organisatie in transitie.

Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur/week. Er wordt gestart met een jaarcontract, CAO VVT, inschaling FWG 65.