Wij zijn voor.

Twee managers behandelzaken (Regio Alkmaar & Purmerend)

04 April 2018

Met gevoel voor behandelaren, bedrijfsvoering en externe samenwerking

Over de organisatie

DE ZORGCIRKEL
De Zorgcirkel is een ambitieuze organisatie die aan (veelal) ouderen diverse vormen van wonen, welzijn, zorg en behandeling biedt. Met 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers wordt vanuit 29 locaties persoonsgerichte zorg geleverd aan zo'n 7500 cliënten en hun familie in de regio (Noord-Holland). Thuis, in een andere (woon-) vorm, of in één van de verpleeghuizen of revalidatielocaties. De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. De Zorgcirkel werkt hiertoe intensief samen met collega zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, woningbouwcorporaties en cliënt-/patiëntverenigingen. En legt verbinding met innovatie en wetenschap in de vorm van samenwerking met hogescholen en universiteiten.
Op 1 juni 2016 is de huidige Raad van Bestuur aangetreden. Zij hebben, mede op basis van  100 gesprekken met medewerkers, cliënten en relaties, een nieuwe koers vastgesteld: 'Vanuit behoefte gestart' . Gebaseerd op interdisciplinair en persoonsgericht werken rondom een individuele cliënt. Om de kwaliteiten van medewerkers volop te benutten en om goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke context wordt de regie over de zorg- en dienstverlening vanuit vijf regio's georganiseerd. Purmerend, Zaanstreek, Edam/Volendam, Alkmaar en omstreken en Egmond/Heiloo. Elke regio heeft een multidisciplinair samengesteld, integraal verantwoordelijk, regioteam onder voorzitterschap van een regiomanager. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt als zesde regio gezien en heeft regio-overstijgend management. Iedere regio wordt ondersteund vanuit het ondersteuningslint met expertise op gebied van onder andere Kwaliteit & Veiligheid, HR, ICT en Financiën.

BEHANDELZAKEN
De behandelaren worden tot 1 juli 2018 centraal aangestuurd als behandeldienst.  Per 1 juli 2018 werken de behandelaren, samen met de zorgcollega's, vanuit de regio's in interdisciplinaire teams voor individuele cliënten.  Ze ontvangen leiding van de regiomanager en het regioteam die integraal verantwoordelijk zijn voor zorg en behandeling. Er is een vakgroep per discipline die verantwoordelijk is voor monodisciplinaire vak ontwikkeling en de kwaliteit van (be)handelen van de betreffende beroepsgroep. Het aantal behandelaren in de regio's Alkmaar en Purmerend is dermate groot dat dit voor de regiomanagers een te grote span of support geeft. Er is daarom besloten om in deze twee regio's per 1 juli a.s. een manager behandelzaken aan te stellen. VOOR is gevraagd om voor beide regio's een manager behandelzaken te werven.

REGIO ALKMAAR
In de regio Alkmaar wordt de zorg en behandeling georganiseerd vanuit 6 intramurale locaties en 5 thuiszorgteams. Er zijn ongeveer 45 behandelaren werkzaam waaronder  fysiotherapeuten en bewegingsagogen, Specialisten Ouderengeneeskundige, logopedisten, (GZ) psychologen, doktersassistenten/medisch praktijkondersteuners, diëtisten en geestelijk verzorgers. In de regio Alkmaar werken de meeste behandelaren vanuit locatie Westerhout als 'thuisbasis'. Naast het leveren van excellente persoonsgerichte zorg, ligt de externe uitdaging voor de (behandelaren van de) regio Alkmaar op het verder vormgeven van de spoedketen en extramurale behandelzorg. Alsook het verder uitbouwen van de relatie met de huisartsen. 

REGIO PURMEREND
De regio Purmerend bestond tot 1 februari 2018 uit 3 afzonderlijke regio's die samengevoegd zijn tot 1. Dit vraagt nog de nodige afstemming en integratie.  De behandelaren in deze regio zitten meer over de locaties verspreid vergeleken met Alkmaar. De regio Purmerend kent 8 locaties en 15 thuiszorgteams. Binnen deze regio zijn ruim 80 behandelaren werkzaam bestaande uit dezelfde disciplines als in regio Alkmaar.
De externe uitdagingen voor de regio Purmerend liggen ook op het verder vormgeven van de spoedketen en extramurale behandelzorg. Alsook het verder uitbouwen van de relatie met de huisartsen.

De functie

Het betreft een nieuwe functie die door de nieuw aan te stellen managers behandelzaken verder ingevuld moet worden. De regioteams zijn, onder voorzitterschap van de regiomanager, medio 2017 gestart waarbij het regioteam in Alkmaar nog in de startfase verkeerd. Het regioteam bestuurt de regio en bestaat, naast de regiomanager uit een aantal zorgmanagers, het hoofd hoteldienst en een vertegenwoordiging van de behandelaren vanuit de verschillende vakgroepen. De zorgmanagers  en managers behandelzaken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor interdisciplinaire en persoonsgerichte zorg geleverd vanuit een of meerdere teams. De samenstelling van het regioteam wisselt per regio. De samenstelling van het regioteam is de verantwoordelijkheid van de regiomanager.

De functie van manager behandelzaken kent grofweg twee onderdelen:

  • Het realiseren van adequate bedrijfsvoering van de behandelzaken en het leiding geven aan de behandelaren in de betreffende regio
  • Het vertegenwoordigen en verbinden van De Zorgcirkel in diverse externe inhoudelijke gremia en projecten gericht op innovatieve persoonsgerichte zorg en behandeling. 

Een belangrijke rol van de manager behandelzaken is de behandelaren te ondersteunen bij het versterken en verder uitbouwen van het interdisciplinair werken. En bij het verder extramuraliseren van de (behandel)zorg. Gezamenlijk met de behandelaren, collega's zorgmanagers en regiomanager zoeken naar wat wel en wat niet werkt. Alles vanuit behoefte gestart.

Wie wij zoeken

Het betreft een uitdagende en veelzijdige functie op het snijvlak van behandeling en bedrijfsvoering. De manager(s) behandelzaken die wij zoeken is een ervaren manager.  Je bent eerder dienend dan sturend. Je vindt het een uitdaging om, samen met je collega manager behandelzaken in de andere regio, vorm te geven aan deze nieuwe functie. Je verbindt en inspireert en bent bekend met transformationeel leiderschap. Je bent sterk op de relatie, geeft mensen ruimte en bent nabij als het nodig of gewenst is. Je coacht behandelaren individueel en als groep in hun nieuwe rol. Je herkent (individueel) talent en stimuleert professionals zich verder te ontwikkelen.

Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering aspecten die van belang zijn voor het aansturen van behandelzaken. Je weet dingen slim en transparant te organiseren. Je creëert de randvoorwaarden die behandelaren nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Je ondersteunt de extramuralisering van de behandelfunctie en hebt bij voorkeur kennis en ervaring met samenwerking met zorgverzekeraars. 

Je bent creatief als het om inhoud en samenwerking gaat. Je bent een netwerker die de buitenwereld graag naar binnen haalt. Je bent een natuurlijke leider waar (ervaren)behandelaren graag mee sparren. Je hebt begrip voor weerstand en vindt het een uitdaging om mensen mee te krijgen. Je beschikt over een hoog energieniveau. Als het linksom niet gaat, ga je rechtsom. Je bent proactief in zowel interne- als externe samenwerking. Communicatief sterk en je vindt je eigen weg. 

Positie en hiërarchie zijn bij jou ondergeschikt aan de inhoud. Deelname aan het regioteam is voor jou een middel en geen doel op zich en is de verantwoordelijkheid van de regiomanager (aan wie jij rapporteert). Je vindt het een uitdaging om vorm en  inhoud te geven aan deze nieuwe 'ontwikkelfunctie'. Je beschikt over veranderkundige visie en ervaring. Je stuurt professionals met name aan op gedrag en laat verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de individuele professional en de vakgroepen. 

Je beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur ervaring met (leidinggeven aan) behandelaren binnen de (ouderen)zorg. Een achtergrond als behandelaar is een pre.  Je hebt een relevant netwerk in de regio of bent aantoonbaar in staat dit snel op te bouwen. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een diverse en uitdagende nieuwe functie als manager behandelzaken bij een ambitieuze organisatie in transitie. 

Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur/week. Er wordt gestart met een jaarcontract, CAO VVT, inschaling staat nog niet vast en is mede gebaseerd op huidig salaris en ervaring.