Wij zijn voor.

Manager HRM Tjongerschans ziekenhuis

HR

03 Mei 2014

Over de organisatie

26/3/14 RvB van Zorgpartners niet op 1 lijn, fusie loopt stroef. Er is nog geen punt op de horizon, laat staan een plan. Vlg. Jan Martin verdient Cees Donkervoort 370,-. Al eerder gehoord dat Arie Verwoerd (hele eigenwijze, HBO P&O van MCL) dikke maatjes is met Blaauw.
Er is (nu net?) een externe adviseur aangesteld: Erik Jan Vlieger, topzwaar nu partner KPMG, daarvoor Plexus en Boer & Croon.
De fusie was al een feit voor Freek kwam, MCL domineert maar heeft zelf veel interne problemen. Tjongerschans is goed op weg, maar MCL lijkt de enige keuze, zeker nu Drachten en Sneek ook samengaan.
Pikant blijft dat de dokters in T hebben bedongen dat hun samenwerkingsverbanden met Sneek en Drachten niet in gevaar komen.
MCL kiest voor het hele dure VS ZIS (ISoft) systeem, terwijl T al werkt met Chipssoft (sic).

De functie

Manager HRM
Die bouwt aan een klantgerichte afdeling HRM en meebouwt aan een moderne netwerk organisatie

Tjongerschans
Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis met sterke Friese waarden: betrouwbaar, no nonsense en echte betrokkenheid. Een professioneel ziekenhuis, klantgericht met oog voor de behoeften en wensen van de patiënt in een samenleving die verandert. Een moderne flexibele, gastvrije en klantgerichte organisatie waar excellente zorg wordt geboden door de beste specialisten en betrokken medewerkers. Tjongerschans wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar medewerkers, ook in de toekomst. Dit doen we door een goede werk- en leeromgeving te bieden en een flexibele, gastvrije en transparante organisatie te zijn, waar de patiënt centraal staat. Voor meer informatie kunt u tercht op de website van Tjongerschans (http://www.tjongerschans.nl).

Ziekenhuis in ontwikkeling
De samenleving en de zorg verandert. Door de dubbele vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar om de zorg te leveren die nodig is. Patiënten zijn kritischer geworden en stellen terecht hoge eisen aan zorg, service en kwaliteit. Deze ontwikkelingen vragen van het ziekenhuis om een ondernemende en innovatieve instelling. Tjongerschans ontwikkelt zich steeds meer naar een decentrale organisatie waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de professional. Professionals begrijpen dat dit vraagt om beweging. Intern maar ook extern. Tjongerschans begrijpt dat goede patiëntenzorg betekent dat er wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders in de regio. Met het Medisch Centrum Leeuwarden en zorginstelling Noorderbreedte is er een samenwerkingsverband: Zorgpartners Friesland. Op een aantal HR terreinen, bijvoorbeeld de salarisadministratie wordt al samengewerkt (http://www.zorgpartnersfriesland.nl).

De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe manager HRM
Beweging en verandering vragen om een heldere, strategische visie op het terrein van HRM en concrete vertaling hiervan naar beleid en ondersteuning van het lijnmanagement bij het bieden effectieve en efficiënte zorg. Tjongerschans is goed op weg maar er is nog veel te doen. De bovengeschetste ontwikkelingen vragen om verandering van cultuur en gedrag van medewerkers. De verwachte schaarste op de arbeidmarkt vraagt om een sterke strategische HR-functie. Bij deze veranderingen speelt de expertise van HRM een belangrijke rol. Dit vraagt om een sterke afdeling HRM met een heldere positionering binnen en buiten het ziekenhuis. De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe manager HRM zijn:

• Bouwen aan een sterke afdeling HRM en zorgen voor een heldere positionering.
• Het ontwikkelen van een moderne social control-functie met als doel de HR-visie en het HR-beleid van het ziekenhuis breed te realiseren.
• Als MT-lid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling naar een decentraal georganiseerde netwerkorganisatie, door het inbrengen van actuele en ‘state of the art’ HR inzichten.
• Zorgdragen voor een heldere visie en positionering van de HR functie van Tjongerschans en binnen het samenwerkingsverband van Zorgpartners Friesland.

Afdeling HRM
De manager HRM vormt samen met twee sectormanagers zorg, de voorzitter van de medische staf, manager facilitair bedrijf, controller, directiesecretaris en de bestuurder het managementteam van Tjongerschans. De afdeling HRM bestaat uit drie HR adviseurs, een arbeidshygiënist, een medewerker werving en selectie, een secretaresse en een Hoofd Opleidingen, die leiding geeft aan 4 opleidingsadviseurs en twee secretaressen.

Verwachtingen en profiel
Het betreft een uitdagende functie in een complexe organisatie met hoog opgeleide professionals. In een sector die sterk in beweging is en die vraagt om flexibiliteit en samenwerking. Dit vraagt om een ambitieuze professional die bekend is met de meest recente inzichten binnen het HR vak. Een vakman of vrouw die in samenwerking een strategische HR visie voor het ziekenhuis kan ontwikkelen en dit vertaalt naar concreet beleid. Een stevige gesprekspartner binnen het MT en binnen het samenwerkingsverband. Op een constructieve, verbindende manier. Een sturende en coachende houding naar de medewerkers en een adviserende, dienstverlenende instelling naar de MT collega’s.
U beschikt over uitstekende (ook recente) opleidingen op het vlak van HR en heeft ervaring in het HR vak in verschillende (complexe) organisaties. Ervaring in een ziekenhuis of in de zorg is een pré. U heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het vakgebied en bent in staat dit te vertalen in beleid en acties. U combineert een sterke persoonlijkheid met een dienstverlenende instelling en bent op zoek naar een functie waarin u de komende jaren iets kunt opbouwen. Dit vraagt om ontwerptechnische kwaliteiten en een procesgerichte managementstijl. Maar ook om een resultaatgerichte instelling en een goede pen. Een kandidaat met een ideaalprofiel beschikt over de volgende eigenschappen, en competenties: academisch denk- en werkniveau, resultaatgericht, visie, klantgericht, organisatie-sensitiviteit, advieskwaliteiten, verbindend, relatiebouwer. Het gaat om een drukke, full-time baan waar zaken moeten worden ontwikkeld, opgezet en vooral neergezet.

Aanbod
Tjongerschans is een ziekenhuis in beweging en goed op weg om sterk de toekomst in te gaan. De sfeer en cultuur in het MT is constructief en open. Het betreft een full-time functie en salariëring en inschaling is afhankelijk van ervaring (FWG 70 of 75). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Tjongerschans biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en gerichte opleidingsmogelijkheden.

Procedure
Michel Vos van VOOR is gevraagd om de voorselectie voor deze functie uit te voeren. Na een gedegen selectie draagt VOOR vier geschikte kandidaten voor. Een eerste selectiecommissie, bestaande twee MT-leden, een HR adviseur en het Hoofd Opleidingen kiest uit deze kandidaten, de twee beste kandidaten die worden uitgenodigd voor een assessment center. Beide kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een tweede selectieronde bij Tjongerschans. De kandidaten hebben dan een gesprek met de eerste commissie en een tweede, bestaande uit de bestuurder en drie MT leden.

Reactie
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uw CV en een motivatie per mail (michel@voor.nl). U kunt uiterlijk tot 15 mei a.s. reageren. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Michel Vos van VOOR (06 21277017). U kunt per mail (michel@voor.nl) het Jaarplan 2014 van de afdeling HRM van Tjongerschans opvragen, het jaarverslag van Zorgpartners Friesland vindt u op de website van Tjongerschans: http://www.tjongerschans.nl/zoeken?edtSearchText=jaarverslag&ShowResult=1).

Reactie & informatie

User Master