Wij zijn voor.

Operationeel Directeur - Programma Directeur

Management

23 November 2017

Over de organisatie

Assist is in 2007 opgericht en maakt onderdeel uit van moederbedrijf Vebego. Assist helpt zorgaanbieders met het toekomstbestendig inrichten van hun bedrijfsvoering. Zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen worden bedrijfsprocessen verbeterd, kosten verlaagd en komt men tegemoet aan de wensen van zorgverleners en cliënten. 
Zowel binnen de muren van zorginstellingen als daarbuiten verandert de zorgvraag en dwingt zorgaanbieders te veranderen. Veel organisaties hebben moeite om deze veranderingen snel en goed te organiseren. Assist biedt daarbij de helpende hand, onder meer in de vorm van een joint venture (JV): een nieuw en volledig zelfstandig functionerend bedrijf, met Assist als partner. Assist geeft vanuit 6 heldere concepten vorm aan de JV’s. Deze concepten zijn gericht op thuiszorg, begeleiding, hulp bij het huishouden, woonzorg, facilitaire diensten en flexibel werken. Momenteel lopen er 12 succesvolle samenwerkingen in de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), GHZ (gehandicaptenzorg) en jeugdzorg. Deze samenwerkingsverbanden leveren samen zorg aan bijna 40.000 cliënten, hebben ruim 8.000 medewerkers in dienst en zijn goed voor een totaalomzet van bijna 170 miljoen euro.

De functie

Assist is op zoek naar een ervaren Operationeel Directeur die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het beleid en de concepten van Assist. In lijn met het ondernemingsbeleid wordt invulling gegeven aan de implementatie- en beheeractiviteiten bij JV’s, gericht op het realiseren van het gewenste rendement en het behalen van een gezonde groei. 

Als Operationeel Directeur geef je leiding aan een team van professionals en beweeg je je soepel in de zorg (verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg). Je bezoekt onder meer Raden van Bestuur van zorginstellingen en laat hen kennis maken met de herpositioneringsconcepten van Assist. Assist doet dit op de gebieden thuiszorg, begeleiding, facilitaire dienstverlening en flexpools. Door te sturen op efficiëntie buigen zij verlieslijdende organisaties om in rendabele en toekomstbestendige organisaties, zowel qua financiën als cliënt- en medewerkertevredenheid. Betere zorg tegen lagere kosten dus. 
Samen met de bestuurders houden de aandeelhouders een vinger aan de pols. Assist bezit steeds 49% van de aandelen van een joint venture en heeft op basis daarvan ook directe beslissingsbevoegdheid voor besluiten die de joint venture aangaan. 

De Operationeel Directeur draagt zorg voor de ontwikkeling en het uitdragen van het ondernemingsbeleid van Assist vanuit een conceptenperspectief. Dit alles binnen de kaders en doelstellingen van Vebego. Om de concepten te ontwikkelen en te implementeren zul je nieuwsgierig moeten zijn en over de kennis en inzichten beschikken om vernieuwingen, trends en ontwikkelingen in de zorg te kunnen vertalen naar een visie/filosofie in operationele uitvoering van de concepten.

Je advisereert bij vraagstukken op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Je bent de gesprekspartner van directies en Raden van Bestuur, zowel bij de JV’s als bij prospects. Bij bestaande JV’s draag je zorg voor het conceptbeheer, conform ondernemingsplan, afspraken uit de aandeelhoudersvergaderingen en vanuit je rol als netwerkregisseur, zodat de JV’s goede dienstverlening leveren en het afgesproken rendement behalen of behouden.

Als Operationeel Directeur heb je een verbindende rol binnen Assist. Je hebt de zorg voor een optimale inzet en vormgeving van de operationele organisatie. De lijnen zijn kort en informeel.

Wie wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die brede maatschappelijke interesse, ondernemerschap en innovatie in zijn/haar DNA heeft. Met veelzijdige ervaringen in de zorg op management/directie niveau. Door jouw bedrijfskundige achtergrond, kennis van innovatie en financiële zaken in de zorg ben je een senior gesprekspartner voor directies en raden van bestuur. Je bent een motiverende en inspirerende manager en beschikt over een afgeronde HBO of WO-opleiding aangevuld met een relevante managementopleiding. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als integraal manager en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in de zorg. Je bent resultaatgericht met oog voor kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Je bent ondernemend, analytisch sterk en in staat veranderingen door te voeren. Je staat bekend als een integere en samenwerkingsgerichte manager. Je schakelt soepel tussen de verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch). Ervaring met (verandering naar) zelforganisatie is een pré. Als persoon ben je positief ingesteld en trek je op basis van de beschikbare informatie, de juiste conclusies. Daarbij weet je mensen te overtuigen zowel in mondelinge als schriftelijke communicatie.

Je rapporteert aan de algemeen directeur van Assist.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie bij een van de mooiste bedrijven van Nederland. Het gaat om een functie voor 40 uur per week. Standplaats is Den Bosch, maar je werkt landelijk. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn meer dan marktconform te noemen: mooie pensioen- en AOV-regeling, onkostenvergoeding, auto van de zaak, 14 maandsalarissen en een bonusregeling. De werktijden zijn flexibel en er is veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 18 december 2017 via onze site. Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een live selectiegesprek met VOOR, maakt VOOR met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, eerst kennis via Skype. Een selectie-assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.