Wij zijn voor.

Locatiemanagers Futura Zorg BV

Management

11 Oktober 2017

Over de organisatie

Futura is een organisatie die kwalitatieve hoogwaardige zorg levert aan senioren die enerzijds nog zelfstandig zijn en anderzijds een zorgbehoefte kennen door toenemende lichamelijke en/of psychische klachten. Futura heeft voor deze cliënten een woon- en zorgconcept ontwikkeld dat tegemoetkomt aan de persoonlijke wensen en zorgbehoefte. Dat wil zeggen dat de zorg- en woonfunctie wordt gerealiseerd in kleinschalige woonvoorzieningen, gelegen in de nabijheid van de oorspronkelijke woon- en leefomgeving.

Futura BV heeft inmiddels 4 locaties ontwikkeld, in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen en Oud-Beijerland. Het is de uitdrukkelijke ambitie Futura te laten groeien met minimaal vijftien huizen in de komende jaren. (Boskoop eind 2017 en den Bosch eind 2018). Elke locatie wordt beheerd door een inwonend locatiemanagers koppel welke in dienst zijn van Futura.

De functie

Voor de locaties Boskoop en Oud-Beijerland is Futura op zoek naar een locatiemanagers koppel, verder te noemen als locatiemanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en optimale dienstverlening aan (kwetsbare) ouderen in de locatie.

Voor de locatie Boskoop zoeken wij per direct ondernemende locatiemanagers die vanuit hun gastheerschap de locatie willen vormgeven en van start laten gaan (eind 2017). Voor de locatie in Oud-Beijerland zoeken we voor de tweede helft van 2018 nieuwe locatiemanagers die deze, in 2016 gestarte, locatie willen overnemen van de huidige locatiemanagers. Een derde koppel locatiemanagers behoort tot de mogelijkheden binnen deze werving.

De locatiemanagers geven leiding aan het zorgteam van het Futurahuis en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van wonen en zorg. De managers zijn functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, financieel beleid en zorgbeleid binnen de door Futura Zorg afgegeven kaders. De managers hebben bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen deze kaders.

Denk aan:

kwaliteit van woonklimaat
kwaliteit van zorgverlening
begeleiding van medewerkers
goede communicatie binnen de locatie
beheer van de locatie en toegewezen middelen
samen met het zorgteam reageren op de zorgvraag van de bewoners
uiting geven aan het vraaggericht werken zoals Futura Zorg dat ambieert - klantvriendelijkheid en “servicegerichtheid”
zorgdragen voor continuïteit in de dagelijkse voortgang van werkzaamheden
zorgdragen voor de administratieve zaken
zorgdragen voor goede externe contacten binnen de gemeenschap waar het Futurahuis is gevestigd

Wie wij zoeken


De locatiemanagers zijn bij voorkeur een echtpaar, danwel een koppel wat intensief met elkaar kan samenleven en samenwerken. De functieomschrijving geldt derhalve voor de twee beheerders gezamenlijk (ondeelbaar). Een van de twee partners is een BIG geregistreerde verpleegkundige. Het is van belang dat beide partners affiniteit hebben met de zorg, fulltime beschikbaar zijn, passie hebben voor de oudere medemens met een hulpvraag en zeer flexibel zijn. Het is van belang dat je je verbindt aan het huis, de locatie, de omgeving en de mensen om je heen. Dit verlangt goede interne grenzen die je extern op een prettige manier kan uiten. Daarnaast kan je goed omgaan met feedback en kan je goede hulpvragen stellen. Het is een pré als je uit de regio Boskoop of Oud-Beijerland komt.

Locatiemanagers dragen binnen de context van Futura een grote verantwoordelijkheid voor de locatie, je ontvangt leiding van de directeur en je geeft zelf leiding aan ongeveer 25 medewerkers.

Door het intern op de locatie wonen ben je veel beschikbaar, dat doe je van harte, naast het feit dat je onderkent dat je goed je grenzen kan bewaken. Er zijn meerdere locatiemanagers actief binnen Futura, zij zijn beschikbaar voor advies, overleg en feedback.

Futura BV gelooft in eenvoud, warmte en nabijheid. Zij bouwen verschillende locaties door heel Nederland waar ongeveer 17 bewoners zorg en begeleiding ontvangen, er worden ook locaties ontwikkeld met o.a. appartementen voor echtparen. In Boskoop ambieert men 21 bewoners te kunnen huisvesten.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze unieke functie heeft unieke arbeidsvoorwaarden. Je woont zonder kosten in het appartement in de locatie. Dit appartement is ruim opgezet en beschikt over 3 slaapkamers en de benodigde privacy. Daarnaast vindt er een ruimhartige bezoldiging plaats die past bij hetgeen gevraagd wordt binnen deze functie. Deze informatie is nader beschikbaar indien kandidaten verder in de procedure zijn. Voorwaarden conform CAO VVT zijn ook van toepassing.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren in de persoon van Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) en Selma Koegler (selma@voor.nl) Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV gericht aan Selma Koegler via http://voor.nl/vacatures/393/l... Vermeld in je CV ook je Skypeadres.