Wij zijn voor.

Operationeel Manager Huisartsenposten regio Arnhem

Management

03 September 2017

Over de organisatie

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio.
Huisartsendienst Arnhem is een werkmaatschappij van Onze Huisartsen en telt drie huisartsenposten: VelpArnhem-Zuid en ZevenaarBinnen de Huisartsendienst Arnhem zijn belangrijke ontwikkelingen gaande zoals de afstemming binnen de acute- of spoedketen, de verhuizing van de huisartsenpost Velp naar het Rijnstate ziekenhuis en het doorvoeren van taakherschikking en zelforganisatie binnen de teams.
 
De organisatie kenmerkt zich door transparantie, goede communicatie en betrokkenheid. Verbindende elementen zijn vernieuwing, initiatief en betrouwbaarheid.
 
Vanaf 1 juli as. is de nieuwe managementstructuur een feit. Deze structuur sluit aan bij de externe en interne ontwikkelingen van de huisartsendienst en is daarmee toekomstbestendig ingericht. Hierbij gaat de functie van meewerkend teamleider vervallen en zal de aansturing van de teams door twee operationeel managers worden vormgegeven. 

De functie

Ben jij de moderne, ambitieuze manager die echt geïnteresseerd is in de organisatie van spoedzorg? Vind jij het bouwen aan een sterk team met zorgprofessionals een uitdaging die je graag aan gaat? Kom jij goed tot je recht in een sterk dynamische omgeving? En sta jij voor het samen behalen van resultaten en goed georganiseerde spoedzorg voor alle bewoners in de regio? Dan ben jij misschien wel de manager die wij zoeken!

OVER DE ORGANISATIE
Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem waar circa 200 huisartsen bij zijn aangesloten. Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten en versterkt de positie van de huisarts in de regio. Daardoor blijft het beroep van huisarts uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig.
Onze Huisartsen draagt bij aan het verhogen en waarborgen van de kwaliteit en doelmatigheid van de 24/7 huisartsenzorg voor patiënten. De organisatie is het aanspreekpunt voor samenwerkingspartners aangaande praktijk overstijgende issues en wil de centrale positie van huisartsen in de regio faciliteren en uitbouwen. Het bieden van zorg tijdens avond-, nacht-, en weekenden alsmede het ondersteunen en toerusten van huisartsenpraktijken in het leveren van zorg aan chronisch zieken, ouderen en GGZ-patiënten zijn speerpunten.

Huisartsendienst Arnhem is een van de werkmaatschappijen van Onze Huisartsen en telt drie huisartsenposten: Velp, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Binnen de Huisartsendienst Arnhem zijn belangrijke ontwikkelingen gaande zoals de afstemming binnen de acute- of spoedketen en de verhuizing van de huisartsenpost Velp naar het Rijnstate ziekenhuis. De organisatie kenmerkt zich door transparantie, goede communicatie en betrokkenheid. Verbindende elementen zijn vernieuwing, initiatief en betrouwbaarheid.

Onze Huisartsen wil een toekomstbestendige organisatie zijn die pro-actief inspeelt op ontwikkelingen en veranderingen binnen de zorg. Daartoe is een herstructurering en veranderproces in gang gezet dat de organisatie en de medewerkers in beweging brengt.

DE FUNCTIE
De Operationeel Manager Huisartsenpost geeft leiding aan circa 30 tot 40 medewerkers, waaronder triagisten, receptionisten, medisch ondersteuners, physician assistants (15 tot 20 FTE), binnen de huisartsenposten (Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord en Zevenaar).
De functie kenmerkt zich door de volgende activiteiten:
 
• Je bent in staat beleid te ontwikkelen en te implementeren;
• Je draagt zorg voor voldoende kwalitatieve bezetting;
• Je herkent de verschillende talenten binnen een team en faciliteert de ontwikkeling van deze “parels" binnen de organisatie;
• Je werkt toe naar een optimale samenwerking binnen een team
• Je werkt toe naar efficiënte en doelgerichte werkprocessen
• Je vergroot en behoudt de betrokkenheid van artsen;
• Je draagt bij aan de succesvolle overgang naar de nieuw locatie en samenwerking met de Spoedeisende hulp (SEH);
• Je verbetert de ketenprocessen door communicatie op operationeel niveau met relevante ketenpartners;
• Je werkt naar een optimale medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid;
• Je bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering (organisatie & beleid).
 
Op deze verantwoordelijke en uitdagende positie zien wij graag een moderne, benaderbare manager die de professionals in hun kracht zet en daarbij uitdagingen niet uit de weg gaat. Een manager die door voorbeeldgedrag, enthousiasme en ambitie de huidige dienstverlening naar een hoger niveau tilt en zorgt voor een stevig fundament binnen de dynamische acute zorg.
 
WIE WIJ ZOEKEN VOOR ONZE HUISARTSEN
Wij zoeken een ervaren operationeel manager met kennis en ervaring binnen de huisartsenzorg en bij voorkeur bekend met het management van huisartsenposten. Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen. Je denkt actief mee over de ontwikkeling van het beleid. Je hebt een frisse blik en weet bestaande werkprocessen te optimaliseren. Je werkt naar een continue leer- en verbeterklimaat samen met de teams. Doelen daarbij zijn kwaliteitsverbetering, werkdrukvermindering en het vergroten van het werkplezier.
De werkzaamheden van de medewerkers zullen veelal op afstand en ook buiten kantooruren plaatsvinden. Ervaring met sturing op afstand is zeker van belang.
 
Je bent een mensgerichte operationeel manager die de zakelijkheid en resultaten niet uit het oog verliest. Je bent open, eerlijk en betrouwbaar. Je denkt en bouwt graag mee aan het optimaliseren van de teamvolwassenheid en kan een veranderende organisatie en externe ontwikkelingen benaderen vanuit een overstijgend perspectief. Je schakelt eenvoudig tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
¬ HBO werk- en denkniveau met relevante vakopleiding en / of werkervaring in eerstelijnszorg;
¬ Werkervaring in acute zorg en hulpverlening;
¬ Integriteit: vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en integriteit;
¬ Leiderschap: richting en sturing geven aan een groep en aan individuele medewerkers, actie bewerkstelligen om bepaalde doelen te bereiken en samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om doelen te bereiken;
¬ Resultaatgerichtheid: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten;
¬ Pro-actief: kansen zoeken en daarop actie nemen. Bij voorkeur op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
De functie van Operationeel Manager Huisartsenposten is gewaardeerd in schaal 9 van de CAO Huisartsenzorg (32-urige werkweek).
Je start met een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. Je wordt gevraagd een VOG te overleggen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

INFORMATIE EN PROCEDURE
Herken jij je in dit profiel? Ik ontvang graag je reactie (met motivatie en CV met onderbouwing van je relevante ervaring) via het onderstaande reactieformulier.

De selectiegesprekken met de opdrachtgever en de door VOOR geselecteerde kandidaten, zullen plaatsvinden op 13 oktober as. op de locatie van Onze Huisartsen in Velp.
Vergeet niet je geplande vakantie door te geven en je Skypeadres te vermelden.
 
Ik zie uit naar jouw reactie VOOR 6 oktober as. 
Heb je vragen? Mail mij dan op cynthia@voor.nl.

Reactie & informatie

User Master