Wij zijn voor.

Procesmanager Kwaliteit bij ons

09 Juli 2017

De functie

Met gevoel voor structuur, vernieuwing en verbinding

ORGANISATIE
ZorgSpectrum biedt zorg en diensten aan (oudere) mensen met een chronische aandoening in de regio Nieuwegein, Houten en Vianen.
Goede kwaliteit van zorg begint bij ZorgSpectrum bij de mensen die deze zorg samen met de cliënten mogelijk maken.

De zorg wordt geleverd door 1400 medewerkers en 700 vrijwilligers. Per 1 januari 2016 georganiseerd vanuit 4 moderne bedrijfseenheden (BE’s):
• Bij u thuis (het leveren van zorg bij de cliënten thuis)
• Tijdelijk bij ons (het bieden van tijdelijk verblijf bij ZorgSpectrum voor bijvoorbeeld revalidatie, logeerfaciliteiten of herstel na ziekenhuisopname)
• Nieuw thuis (het bieden van een nieuw thuis aan cliënten in een van de 8 locaties van ZorgSpectrum )
• Behandeling en expertise.

De BE’s worden aangestuurd door een BE manager die leidinggeeft aan meerdere hoofden die samen met de medewerkers verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse kwaliteit van zorg aan de cliënten. Als gevolg van externe ontwikkelingen zoals wijziging in structuur en financiering is de afgelopen jaren relatief veel aandacht besteed aan opbouwen van relaties met nieuwe contractpartijen zoals gemeenten en verzekeraars, aan administratieve en financiële vraagstukken. De zorgzwaarte van cliënten is fors toegenomen.
Binnen de gehele organisatie (van medewerkers tot management en cliënten vertegenwoordiging) wordt onderschreven dat kwaliteit van ondersteuning en zorg belangrijk is. In het licht van het programma Waardigheid en Trots en het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verdient kwaliteit volgens betrokkenen meer structurele aandacht. De kwaliteit van de dagelijkse zorg wordt als goed ervaren. ZorgSpectrum is met name sterk in plan en do, check en act blijven achter. Er is behoefte aan meer structurele borging van kwaliteit zonder dat vinklijstjes en systemen leidend worden. De ambitie is om de eigen kracht van medewerkers en de teamkracht te versterken. Gemotiveerd afwijken van gemaakte afspraken in het belang van het welzijn van de cliënten.

ZorgSpectrum heeft de ambitie om kwalitatief hoogwaardige ondersteuning, behandeling en zorg en uitmuntende cliënttevredenheid de hoogste prioriteit te geven. Vivian Broex (per 1 april 2017 gestart als nieuwe bestuurder bij ZorgSpectrum) heeft daarom besloten om een Procesmanager Kwaliteit bij ons (verder in deze tekst te noemen Procesmanager Kwaliteit) aan te stellen.

VOOR is daarom op zoek naar een Procesmanager Kwaliteit. In eerste instantie voor de duur van 2 jaar om de ZorgSpectrum te faciliteren om integrale kwaliteit van zorg, ondersteuning en behandeling te versterken en te borgen. En om samen met cliënten en medewerkers nieuwe initiatieven te ontwikkelen die de kwaliteit van zorg, ondersteuning en behandeling en het werkplezier van medewerkers verhoogt.

FUNCTIE
Als Procesmanager Kwaliteit faciliteer je management, medewerkers en bestuurder op het ontwikkelen, organiseren en borgen van kwaliteit van zorgprocessen. Je bent adviseur en sparringpartner van de hoofden en BE managers. Je doel is hen te ondersteunen bij het leveren van excellente kwaliteit. Je maakt onderdeel uit van het MT, je rapporteert aan de bestuurder.

Het betreft een nieuwe en veelzijdige functie waarin gebouwd en geborgd moet worden. Je zorgt er samen met de managers voor dat de medewerkers uitgedaagd en gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Uiteraard draag je bij aan het vormgeven van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zorg je er ook voor dat ZorgSpectrum voldoet aan de wettelijke (kwaliteits)kaders en richtlijnen.

Binnen ZorgSpectrum is een adviseur werkzaam die de Procesmanager Kwaliteit en het management ondersteunt bij diverse praktische (kwaliteits)zaken zoals opzetten van de juiste formats, analyse van verbeteracties en inrichten en operationaliseren van documentenbeheer.


De uitdaging voor de nieuwe Procesmanager Kwaliteit bestaat uit onderstaande onderdelen.
• In de visie van ZorgSpectrum staat het leven van mensen en hun netwerk centraal. Samen met de teams, behandelaren en het management, wordt er een integrale aanpak en visie op kwaliteit van leven en zorg ontwikkeld.  Het integreren van kwaliteitsdenken (en wettelijke eisen) in de dagelijkse werkpraktijk waarbij kwaliteit voor jou ‘vonken’ in plaats van ‘vinken’ is.
• Het op een pragmatische en frisse manier vertalen van het nieuwe landelijk kwaliteitskader naar de dagelijkse praktijk en werkprocessen binnen ZorgSpectrum. Inclusief het vertalen naar en op orde brengen van het ZIS (Zorg Informatie Systeem).
• Teams, behandelaren en management inspireren en ondersteunen bij het versterken van de eigen regie en het vergroten van veranderkracht in de teams. 
• Het stimuleren van het lerend vermogen tussen de verschillende BE’s en de ondersteunende diensten.
• Het slim organiseren en borgen in systemen en werkprocessen van wettelijke kwaliteitseisen en voorwaarden in contracten met o.a. financiers.
• Het voorbereiden en voorzitten van de commissie Kwaliteit en Veiligheid waarin kwaliteit gerelateerde zaken vanuit diverse commissies, zoals medicijncommissie, BOPZ  en MIC en MIM, besproken worden.  Het vertalen van afspraken binnen deze commissie naar structurele oplossingen en afspraken in het primair proces.
• Het deelnemen aan en mede voorbereiden van de audit commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.
• Contactpersoon voor de IGZ.
• Het bijdragen aan de nieuwe ISO toetsing in 2018.

WIE WIJ ZOEKEN VOOR ZORGSPECTRUM
Het betreft een brede en uitdagende functie waarin borgen, ontwikkelen, vernieuwen, implementeren en adviseren centraal staan. Met als doel om de kwaliteit van ZorgSpectrum samen met betrokkenen zowel inhoudelijk als structureel naar een nog hoger plan te brengen.

De Procesmanager die wij zoeken is een ervaren proces/senior adviseur met een heldere en moderne visie op kwaliteit van zorg. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en best practices en hebt aantoonbare ervaring met het op een creatieve manier vertalen van visie en beleid naar de dagelijkse praktijk.

Je hebt affiniteit met de cliënten van ZorgSpectrum en ervaring binnen de zorg. Je spreekt de taal van de werkvloer, het management en de inspectie.

Je bent positief en weet anderen te inspireren. Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het anderen sterker maken. Je hebt natuurlijk overwicht vanuit de expertise die je meeneemt. Mensen nemen iets van je aan, willen van je leren en raken door jou geïnspireerd op basis van jouw inhoudelijke expertise. Je daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en hebt een lijnpositie niet nodig om dingen voor elkaar te krijgen.

Je schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van strategische visievraagstukken op het gebied van kwaliteit naar het vertalen in operationele richtlijnen en processen.
Je bent zowel analytisch/conceptueel als pragmatisch. Je bent in staat incidenten en individuele vraagstukken te vertalen naar structurele oplossingen en weet deze te borgen in systemen en processen.

Je hebt ruime ervaring in de VVT en bent goed op de hoogte van diverse kwaliteitssystemen. Je bent bekend met normenkader Kwaliteit waar de inspectie op toetst en bent in staat om prisma analyses uit te (laten) voeren.

Je werkt gestructureerd en methodisch, zonder instrumenteel te worden en de bedoeling uit het oog te verliezen.

Je beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau. Als het om kwaliteit gaat geef je zelf het goede voorbeeld.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
Een brede en veelzijdige functie als Procesmanager Kwaliteit bij een ambitieuze organisatie. Het gaat om een functie voor 28 tot 36 uur/week (aantal uren flexibel in te vullen op basis van actuele werkzaamheden). Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract of een contract voor de duur van 2 jaar, inschaling FWG 65 CAO VVT.

INFORMATIE & PROCEDURE
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.

De eerste gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij ZorgSpectrum vinden plaats eind september 2017. Een Assessment Center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier op onze site. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.
http://voor.nl/vacatures/369/procesmanager-kwaliteit-bij-ons