Wij zijn voor.

Directeur Cliëntenbelang Amsterdam

15 Mei 2017

De functie

Directeur Cliëntenbelang Amsterdam
Moderne, sterke manager met hart voor Amsterdammers in kwetsbare situaties


Organisatie
Cliëntenbelang Amsterdam levert een actieve bijdrage aan een inclusieve en humane samenleving waarin iedere Amsterdammer zeggenschap heeft over zijn eigen leven. Cliëntenbelang is een samenwerkingsplatform, kenniscentrum en belangenbehartiger voor cliënten, mantelzorgers en groepen in Amsterdam. Het gaat om alle bewoners in de regio Amsterdam met een zorgvraag of ondersteuningsbehoefte, ook in aangrenzende domeinen zoals wonen, inkomen en participatie. Cliëntenbelang kent een verenigingsstructuur met een actief bestuur en richt zich op de regio Amsterdam en steeds meer ook op de rest van Noord Holland. Meer dan 40 professionals en veel actieve vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers werken samen bij het vervullen van deze belangrijke maatschappelijke rol in onze samenleving. Cliëntenbelang Amsterdam ontwikkelt zich daarbij steeds meer tot een moderne netwerkorganisatie waar door een slagvaardige projectstructuur snel en flexibel kan worden ingespeeld op signalen en vragen van cliënten en/of samenwerkingspartners. Omdat de huidige directeur vertrekt zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur die de organisatie verder ontwikkelt. Mogelijk wordt daarbij ook gekeken naar de organisatie structuur van Cliëntenbelang Amsterdam.

Functie
De directeur van Cliëntenbelang is het gezicht naar buiten en stuurt de werkorganisatie aan binnen het vastgestelde kader. Dit kader bestaat uit het door de algemene vergadering vastgestelde beleid, besluiten van het bestuur, vastgestelde begroting, statuten en relevante wet- en regelgeving. De directeur is verantwoordelijk voor de operationele-, beleidsmatige-, financiële-en personele doelstellingen en zorgt dat de dienstverlening op korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen in de samenleving en verwachtingen van de stakeholders (gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsinstellingen). Samen met het bestuur ontwikkelt de directeur de interne organisatie verder in de richting van een netwerkorganisatie. Cliëntenbelang Amsterdam stelt zich open op, richt zich op samenwerking en cocreatie met verschillende doelgroepen en samenwerkingspartners. Intern wordt Cliëntenbelang professioneel, bedrijfsmatig geleid en flexibel georganiseerd als projectorganisatie.
De missie voor de komende jaren is helder geformuleerd:
• Wij hebben een directe verbinding met de individuele cliënt en helpen cliënten die op andere plaatsen tussen wal en schip vallen weer op weg.
• Wij zetten ons in voor cliënten, wat wij kunnen door onze verbinding met de cliënt en cliëntvertegenwoordigers.
• Het perspectief van de cliënten is onderdeel van ons DNA. Dit geeft ons de basis om ervaringsdeskundigheid te mobiliseren voor en met onze doelgroep. Ook om hen te empoweren en hun eigen belangen te
behartigen.
• Wij zetten ons in voor een integrale samenleving. Wij richten ons op de eigen regie van de cliënt en werken vanuit een integrale visie op de (gezondheid van de) mens.
• Wij hebben een sterke verankering in het Amsterdamse veld van maatschappelijke en (semi) publieke organisaties en weten wat er bij deze organisaties speelt en hoe we ons daarin moeten bewegen.

Wie wij zoeken voor Cliëntenbelang Amsterdam
Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met de juiste balans tussen hart en hoofd. Iemand die door zijn/haar ervaringen dicht bij de doelgroep van Cliëntenbelang Amsterdam staat en dit combineert met moderne managementkwaliteiten en sterke persoonlijke eigenschappen. Het nieuwe boegbeeld van Cliëntenbelang Amsterdam beschikt over een academisch denk- en werkniveau en veelzijdige management ervaring in verschillende
(zorg)organisaties op strategische posities. De beste kandidaat is bedrijfsmatig sterk ontwikkeld en weet hoe een projectorganisatie moet worden gemanaged en kan worden uitgebouwd. De nieuwe directeur is extern een verbinder die weet hoe het is om met verschillende stakeholders partnerschappen aan te gaan en door cocreatie tot de beste resultaten te komen. Intern verbindt hij/zij de werknemers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ervaring in een grootstedelijke context is een pré. Een goede kandidaat begrijpt dat het leiden van een belangenvereniging vraagt om strategisch inzicht, de juiste sensitiviteit, timing en soms ook geduld. Daarbij is ook een goed ontwikkeld gevoel voor (politieke) verhoudingen, ambitie en lef nodig. De ideale kandidaat beschikt over een positieve grondhouding, flexibele instelling en denkt in kansen en mogelijkheden. Kortom, we zijn voor deze mooie organisatie op zoek naar een prachtig mens.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een full time functie voor onbepaalde tijd waarbij gestart wordt met een jaarcontract. De CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening is van toepassing met een salaris volgens de WNT systematiek (WNT 1, max. 90.000,- euro).

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Michel Vos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site voor 12 juni 2017. De selectiegesprekken bij Cliëntenbelang Amsterdam zijn in week 25 en 26 gepland. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek en eventueel een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.