Wij zijn voor.

Manager Financien

Management

08 Mei 2017

Manager Financiën
Rapporterend aan RvB
Treant Zorggroep, Emmen en omgeving.

Organisatie
Treant bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg in de regio Noord Oost Drenthe/Zuid Oost Groningen. Meer dan 300.000 bewoners, in dit deel van het land, kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. 250 Medisch specialisten en 6.200 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. De organisatie is geaccrediteerd voor de ziekenhuis-, verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd dicht bij huis als het kan en verder weg als nodig is.
De missie is het leveren van de best mogelijke zorg (Cure & Care) dicht bij de bewoners in deze regio. Dat is natuurlijk een grote uitdaging en het maakt het besturen en managen van de organisatie een complexe aangelegenheid. De in de afgelopen periode aangegane fusies van ziekenhuizen en care-organisaties tot de Treant-organisatie vraagt niet alleen om harmonisatie en standaardisatie, maar ook om focus op strategie en een verdere oriëntatie op locatieprofilering (specialisatie per vestiging). De eisen die zorgverzekeraars stellen aan de kwaliteit van de zorg en de kostprijs dwingen de organisatie tot optimalisatie van de bedrijfsvoering en dus tot innovatie- en efficiencymaatregelen. Daarbij staan de resultaten van de ‘Cure’ onder druk van wet- en regelgeving en is daarnaast de DOT-financiering ook nog steeds een uitdaging die voor veel druk zorgt in de organisatie.

Functie
De structuur van de afdeling Financiën is recentelijk aangepast door het samenvoegen van de afdelingen Planning & Control van de Cure en de Care tot één afdeling Business Control. Deze afdeling geeft advies en ondersteunt de RVE’s (manager en hoofden) binnen de organisatie op financieel gebied. Daarnaast is er een afdeling Concern Control voor de algemene organisatie brede control-taken. Verder verzorgt de afdeling Financiën de Financiële- en Zorg Administratie, Informatievoorziening en het Secretariaat. In totaal werken er ongeveer 100 medewerkers bij de afdeling.
De huidige interimmanager heeft de opdracht de kwaliteit, zowel intern bij de afdeling (organisatie, processen en cultuur) als m.b.t. de financiële systemen en processen, breed in de organisatie te verbeteren. Dit transitieproces is begin mei gestart en zal al in het derde kwartaal tot resultaten leiden.
De manager Financiën is verantwoordelijk voor het leiden en het verder ontwikkelen van de afdeling Financiën en draagt zorg voor een efficiënte begrotingssystematiek, een effectieve planning & control cyclus en een tijdige jaarrekenmanager maakt deel uit van het MT en legt rechtstreeks verantwoording af aan één van de leden van de Raad van Bestuur.

Wie wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een ervaren en empathische leider met een bewezen trackrecord op het gebied van financiën. Iemand met ervaring binnen een soortgelijke functie. Kennis en ervaring binnen de Cure & Care is een is een must De combinatie van leiderschap en expertise is van essentieel belang. De manager die wij zoeken is in staat om zijn financiële expertise zowel de externe gesprekken met de stakeholders te kunnen voeren alsmede intern de deskundige, standvastige en proactieve adviseur van RvB en management te zijn ten aanzien van financieel- economische en bedrijfskundige keuzes. Met zijn stijl van leidinggeven weet hij de medewerkers te inspireren en enthousiasmeren voor een nieuwe, stevige koers waarbij kwaliteit en vakdeskundigheid het leidend principe zijn. Treant staat voor een belangrijke financiële opgaaf: het ombuigen van tekorten naar een gezonde begroting voor 2018. Hiervoor is koersvastheid, visie en kennis van groot belang.
Het MT, waar je onderdeel van uit maakt, is groot van omvang en omvat veel expertise. Verbinding met de managers Care en Cure alsook met medisch specialisten spreekt voor zich.
Treant streeft naar samenwerking die gebaseerd is op resultaat en vertrouwen.
Je combineert strategie met daadkracht, je overziet de gevolgen van de genomen besluiten en voelt je vrij de Raad van bestuur hier gevraagd en ongevraagd over te adviseren.
Je bent een natuurtalent als het gaat om het inzetten en bestendigen van verandering. Treant verandert niet om de verandering, maar om de noodzakelijke ombuigingen gestalte te geven. Winst in efficiëntie wordt alleen behaald vanuit een heldere koers die vanuit de samenwerking wordt vormgegeven. Alles ten dienste van de cliënten die aan de zorg van Treant zijn toevertrouwd.
Qua persoonlijkheid ben je iemand met lef, met analytisch vermogen, een netwerker en verbinder en een expert op het terrein van de financiën.
Je begrijpt wat de belangen zijn, weet hier een koers in te bepalen en verenigt de schijnbare tegenstellingen in een ziekenhuis met een grote groep vrijgevestigd artsen.
Je denkt mee over de ontwikkeling en innovatie van de Treant Zorggroep en je weet mensen met vernieuwende expertise aan je te verbinden.
Kortom we zoeken de beste manager Financiën voor een prachtige organisatie met ruim 450 miljoen omzet. Een stevige verantwoordelijkheid.
Je functioneert op academisch niveau en je hebt een financiële opleiding genoten (RA of RC) hebt aantoonbare kennis opgedaan op het gebied van (verander-) management.

Ons aanbod
Het betreft een vaste fulltime functie, waarmee gestart wordt met een jaarcontract. Gezien de zwaarte van de functie wordt deze gewaardeerd in FWG 80 van de cao-ziekenhuiswezen. De standplaats is Emmen.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 6 juni 2017 je motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Opdrachtnummer

A00330.20