Wij zijn voor.

Manager Zorg

Management

02 Mei 2017

Manager Zorg
Insula Dei Huize Kohlmann
Arnhem

Organisatie en situatie
Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann biedt een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening in en vanuit twee fantastische locaties – het landgoed en de binnenstad van Arnhem – waarmee zij beantwoorden aan de wensen en behoeften van cliënten met hun eigen bewuste levensstijl.
Insula Dei Huize Kohlmann biedt verschillende soorten woonvoorzieningen, hoogwaardige en veilige zorg en een breed palet van dienstverlening aan ouderen. Dit doet ze in en vanuit locaties in Arnhem-Noord (Landgoed Rennen Enk) en de binnenstad. Zij is er ook voor ouderen die zelfstandig wonen in de omgeving van de zorgcentra. Zij sluit aan bij de eigen levenswijze, wensen, behoeften en gewoontes van ouderen. Ieder mens is immers uniek. De cliënten hechten aan een ‘bewuste levensstijl’, die past bij de kernwaarden, waarin omzien naar de ander en aandacht centraal staan. Zij bevordert de ontmoeting tussen mensen, en bieden alle ruimte voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit.

Kernwaarden
 Ik denk in mensen, niet in grenzen
 Ik wil naar de ander luisteren
 Ik wil de ander respecteren en waarderen
 Ik zie om naar de ander
 Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis
 Ik ben bewogen

Er werken 350 medewerkers en 150 vrijwilligers binnen de organisatie. De Bestuurder stuurt rechtstreeks de Bestuurssecretaris, Officemanager, Manager Zorg, Manager Facilitair, Business Controller en HRM-adviseur aan.

Insula Dei Huize Kohlmann staat momenteel onder verscherpt toezicht, dat betreft specifiek twee afdelingen. Er wordt hard gewerkt aan alle verbeterpunten mede onder leiding van de huidige interimmanager Zorg. In juni 2017 zal de inspectie opnieuw haar bevindingen rapporteren en beoordelen of het verscherpt toezicht kan worden beëindigd

Functie
De huidige manager zorg heeft in april afscheid genomen van de organisatie, de interimmanager neemt de functie zo lang waar.
De Manager Zorg stuurt direct 6 afdelingshoofden aan en werkt intensief samen met de coaches tbv het project Waardigheid & Trots. De manager Zorg neemt deel aan het MT en heeft overleg met de Cliëntenraad. Er wordt verantwoording aan de bestuurder afgelegd.
De manager Zorg is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van alle afdelingen en alle (zorg)projecten. Je hebt naast de interne organisatie ook contacten met omliggende organisaties, samenwerking met andere (VVT) partners is in de huidige tijd niet meer weg te denken.
De nieuwe manager Zorg start bij voorkeur voor de zomerperiode in de nieuwe functie.

Wie wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een stevige, seniore leider, die nu een vergelijkbare tactisch strategische functie heeft. Iemand die vele kilometers binnen de langdurige zorg op de teller heeft staan en een heldere visie op zorg én welzijn heeft. Een empathisch mens, die zich inleeft in de ander en dat ook voor leeft. Een handson manager, die kennis heeft van de ouderenzorg, gericht is op innovatie én borging, op rust en deskundigheidsbevordering, op zakelijkheid en passie voor het werk en bovenal compassie heeft met de oudere medemens.
Je bent iemand die goed in staat is om met onzekerheid om te gaan, die koers bepaalt en vasthoudt, en weet door je rust een goede gids te zijn. Je begrijpt de rush of the day en beschikt over voldoende overzicht om het schip de goede kant op te loodsen.
Je weet welke deskundigheid waar nodig is en durft besluiten te nemen. Je bent een echte teamplayer, zoekt tijdig overleg, betrekt expertise van anderen bij je handelen en verbindt mensen aan elkaar. Een charismatisch mens met natuurlijk gezag.
Je hebt humor, kan relativeren en bent bekend met de regio. Een creatieve ondernemer die ambitie en realiteit optimaal koppelt.
Je bent gericht op de ontwikkeling van de ander, faciliteert dit ook en weet daar ook grenzen aan te stellen. Procesgericht werken is noodzakelijk gecombineerd met het gedisciplineerd naleven van hetgeen er in de protocollen is vastgelegd.
Je hebt minimaal een HBO+ achtergrond, hebt snel (overstijgend) overzicht en visie en stelt het belang van de organisatie voorop. Je onderschrijft de kernwaarden van Insula Dei Huize Kohlmann

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een fulltime dienstverband. Starten voor de zomer van 2017 of vanaf 1 september 2017. De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 CAO V&VT (fulltime max €6140,00). De Manager Zorg start met een jaarcontract. De standplaats is Arnhem.

Reactie
Er zijn geen reacties meer mogelijk.

Opdrachtnummer

A02529.9