Wij zijn voor.

Directeur Finance en Control

27 April 2017

De functie

Florence
Directeur Finance & Control
Financieel geweten, stevige verandermanager, deskundig gesprekspartner

Organisatie
Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Bij de klant thuis, in woonzorgcentra en in expertisecentra. Altijd dichtbij en voor alle inwoners van Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Florence is een toonaangevend en dynamisch zorgbedrijf met een enthousiaste en jonge uitstraling. Bij Florence zijn meer dan 3500 medewerkers en 1700 vrijwilligers actief om een bijdrage te leveren aan de regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van haar cliënten.

De ouderenzorg maakt grote transities door die ook op Florence impact hebben. De uitdaging om goede kwaliteit van zorg te bieden bij een steeds ‘zwaarder’ wordende zorgvraag. Daarnaast is het zaak om financieel goed in control te zijn en scherp aan de wind te varen. Florence is in verandering. De komende maanden zal de strategische herijking (zowel op inhoud als structuur) vorm krijgen, waaruit veranderingen in de organisatie zullen voortkomen. Duidelijk is dat de financiële kolom binnen Florence verzwaard zal worden. Dit is de reden dat er een nieuwe functie is gecreëerd van Directeur Finance & Control waar we nu naar op zoek zijn. De Directeur Finance & Control rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het Management Team van Florence.


Functie
De financiële kolom van Florence is een professionaliseringslag aan het maken. In de komende twee jaar zal opnieuw een kwalitatief hoogwaardige financiële functie ingericht moeten worden die juiste en accurate informatie oplevert en de organisatie van scherpe analyses en adviezen voorziet. Als Directeur Finance & Control ben je de regisseur en de trekker van deze professionaliseringsslag. Je overziet de samenhang van de financiële kolom en zet het strategisch financieel beleid uit en bewaakt de realisatie ervan. Je bent verantwoordelijk voor de financiële aansturing van de organisatie en voor alle in- en externe rapportages, waaronder de jaarcijfers, managementinformatie, budgetten en forecasts. Je stuurt indirect de Financiële Administratie en de Planning & Control aan. Je levert de gewenste rapportages en stuurinformatie op voor je interne klanten; de managers in het primair proces, de Raad van Bestuur en de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Samen met de Raad van Bestuur voer je onderhandelings- en verantwoordingsgesprekken met samenwerkingspartners zoals verzekeraars, gemeenten en banken. Je bent het financieel geweten van de organisatie, waarschuwt voor risico’s en signaleert kansen.


Wie wij zoeken
Je bent een stevige persoonlijkheid en een veranderkundige finance manager of directeur met financieel eindverantwoordelijke ervaring in complexe zorgorganisatie(s). Je hebt een financiële opleiding op universitair niveau en kent de financiering in de zorg. Je hebt een duidelijke visie op integrale bedrijfsvoering, strategische vraagstukken en compliance. Je bent intelligent, recht door zee, werkt verbindend en hebt natuurlijk overwicht. Je hebt gevoel bij de (ouderen)zorg en bent dienstverlenend naar in- en externe klanten als het gaat om aanleveren van juiste en tijdige stuurinformatie, analyses en adviezen. Tegelijkertijd ben je het financieel geweten van de organisatie en kan je vanuit die rol ook stevig en sturend optreden. Je bent een deskundig gesprekspartner voor interne klanten en externe samenwerkingspartners zoals banken, gemeenten en verzekeraars. Je brengt focus aan en weet zaken terug te brengen naar de essentie. Je kan goed omgaan met stevige korte termijn druk terwijl je bouwt aan het lange termijn perspectief voor Florence. Je kent je kwaliteiten en bent toe aan een volgende, uitdagende stap waarbij je een belangrijke rol vervuld in het veranderingsproces binnen Florence.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een uitdagende nieuwe functie met de potentie om mooie resultaten te boeken met een gedreven kernteam van deskundige en gepassioneerde mensen in een mooie maatschappelijke organisatie in verandering. Een nieuwe functie dicht tegen de Raad van Bestuur waarin veel ruimte ligt om te bouwen aan een sterke en professionele financiële kolom. Omdat de topstructuur mogelijk wordt aangepast wordt van de kandidaat een flexibele houding m.b.t. het takenpakket verwacht. De functie is voor 36 uur per week, startend met een jaarcontract. De inschaling van de functie is FWG 80.


Meer informatie
VOOR is gevraagd de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jan Willem ten Hagen en Michel Vos zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis per Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het het reactieformulier op onze site: http://voor.nl/vacatures/344/directeur-finance-en-control .Vermeld hierbij ook je Skypeadres.