Wij zijn voor.

Manager Kwaliteit en Veiligheid

Management

07 April 2017

Organisatie en situatie
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) en 17 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio (Treant Care) Meer dan 300.000 bewoners in dit deel van het land kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op zorg in de regio. 6.500 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. De Treant Zorggroep is geaccrediteerd voor de ziekenhuis-, verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd dicht bij huis als het kan, verder weg als dat nodig is.

Treant Care
Treant Care (2800 medewerkers) biedt een breed aanbod van diensten op het gebied van verpleging en verzorging. Van permanente bewoning met intensieve zorg en begeleiding tot revalidatie, tijdelijke zorg en dagbehandeling. De organisatie doet dit vanuit 17 locaties, voornamelijk woonwijkcentra en twee specialistische centra voor hoogcomplexe, chronische- en revalidatiezorg. Treant Care heeft zich georganiseerd in vier Resultaat Verantwoordelijke Eenheden: Drie RVE's die regionaal zijn samengesteld en één RVE waarin alle behandeldiensten zijn ondergebracht. De organisatie kan nog getypeerd worden als een post fusie organisatie met een eigen complexiteit en dynamiek waarin nog veel processen gestroomlijnd en afgestemd moeten worden.
Het team Kwaliteit en Veiligheid bestaat op dit moment uit vier kwaliteitsfunctionariseen die verantwoordelijk zijn voor de advisering en ondersteuning van managers, hoofden en teams bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ze zorgen voor goede randvoorwaarden bij de inrichting van de kwaliteitsorganisatie. De afdeling werkt adviserend, gevraagd en ongevraagd, signalerend, toetsend en controlerend. De afdeling werkt nauw samen met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van Treant Cure en zal op termijn ook worden aangestuurd door de manager Kwaliteit en Veiligheid van die afdeling.
Vanwege de veelheid aan dossiers zowel binnen de care als de cure met een aantal cruciale projecten is de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep op zoek naar een inhoudelijk gedreven, pragmatische en energieke Manager Kwaliteit en Veiligheid, die zich voor een periode van twee jaar aan een aantal concrete resultaten wil verbinden.


De Functie
De manager Kwaliteit & Veiligheid van Treant Care is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde doelen van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Deze doelen zullen gedeeltelijk nog vorm moeten krijgen of uitgewerkt moeten worden en helder moeten worden gecommuniceerd in de organisatie. Je adviseert de managers vanuit een overstijgende blik op het gebied van kwaliteit en veiligheid en weet samenhang aan te brengen en verbinding te creëren inhoudelijk en tussen mensen. Je bent aanspreekpunt, boegbeeld en deskundig adviseur tegelijk en behoudt voortgang op de belangrijkste dossiers.

Voor de komende 2 jaar ligt de nadruk op 3 hoofddoelen:
1. Het harmoniseren en doorontwikkelen van (bestaande) kwaliteitssystemen.
2. Het verder doorontwikkelen en harmoniseren van beleid op het gebied van kwaliteit & veiligheid en de borging en toetsing daarvan in de organisatie
3. Het zorg dragen voor het adequaat ontsluiten van data op basis van de afgesproken kwaliteitsindicatoren, waaruit periodiek managementinformatie op het gebied van kwaliteit & veiligheid kan worden opgehaald. De analyse en de bijbehorende adviezen aan het management moeten een regulier onderdeel worden van de bedrijfsvoeringsagenda.
De manager geeft leiding aan de afdeling en levert zelf nadrukkelijk een inhoudelijk bijdrage aan de doorontwikkeling van het beleid en het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn. Je werkt nauw samen met de RVE managers en de hoofden binnen Treant Care en met de manager Kwaliteit en Veiligheid van Treant Cure. Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.


Wie wij zoeken VOOR Treant
Je bent een ervaren (project)manager, enthousiast, inspirerend en to the point, die vanuit deskundigheid en overzicht zaken regelt en organiseert. Je bent daarnaast ook een inhoudelijk professional met ervaring in het ontwikkelen, implementeren en borgen van kwaliteitssystemen. Je hebt affiniteit met de VVT sector en de ontwikkelingen die daar spelen. Van nature stel jij je coachend op, denkt vanuit ondersteuning van anderen, met een scherp oog voor de voortgang van dossiers. Je communiceert duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk en onderhandelt over voorwaarden. Flexibel in je aanpak en vasthoudend in resultaat met een groot kwaliteitsbewustzijn en een klantgerichte attitude.
Mogelijk ben je de laatste jaren actief geweest als zelfstandig professional/interimmanager en vind je het een uitdaging om deze functie/opdracht voor meerdere jaren in loondienst uit te voeren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie functie voor een (verander)manager bij een ambitieuze organisatie met veel ontwikkelpotentieel. De voorlopige indeling van de functie is vastgesteld op FWG 70, maximaal € 6199,70 bruto (fulltime) per maand, CAO Verpleging en Verzorging.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos (carola@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk.
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Opdrachtnummer

A00330.18