Wij zijn voor.

VVT-Bestuurder voor het borgen van de nieuwe koers

14 Maart 2017

De functie

Zoals je weet mailen we ook onze vaste vacatures naar ons bestand van ZPers. Wellicht ken je iemand die goed past bij deze vacature, we stellen het op prijs als je deze mail dan aan hem of haar door stuurt. Het gaat hier om een vacature waarvoor we eerder hebben geworven, maar die niet heeft geleid tot aanstelling van een nieuwe bestuurder.

.

VVT-Bestuurder voor het borgen van de nieuwe koers

Organisatie
Stichting Cato is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken. Cato organiseert wonen, welzijn en zorg vanuit haar twee zorgcentra: Bezuidenhout en Carel van den Oever. Daarnaast levert Cato haar diensten aan thuiswonende ouderen en in diverse wooncomplexen (vanuit de stichting ASB) in de stadsdelen Escamp, het Haagse Hout en Segbroek. Naast wonen, zorg en welzijn voor ouderen levert Cato ook beschermd wonen (vanuit de WMO) aan 35 GGZ cliënten. Ook beschikt Cato over een aanbod van PG dagbehandeling en expertise op het gebied van kortdurende opname.


Situatie
In veel van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland passen de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers onvoldoende bij de (vaak zwaardere) zorgbehoefte van de cliënten. Daar komt bij dat protocollen vaak zijn verouderd, de medicatie-veiligheid onder de maat is en zorgleefplannen onvoldoende op orde zijn. Ook Cato Wonen, Welzijn en Zorg heeft dit recentelijk ondervonden. Het afgelopen jaar zijn door een interim bestuurder veel inspanningen verricht om de veiligheid en kwaliteit voor de cliënten van Cato te verbeteren. De financiën zijn op orde gebracht, de organisatiestructuur aangepast en er zijn nieuwe locatiemanagers aangesteld voor beide locaties. Inspanningen die nu moeten worden geborgd om mee te kunnen bewegen met de veranderende zorgvraag en om te voldoen aan de hogere eisen die door cliënten, IGZ en financiers worden gesteld aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
Om deze vernieuwingen, die onder hoge tijdsdruk zijn ingevoerd, te borgen heeft de Raad van Toezicht van Cato besloten tot de aanstelling van een nieuwe - voorlopig op tijdelijke basis – bestuurder.

Functie en opdracht
Het betreft een functie voor een aantal jaren (gestart wordt met een jaarcontract) omdat duidelijk is dat Cato, gezien haar grootte, op termijn zal moeten gaan samenwerken. De Raad van Toezicht is tevreden over de nieuw ingezette koers en de doorgevoerde veranderingen en zoekt nu een bestuurder die de ingezette koers borgt en rust en vertrouwen brengt. De nieuwe bestuurder dient zich te richten op de volgende zaken:

• Het op orde brengen van de basis veiligheid en kwaliteit van zorg. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet, die nu een vervolg vragen, waaronder het herzien van de huidige inrichting van de behandelfunctie, het
behandelen van de IGZ-dossiers en de borging van ingezette acties onder medewerkers.
• Naast deze basiskwaliteit is de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat in toenemende mate kwaliteit (in de breedste zin van het woord) hét onderscheidend kenmerk wordt in de keuze van cliënten,
medewerkers en externe partijen. Dit vraagt om een organisatie in die in staat is om een optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener te faciliteren.
• Voorwaarde hiervoor is aandacht voor het leren en ontwikkelen van de medewerkers met als doel de kwaliteit te verbeteren. De verbinding tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie is
hierbij een belangrijk aandachtspunt.
• Het op orde brengen van de exploitatie (2017) van Cato en ASB en het doen van voorstellen ter borging van de (financiële) continuïteit van Cato en ASB.
• Het realiseren van de begroting 2017 voor Cato en ASB en voorbereiden van de begroting 2018 en meerjarenbegroting.
• Het voorbereiden en afronden van de (productie) afspraken met zorgkantoor, zorgverzekeraars en Gemeente Den Haag.
• Samen met de RvT scenario’s uitwerken m.b.t de vastgoedportefeuille van Cato.

Wie wij zoeken voor Cato
Wij zijn op zoek naar een ervaren (VVT) bestuurder met een managementstijl die verbindend en resultaatgericht is. Je bent daarnaast sterk op bedrijfsvoering en bij voorkeur heb je ervaring met vastgoed vraagstukken. Door de vele veranderingen en turbulentie zijn we op zoek naar een bestuurder die door natuurlijk overwicht in staat is om visie en denkbeelden over te brengen, mensen te enthousiasmeren en daadkrachtig is. Sterk in het delegeren maar als het nodig is ook kan inspelen op praktijksituaties en sturing geeft waar dat nodig is. De ideale kandidaat creëert vertrouwen en veiligheid in de organisatie en geeft sturing aan het MT. Het betreft een nieuw MT waarbinnen nog aandacht besteed moet worden aan verdere teamvorming. Daarbij beschikt de bestuurder die wij zoeken over uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus zowel binnen als buiten de organisatie en is een stevige netwerker. Vanzelfsprekend hecht hij/zij grote waarde aan de rol van (de medezeggenschapsorganen van) zowel cliënten als medewerkers in besluitvormingsprocessen.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een uitdagende opdracht voor 3 tot 4 dagen per week. Gestart wordt met een jaarcontract. Het gaat om een functie op salarisbasis met als uitgangspunt de WNT waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het om een functie voor bepaalde tijd gaat.

Informatie & procedure
Marieke Sprietsma en Michel Vos van VOOR zijn gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR maken wij graag eerst kennis via Skype. Een eerste gespreksronde heeft nog niet geleid tot de keuze voor een bestuurder. Daarom brengen we deze vacature graag nogmaals onder de aandacht.

We streven er naar om drie of vier geschikte kandidaten voor te dragen bij Cato, die in week 6 op gesprek gaan bij Cato. OR, Cliëntenraad en MT worden betrokken bij de selectie. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV via het sollicitatieformulier op de vacaturepagina van VOOR: http://voor.nl/vacatures/305/vvt-bestuurder-voor-het-borgen-van-de-nieuwe-koers. Of stuur je CV en motivatie naar michel@voor.nl. Vermeld in je reactie ook je Skype adres en eventuele vakantie planning.