Wij zijn voor.

Stafmanager Kwaliteit Opleiding en Zorg

Overig

07 Maart 2017

De functie

TEAMSPELER MET PASSIE VOOR ONTWIKKELING

ZORGGROEP DE LAREN
Zorggroep De Laren is een ambitieuze particuliere ouderenzorgorganisatie, die de bewoners van haar villa’s en de eventuele kinderen/familieleden geheel ontzorgt door het aanbieden van excellente service en waar nodig professionele zorg. In ruim opgezette stijlvolle appartementen kan de levensstijl ‘zoals thuis’ voortgezet worden. Zorggroep De Laren biedt een volledig behoud van autonomie, privacy en eigenwaarde. De kleinschalige opzet van de villa’s zorgt voor persoonlijke service en zorg op maat, tot en met de laatste fase van het leven. Bewoners hebben regie over hun eigen leven en hun eigen appartement. Indien nodig is er 24 uur, HKZ gecertificeerde,zorg aanwezig en echtparen kunnen samen blijven wonen. Ook als bij een van de partners de zorgvraag toeneemt of gaat dementeren.

Zorggroep De Laren wordt aangestuurd door een directeur. Elke villa heeft een eigen, integraal verantwoordelijke locatiemanager. Het MT van Zorggroep De Laren bestaat uit de directeur, de locatiemanagers, een marketingcommunicatie adviseur en een manager zorg. Administratieve en financiële zaken zijn grotendeels uitbesteed aan een externe backoffice organisatie. Amvest, Vastgoedontwikkeling & Investment Management is 100% eigenaar van Zorggroep De Laren.

KWALITEIT OPLEIDING EN ZORG BIJ ZORGGROEP DE LAREN
Zorggroep De Laren is HKZ gecertificeerd en werkt volgens de richtlijnen van HACCP. De Locatiemanagers van de villa’s zijn integraal eindverantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit in hun villa. Dit betreft kwaliteit van zorg, service, diensten en voeding. De huidige manager Zorg faciliteert en adviseert alle Locatiemanagers en vertaalt externe ontwikkelingen naar nieuw beleid. Tot eind 2016 was er binnen Zorggroep De Laren een medewerker kwaliteit werkzaam voor het actualiseren en digitaal beschikbaar stellen van alle richtlijnen en protocollen op alle villa’s en het uitvoeren van interne audits.

Ambitie voor de komende periode is het nog excellenter organiseren van de service en kwaliteit van zorg in alle Villa’s. Hiervoor moet er o.a structureel aandacht besteed worden aan het continu ontwikkelen en professioneler en gestructureerder opleiden van medewerkers. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een ‘Zorggroep De Laren Academy’. Door het recente vertrek van de medewerker kwaliteit en de focus van de huidige manager Zorg op haar rol als kwartiermaker, zoeken wij een nieuwe Stafmanager Kwaliteit Opleiding en Zorg.

FUNCTIE
Als Stafmanager Kwaliteit Opleiding en Zorg ben je adviseur van de directeur van de Zorggroep op het gebied van kwaliteit, opleiding en zorg. Je bent adviseur, coach en sparringpartner van de Locatiemanagers. Je doel is hen te ondersteunen bij het leveren van excellente kwaliteit in hun villa’s. Je maakt onderdeel uit van het MT, je rapporteert aan de directeur van de Zorggroep en je wordt ondersteund door een (parttime) managementassistent voor de operationele en administratieve zaken.

Het betreft een nieuwe en veelzijdige functie waarin gebouwd en geborgd moet worden. Je zorgt er samen met de Locatiemanagers voor dat Zorggroep De Laren voldoet aan de wettelijke kaders en richtlijnen van bijvoorbeeld de IGZ en de VWA. En dat de medewerkers van de Zorggroep continu uitgedaagd en gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

De belangrijkste focusgebieden voor de functie zijn:

• Het inventariseren van de actuele kwaliteit bij bewoners en medewerkers en het ontwikkelen van nieuw beleid en instrumenten in samenwerking met het MT.
• Het borgen, verbeteren en vernieuwen van de huidige HKZ systematiek. De Locatiemanagers ondersteunen bij het adequaat uitvoeren van de afgesproken richtlijnen.
• Het verder ontwikkelen van een inspirerende visie op leven en zorg. Welke vraagstukken leven er bij bewoners en medewerkers en deze vertalen naar bruikbare handvatten in de dagelijkse praktijk. Van levenseinde vraagstukken tot gestructureerde dagprogramma’s voor dementerende bewoners.
• Het inventariseren van huidig opleidingsniveau van medewerkers en het ontwikkelen van een scholingsplan (van BHV training en voorbehouden handelingen tot gedragsaanpak bij PG bewoners en etiquette en hospitality) en een bijbehorende monitoring systematiek. Het idee verkennen om een ZGDL Academy op te zetten met bijvoorbeeld een opleidingspaspoort per medewerker of een speldje zoals dat bijvoorbeeld bij Walt Disney gehanteerd wordt. Of wellicht de verkiezing van beste medewerker van het jaar. Alles gericht op het ontwikkelen van medewerkers die er trots op zijn om bij Zorggroep De Laren te werken en als team excellente prestaties te leveren.
• Het ontwikkelen van een professioneel inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Inwerken gebeurt nu lokaal op de villa’s. Er is behoefte aan een centraal onderdeel waarin medewerkers elkaar en de waarden van de Zorggroep leren kennen.
• Sparringpartner zijn voor de Locatiemanagers bij calamiteiten en klachten en systematisch borgen van gemaakte afspraken en resultaat.


WIE WIJ ZOEKEN VOOR ZORGGROEP DE LAREN
Het betreft een brede en uitdagende functie waarin borgen, ontwikkelen, vernieuwen, implementeren en adviseren centraal staan. Met als doel om de kwaliteit van Zorggroep De Laren gezamenlijk naar een nog hoger plan te brengen.

De Stafmanager die wij zoeken is een ervaren zorgmanager/senior adviseur met aantoonbare ervaring op genoemde vakgebieden van kwaliteit, opleiding en zorg. Bij voorkeur heb je een verpleegkundige achtergrond en beschik je over expertise op actuele (zorg)vraagstukken zoals PG beleid, veiligheid en indicatiestelling.

Je bent positief en wilt van nature altijd verbeteren. Het kan altijd nog beter! Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het anderen sterker maken. Je hebt natuurlijk overwicht en autoriteit vanuit de expertise die je meeneemt. Mensen nemen iets van je aan, willen van je leren en raken door jou geïnspireerd. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en hebt een lijnpositie niet nodig om dingen voor elkaar te krijgen.

Je schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van strategische visievraagstukken naar het vertalen in operationele richtlijnen en van sparren over calamiteiten naar de presentatie in een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Je spreekt de taal van management en directie en de medewerkers van de werkvloer.

Je bent zowel een creatieve denker als een pragmaticus. Je hebt oog voor details en werkt gestructureerd.

Je hebt gevoel voor service en kwaliteit op topniveau. Bij voorkeur heb je naast ervaring met (ouderen)zorg ook ervaring/affiniteit met service en hospitality.

Je beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau. Je eigen CV laat zien dat actuele en continue opleiding en ontwikkeling voor jouzelf ook essentieel zijn. Je geeft hierin het goede voorbeeld.

Je bent woonachtig op max. 45 tot 60 minuten reistijd van Villa Sluysoort in Maarssen (de hoofdvestiging van de Zorggroep). Je werkt vanuit Villa Sluysoort en bent daarnaast met grote regelmaat aanwezig op de andere Villa’s van de Zorggroep. Voor MT en medewerkers ben je makkelijk benaderbaar.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
Een brede en veelzijdige functie als Stafmanager Kwaliteit Opleiding en Zorg voor een prachtige organisatie in de eredivisie van de zorg in Nederland. Het gaat om een functie voor 32 uur/week. Er wordt gestart met een jaarcontract, inschaling FWG 60 CAO VVT.

INFORMATIE EN PROCEDURE
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Selma Koegler en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.

De eerste gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Zorggroep De Laren vinden plaats 11 en 12 april 2017 de 2e gesprekken op 17 april. Een Assessment Center maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Selma Koegler, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.
http://voor.nl/vacatures/326/stafmanager-kwaliteit-opleiding-en-zorg