Wij zijn voor.

Teammanager IHT en Crisisdienst

Management

28 Februari 2017

De functie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs).
Yulius beschikt over bijna 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties (15), opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken in totaal ruim 1.700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Yulius wil een gevarieerd hoogstaand, generalistisch en specialistisch behandelaanbod beschikbaar stellen aan haar cliënten
IHT en Crisisdienst
Het crisisteam en IHT zijn gezichtsbepalende onderdelen van Yulius, waarnaar de vraag de komende jaren zal toenemen.

IHT (7 dagen per week met een telefonische bereikbaarheid ’s-avonds en ’s-nachts) is een belangrijk aanbod geworden voor cliënten die voorheen opgenomen zouden worden binnen de kliniek. Cliënten zijn tevreden over deze zorg als alternatief voor opname. Ook in de regio wordt het IHT team steeds bekender, er is een toenemende vraag vanuit ketenpartners, zoals huisartsen, politie, SEH en gemeenten. Het team IHT heeft het afgelopen halfjaar grote stappen voorwaarts gezet in meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een betere positionering zowel intern als extern. Er ligt een goede basis om de zorg verder te ontwikkelen en samen te werken met anderen daarin.

De Crisisdienst( 7x24 uur) komt uit een onrustige periode waarin, door de aanpak en in het verleden, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de crisisdienst moest worden herbevestigd. Tevens is in overleg met de zorgverzekeraar het budgettair kader voor deze zorg verruimd en zijn afspraken gemaakt over de efficiencyverbetering van de crisisdienst. De bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief is een behoorlijk aandachtspunt geweest. Door meer helderheid te bieden over inzet, het aanstellen van een roosteraar en door het inzichtelijk maken van vergoedingen is een basis gelegd om mee verder te gaan.

De opgave, voor deze zeer intensieve vormen van zorgverlening (IHT en Crisis), voor de komende tijd is om de samenwerking onderling te versterken, ook met de spoedklinieken, zodat een gestroomlijnd en efficiënt aanbod ontstaat voor de cliënt.

Beide teams werken vanuit de locatie De Gantel in Sliedrecht, waar ook de spoedklinieken gevestigd zijn.


De Functie
De teammanager geeft leiding aan de teams IHT (ongeveer 25 medewerkers) en de crisisdienst (5 medewerkers en ruim 120 medewerkers in de organisatie die ingezet worden op bereikbaarheidsdiensten). Je bent verantwoordelijk voor de goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van beide teams. Hierdoor werk je, zeker voor de crisisdienst, samen met veel afdelingen binnen Yulius. De nu nog hiërarchisch gepositioneerde rol zal zich de komende tijd meer gaan ontwikkelen richting een meer coachende, faciliterende rol. Je bent een sparringpartner voor het team en de leidend professional en hebt een scherp oog voor de bedoeling van de dienstverlening, de wijze van organiseren en de transitie daarin. Je zorgt dat de wendbaarheid van teams wordt vergroot en stimuleert samenwerking met anderen zowel intern als extern. Je begeleidt teams bij hun eigen besluitvorming en biedt kaders waar nodig.

Je opereert daarin met tact, inlevingsvermogen en met behoud van voldoende structuur en besluitvaardigheid. Samen met de ondersteunend directeur, de leidend professional en de andere teammanagers ben je op de locatie verantwoordelijk voor uitstekende zorg, betaalbare zorg, goede zorgprocessen en samenwerking.


Wie wij zoeken VOOR Yulius
Je bent een ervaren manager (hbo+ niveau) en hebt affiniteit met de doelgroep en deze vormen van complexe en spoedeisende zorg en de prestatiedruk die hierbij kan ontstaan. In de doorontwikkeling van je functie kun je moeiteloos je rol en aanpak aanpassen aan de situatie. Je brengt stevigheid, sensitiviteit en communiceert uitstekend met begrip voor de context, ook onder druk. Je hebt ervaring met zelfsturende of zelforganiserende teams en weet hoe het is om je eigen rol opnieuw uit te vinden.

Je denkt meer vanuit faciliteren dan vanuit sturen en bent goed in het zorgen voor heldere kaders en afspraken. Hiermee geef je de ruimte waarbinnen ontwikkeling kan plaatsvinden en zoek je steeds naar wat nodig en passend is. Je bent als vanzelfsprekend onderdeel van het team en de opgave, je verbindt je makkelijk aan mensen en behoudt rust en overzicht.

Je vindt het een uitdaging en een voorrecht om een bijdrage te leveren aan het anders organiseren van zorg en het leveren van een bijdrage aan een goed werkend team voor IHT en crisisdienst en het door ontwikkelen van je rol daarin.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een interessante en dynamische functie in een sterk ontwikkelende omgeving.
De functie is ingedeeld in salarisschaal FWG 60, maximaal € 4177,- bruto per maand bij een full time dienstverband. De CAO-GGZ is van toepassing.

Een assessmentcenter en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl) en Carola Roos (carola@voor.nl) zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Reactie & informatie

User MasterReageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
3 + 2 =