Wij zijn voor.

Manager Bedrijfsvoering Neurologie

Management

22 Februari 2017

De functie

Manager Bedrijfsvoering Neurologie voor Roessingh (Enschede)

Energieke en daadkrachtige teamspeler.

ORGANISATIE EN SITUATIE
Roessingh Centrum voor Revalidatie (verder te noemen Roessingh) is gespecialiseerd in medisch specialistische revalidatiekundige behandeling en zorg. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij Roessingh, klinisch en poliklinisch behandeld worden. Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten bijeen zijn gebracht.
Hiermee heeft Roessingh een unieke positie binnen de revalidatiezorg in Nederland met als missie: het herstellen van de participatie aan de samenleving van mensen met een ziekte of beperking.
Bij Roessingh zetten ruim 600 mensen zich dagelijks in voor de beste zorg en behandeling. Het verzorgingsgebied van Roessingh is de regio Noord-Oost Nederland. Roessingh werkt, als top-specialistisch revalidatiecentrum, intensief samen met ziekenhuizen en andere partners in de keten.
Voor de komende jaren vormen kwaliteit, onderzoek, ontwikkeling en een hoge specialisatiegraad de kern van de organisatie. Daarnaast zal de focus liggen op efficiency. Er wordt geïnvesteerd in moderne zorglogistiek. Veel aandacht zal worden besteed aan het zoveel mogelijk lean stroomlijnen van de werkorganisatie en werkprocessen. De interne ontwikkelingen staan uiteraard niet los van de trends in de revalidatiezorg. Door vergrijzing neemt de vraag naar revalidatie toe en tegelijk zal de niet specialistische revalidatiezorg meer buiten de revalidatiecentra worden verleend bijvoorbeeld door verpleeghuizen en in de thuissituatie. Van de totale populatie CVA-patiënten wordt op dit moment ‘nog slechts’ 5-10% binnen een revalidatiecentrum behandeld. De ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie zal nieuwe vormen van revalidatie mogelijk maken en bijdragen aan betere resultaten en doelmatiger zorg.
De besturingsfilosofie en de inrichting van Roessingh zijn anderhalf jaar geleden gewijzigd. Onder andere door het inrichten van 3 sectoren: Sector Kinderen, Sector Dwarslaesie - Orthopedie - Pijn en de Sector Neurologie. Elke sector wordt geleid door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager. Als duo zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de kliniek, polikliniek en behandelaars en rapporteren direct aan de Raad van Bestuur.
Als duo zijn zij integraal verantwoordelijk, binnen de kaders die door de Raad van Bestuur (RvB) zijn gesteld, voor de realisatie van doelen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, productie, financiën, personeel, planning en zorglogistiek. Dit betekent dat de managers, de ruimte en verantwoordelijkheid hebben om zelfstandig en ondernemend te opereren. 
Binnen de besturingsfilosofie van Roessingh zijn de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. De implementatie hiervan is nog in ontwikkeling en wordt ondersteund met een MD-traject voor de managers en leidinggevenden. Ook wordt op dit moment besproken in hoeverre er voor de aansturing van de behandelaars een coördinerende tussenlaag (tijdelijk) wenselijk is.

In deze dynamiek zoeken wij, door vertrek van de huidige manager, een energieke, daadkrachtige en ervaren manager bedrijfsvoering met passie voor zorg.

DE FUNCTIE
De manager bedrijfsvoering sector Neurologie is verantwoordelijk voor het team van ca 70 medewerkers (45 fte). De behandelaars werken met de coördinerende tussenlaag maar vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsvoering. Daarnaast is de manager bedrijfsvoering Neurologie verantwoordelijk voor het volledige team verpleging en verzorging van ca 100 medewerkers (71 fte). Het verpleegkundig team wordt direct aangestuurd door 2 hoofden en in alle 3 de sectoren ingezet. De manager bedrijfsvoering bouwt, samen met de medisch manager, verder aan een kwalitatief hoogwaardig en financieel gezonde sector. Daarnaast is de manager onderdeel van het MT van Roessingh en verantwoordelijk voor het op tactisch-strategisch niveau adviseren, bevorderen en faciliteren van de ontwikkeling, uitwerking en implementatie van de bedrijfsplannen van de organisatie. De manager stelt het jaarplan op voor de eigen sector en de bijbehorende begroting en is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. 
Naast bovengenoemde lijnverantwoordelijkheid vraagt de veranderende financiële structuur, met DBC’s en landelijke behandelmodules, om het efficiënt organiseren van de zorgpaden en zorgprocessen. De uitdaging ligt in het komen tot een optimale balans tussen een medisch specialistische behandeling op maat, doelmatigheid en capaciteitsbeheersing. We zoeken daarom een manager bedrijfsvoering die ruime ervaring heeft met het (financieel en organisatorisch) slim en efficiënt inrichten van (zorg- en behandel) processen.
De sector Neurologie heeft als uitdaging om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken. Door goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de keten en door aansluiting te houden met het strategisch netwerk in de regio kan er pro-actief ingespeeld worden op o.a wijzigingen in patiëntenstromen in de kliniek.

WIE WIJ ZOEKEN
Voor deze functie zoeken wij een ervaren manager bedrijfsvoering die verantwoordelijkheid neemt voor het op een efficiënte en lean wijze organiseren en aanbieden van hoogwaardig gespecialiseerde revalidatiezorg.
? Je bent een stevige, bedrijfsmatige manager die van toegevoegde waarde is voor de eigen sector en boven sectoraal voor de gehele organisatie.
? Je bent een people manager, toont persoonlijk en coachend leiderschap. Je bent flexibel, toegankelijk en gericht op samenwerking.
? Je hebt affiniteit met medisch specialistische revalidatiezorg en een scherp oog voor de optimale balans tussen kwaliteit en financiën.
? Je bent bekend of hebt affiniteit met de aansturing van zowel hoogopgeleide zorgprofessionals als verpleegkundige zorgverleners
? Je hebt veelzijdige ervaring in het (her)inrichten van bedrijfsprocessen en implementeren van organisatieveranderingen, bij voorkeur in verschillende (zorg)organisaties. Je weet mensen te betrekken, te inspireren en mee te krijgen in veranderingen. Je bent koersvast, pakt door en implementeert veranderingen stapsgewijs.
? Je hebt aantoonbare kennis op het vlak van bedrijfsvoering en control, sterk met cijfers.
? Een goede kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met duaal management.
? Een goede manager bedrijfsvoering bedenkt nieuwe oplossingen voor zaken die nog niet (goed) geregeld zijn en kan creatief bijdragen aan de uitdagende ambities van Roessingh.
? Je werkt constructief samen met de medisch manager en ondersteunt teamleiders en de coördinerende tussenlaag (kartrekkers) om hun eigen rol en verantwoordelijkheid te nemen. 
? Je hebt ervaring met het onderhouden van samenwerkingsrelaties met strategische partners zoals de verwijzende ziekenhuizen binnen de zorgketen.
? Opleidingsniveau: minimaal HBO.
Kortom, je hebt een combinatie van operationele slagkracht en strategisch inzicht en het vermogen om leiding te geven aan verschillende eenheden en disciplines.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
Een mooie functie voor een bedrijfskundig manager bij een top klinisch revalidatiecentrum op het gebied van innovatie, kwaliteit en veiligheid, klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. Een functie in een prachtig en rustig deel van Nederland. Het is prettig als je in de regio woont.
Het salaris is afhankelijk van ervaring, indeling in FWG 70. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract. Het gaat om een full-time functie van 36 uur per week.
Een referentenonderzoek en ontwikkel-assessment maken deel uit van de procedure.

INFORMATIE & REACTIE
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Cynthia Vogeler en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag VOOR 12 maart je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier of via http://voor.nl/vacatures/323/manager-bedrijfsvoering-neurologie.
Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning.