Wij zijn voor.

Manager Bedrijfsvoering a.i. Neurologie, Longgeneeskunde en Cardiologie

30 Januari 2017

Over de organisatie

LET OP!! Treant werkt met inkoopnummers bij het versturen van facturen. De opdrachtgever moet de opdracht in een systeem zetten en daar rolt een inkoopnummer uit. Je kunt dat dus navragen bij de opdrachtgever en die geeft je dan het inkoopnummer (of iets wat daar op lijkt, nog niet iedereen zit helemaal goed in de 'inkoopfilm' bij Treant) Dat inkoopnummer zet je op de factuur.
Het mailadres voor de facturen facturen@treant.nl
dat is verwerkt in Asperion.

De functie

Organisatie en situatie
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio. Meer dan 300.000 bewoners in dit deel van het land kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg
De besturingsfilosofie en de inrichting van de organisatie zijn een aantal jaren geleden aangepast onder andere door het inrichten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Deze RVE’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. Systemen en werkprocessen worden geüniformeerd en gestandaardiseerd.

De Opdracht
Zoals je mogelijk al hebt gezien zijn wij gestart met de werving van de vaste manager. Ter overbrugging maar ook om vooruitgang op een aantal punten te bereiken, zijn wij op zoek naar een manager bedrijfsvoering a.i. (portefeuille Neurologie, Longgeneeskunde en Cardiologie).
Je geeft direct leiding aan 8 afdelingshoofden en indirect aan ongeveer 330 fte (in totaal 9 poliklinieken en ongeveer 150 klinische bedden). De manager bedrijfsvoering bouwt, samen met de medisch managers, verder aan een duidelijk profiel van het specialisme op de drie ziekenhuislocaties. Daarnaast is de manager adviserend, aanjagend en ondersteunend bij de uitwerking en implementatie van de bedrijfsplannen per specialisme. De manager stelt het jaarplan op voor de totale portefeuille en bijbehorende begroting en bewaakt de realisatie hiervan.
Naast de lijnverantwoordelijkheid is de belangrijkste opdracht voor de manager bedrijfsvoering het managen en verder implementeren en afronden van het fusieproces (harmoniseren, standaardiseren, versterken van de samenwerking) en het bouwen van een sterke, stabiele RVE. Dit najaar zijn binnen deze portefeuille voor de drie specialismen medisch managers benoemd. Met hen zal de samenwerking nog verder ingevuld moeten worden zodat voor de drie medische eenheden een constructief duoschap ontstaat van waaruit de specialismen zich optimaal binnen kaders kunnen ontwikkelen.

Deze portefeuille heeft een aantal specifieke inhoudelijke aandachtsgebieden zoals de optimale bedrijfsvoering van het Dottercentrum in Emmen, de verdere vormgeving van de multidisciplinaire samenwerking Cardiologie/Neurologie (o.m. behandeling cryptogene beroerte), de ontwikkeling van een punt voor Parkinsonzorg en de doorontwikkeling aan de OSAS Poli.

De afgelopen jaren is binnen de Treant Zorggroep veel geïnvesteerd om samen met alle stakeholders na te denken over gezamenlijke waarden, kwaliteitsverbetering, positie in de keten, het beleggen van verantwoordelijkheden en het takenpakket van de hoofden, medisch manager en de manager bedrijfsvoering. De ingezette koers wordt breed gedeeld. Veel zaken zijn nog niet geformaliseerd of afgehecht en vragen om afstemming, sturing en besluitvorming. Dit betekent dat er veel complexiteit te managen is. Deze complexiteit wordt versterkt doordat een deel van de specialisten in loondienst werkt en een deel in vrije vestiging (Het specialisme Cardiologie bestaat volledig uit vrijgevestigde dokters, bij Neurologie zijn alle specialisten in loondienst en de Longgeneeskunde kent een mix daarvan).
Specifieke aandachtspunten voor de interimperiode zijn:
De komende periode wordt de locatieprofiliering bekend en zal binnen de RVE gewerkt gaan worden aan de consequenties en de doorvertaling daarvan.
Verbeterplannen opstellen en/of uitvoeren als het gaat om kwaliteit
Het verder financieel op orde brengen van de RVE.

Wie wij zoeken
Je hebt ruime ervaring als interim-manager binnen ziekenhuizen en aantoonbare kennis op het vlak van bedrijfsvoering en control. Je bent een intelligente en actiegerichte manager met een veelzijdige ervaring; (crisis)management, coaching en organisatieontwikkeling. Je bent sterk met cijfers, bekend met de meest recente ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en hebt ervaring met duaal management bij voorkeur met (een deel van de) de genoemde medisch specialismen.

De opdracht is voor 3 tot 6 maanden voor gemiddeld 4 dagen per week. Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en tarief per mail (janwillem@voor.nl).