Wij zijn voor.

VVTBestuurder voor het borgen van de nieuwe koers

Management

26 Januari 2017

VVT BESTUURDER VOOR HET BORGEN VAN DE NIEUWE KOERS

ORGANISATIE
Stichting Cato is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken. Cato organiseert wonen, welzijn en zorg vanuit haar twee zorgcentra: Bezuidenhout en Carel van den Oever. Daarnaast levert Cato haar diensten aan thuiswonende ouderen en in diverse wooncomplexen (vanuit de stichting ASB) in de stadsdelen Escamp, het Haagse Hout en Segbroek. Naast wonen, zorg en welzijn voor ouderen levert Cato ook beschermd wonen (vanuit de WMO) aan 35 GGZ cliënten. Ook beschikt Cato over een aanbod van PG dagbehandeling en expertise op het gebied van kortdurende opname.

SITUATIE
In veel van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland passen de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers niet meer voldoende bij de (vaak zwaardere) zorgbehoefte van de cliënten. Vaak zijn protocollen vaak zijn verouderdis de medicatie-veiligheid niet optimaal en zijn zorgleefplannen onvoldoende op orde. Ook Cato Wonen, Welzijn en Zorg heeft dit recentelijk ondervonden. Het afgelopen jaar zijn door alle medewerkers onder leiding van een interim bestuurder veel inspanningen verricht om de veiligheid en kwaliteit voor de cliënten van Cato te verbeteren. De financiën zijn op orde gebracht, de organisatiestructuur aangepast en er zijn nieuwe locatiemanagers aangesteld voor beide locaties. Inspanningen die nu moeten worden geborgd om toegerust te zijn op de veranderende zorgvraag en om te voldoen aan de hogere eisen die door cliënten, IGZ en financiers worden gesteld aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
Om deze vernieuwingen, die onder hoge tijdsdruk zijn ingevoerd, verder te borgen heeft de Raad van Toezicht van Cato besloten tot de aanstelling van een nieuwe - voorlopig op tijdelijke basis – bestuurder.

FUNCTIE EN OPDRACHT
Het betreft een functie voor een aantal jaren (gestart wordt met een jaarcontract) omdat duidelijk is dat Cato, gezien haar omvang, op termijn mogelijk intensiever zal moeten gaan samenwerken. De Raad van Toezicht is tevreden over de nieuw ingezette koers en de doorgevoerde veranderingen en zoekt nu een bestuurder die de ingezette koers borgt en rust, vertrouwen en nieuwe energie brengt. De nieuwe bestuurder dient zich te richten op de volgende zaken:

• Het samen met de locatiemanagers en medewerkers op orde brengen van de basis veiligheid en kwaliteit van zorg. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet, die nu een vervolg vragen. Waaronder het herzien van de huidige inrichting van de behandelfunctie. Het
behandelen van de IGZ-dossiers en de bijbehorende borging van ingezette acties onder medewerkers.
*Het realiseren van de randvoorwaarden voor verdere implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. Zoals meer zelforganisatie in de teams en de rol van coördinerend verpleegkundigen daarbij.
• Naast deze basiskwaliteit is de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat in toenemende mate kwaliteit (in de breedste zin van het woord) hét onderscheidend kenmerk wordt in de keuze van cliënten,
medewerkers en externe partijen. Dit vraagt om een organisatie in die in staat is om een optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener te faciliteren. Als bestuurder heb je hier ervaring mee en vind je het een uitdaging hier bij Cato gezamenlijk invulling aan te geven.
• Je hebt aandacht voor het leren en ontwikkelen van de medewerkers met als doel de kwaliteit te verbeteren. De verbinding tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie is
hierbij een belangrijk aandachtspunt.
• Het op orde brengen van de exploitatie (2017) van Cato en ASB en het doen van voorstellen ter borging van de (financiële) continuïteit van Cato en ASB.
• Het realiseren van de begroting 2017 voor Cato en ASB en voorbereiden van de begroting 2018 en meerjarenbegroting.
• Het voorbereiden en afronden van de (productie) afspraken met zorgkantoor, zorgverzekeraars en Gemeente Den Haag.
• Samen met de RvT scenario’s uitwerken m.b.t de vastgoedportefeuille van Cato.

WIE WIJ ZOEKEN VOOR CATO
Wij zijn op zoek naar een ervaren (VVT) bestuurder met een managementstijl die verbindend, enthousiasmerend en resultaatgericht is. Je bent een open persoonlijkheid, een verbinder en netwerker pur sang. Je bent daarnaast sterk op bedrijfsvoering en bij voorkeur heb je ervaring met vastgoed vraagstukken. Door de vele veranderingen en turbulentie zijn we op zoek naar een bestuurder die door natuurlijk overwicht in staat is om visie en denkbeelden over te brengen, mensen te enthousiasmeren en daadkrachtig is. Een bestuurder die de taal van de werkvloer spreekt en makkelijk aansluit bij zowel operationeel als strategisch niveau. Sterk in het delegeren maar als het nodig is ook kan inspelen en sturing geeft aan praktijksituaties en sturing geeft waar dat nodig is. De ideale kandidaat creëert vertrouwen en veiligheid in de organisatie en geeft op een energieke manier leiding aan het MT. Het betreft een nieuw MT waarbinnen nog aandacht besteed moet worden aan verdere teamvorming. De bestuurder die wij zoeken beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus zowel binnen als buiten de organisatie en is een stevige netwerker. Een bestuurder die graag jong talent in de organisatie stimuleert om zich te ontwikkelen. Je vindt het een uitdaging om het werkkader wat er nu ligt samen met MT en medewerkers te implementeren. Je hebt ervaring met het stabiliseren van een organisatie na een onrustige periode. Je vindt het een uitdaging om een lerende organisatie te creëren waarbij je de lat in stapjes steeds een beetje hoger legt. Vanzelfsprekend hecht je grote waarde aan de rol van (de medezeggenschapsorganen van) cliënten en medewerkers als gesprekspartner in besluitvormingsprocessen. Je bent bij voorkeur bekend en/of woonachtig in de regio.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
Een uitdagende opdracht voor 4 (op termijn mogelijk 3) dagen per week. Gestart wordt met een jaarcontract. Het gaat om een functie op salarisbasis met als uitgangspunt de WNT waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het om een functie voor bepaalde tijd gaat.

INFORMATIE EN PROCEDURE
Marieke Sprietsma en Michel Vos van VOOR zijn gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR maken wij graag eerst kennis via Skype. Een eerste gespreksronde heeft nog niet geleid tot de keuze voor een bestuurder. Daarom brengen we deze vacature graag nogmaals onder de aandacht.

We streven er naar om drie of vier geschikte kandidaten voor te dragen bij Cato, die 10 februari op gesprek gaan bij Cato. OR, Cliëntenraad en MT worden betrokken bij de selectie. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV via het sollicitatieformulier op de vacaturepagina van VOOR: http://voor.nl/vacatures/305/vvt-bestuurder-voor-het-borgen-van-de-nieuwe-koers. Of stuur je CV en motivatie naar michel@voor.nl. Vermeld in je reactie ook je Skype adres en eventuele vakantie planning.