Wij zijn voor.

Manager Bedrijfsvoering Neurologie, Longgeneeskunde en Cardiologie

16 Januari 2017

Organisatie en situatie
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio. Meer dan 300.000 bewoners in dit deel van het land kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op zorg in de regio. 250 medisch specialisten en 6.500 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. De Treant Zorggroep is geaccrediteerd voor de ziekenhuis-, verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd dicht bij huis als het kan, verder weg als nodig is.

De missie van de Treant Zorgroep, het leveren van de best mogelijke zorg (cure & care) dicht bij de bewoners in deze regio, is een grote uitdaging en zorgt voor veel complexiteit bij het besturen en managen van de organisatie. De opgave is om de zorg te stroomlijnen binnen de cure en betere verbindingen aan te leggen tussen cure en care. De strategie vraagt om besluiten over locatieprofilering en om harmonisatie en standaardisatie over de vestigingen. De resultaten binnen de cure staan onder de druk; wet- en regelgeving en de de financiering bieden uitdagende vraagstukken waar deze (postfusie)organisatie en antwoord op moet vinden. De selectieve inkoop en het overheidsbeleid maken een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering en innovatie- en efficiency maatregelen noodzakelijk.


De RVE’s
De besturingsfilosofie en de inrichting van de organisatie zijn een aantal jaren geleden aangepast onder andere door het inrichten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Deze RVE’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. Systemen en werkprocessen worden geüniformeerd en gestandaardiseerd.

Voor het ziekenhuis zijn in totaal acht managers bedrijfsvoering werkzaam, die samen met de medisch managers leidinggeven aan de RVE’s. In dualiteit zijn zij integraal verantwoordelijk (en bevoegd), binnen de kaders die door de Raad van Bestuur (RvB) zijn gesteld, voor de realisatie van doelen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, productie, financiën, personeel, communicatie en zorglogistiek.

Binnen de besturingsfilosofie van Treant worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Dit betekent dat de hoofden, die voornamelijk op de locaties werken, de ruimte krijgen om zelfstandig en ondernemend te opereren.

In deze dynamiek zoeken wij, vanwege het vertrek van de huidige manager, een energieke, veerkrachtige en ervaren manager bedrijfsvoering.


De Functie
De manager bedrijfsvoering (portefeuille Neurologie, Longgeneeskunde en Cardiologie) geeft direct leiding aan 8 afdelingenhoofden en indirect aan ongeveer 330 fte (in totaal 9 poliklinieken en ongeveer 150 klinische bedden). De manager bedrijfsvoering bouwt, samen met de medisch managers, verder aan een duidelijk profiel van het specialisme op de drie ziekenhuislocaties. Daarnaast is de manager adviserend, aanjagend en ondersteunend bij de uitwerking en implementatie van de bedrijfsplannen per specialisme. De manager stelt het jaarplan op voor de totale portefeuille en bijbehorende begroting en bewaakt de realisatie hiervan.

Naast de lijnverantwoordelijkheid is de belangrijkste opdracht voor de manager bedrijfsvoering het managen en verder implementeren en afronden van het fusieproces (harmoniseren, standaardiseren, versterken van de samenwerking) en het bouwen van sterke, stabiele RVE’s . Dit najaar zijn binnen deze portefeuille voor de drie specialismen medisch managers benoemd. Met hen zal de samenwerking nog verder ingevuld moeten worden zodat voor de drie medische eenheden een constructief duoschap ontstaat van waaruit de specialismen zich optimaal binnen kaders kunnen ontwikkelen.

Deze portefeuille heeft een aantal specifieke inhoudelijke aandachtsgebieden zoals de optimale bedrijfsvoering van het Dottercentrum in Emmen, de verdere vormgeving van de multidisciplinaire samenwerking Cardiologie/Neurologie (o.m. behandeling cryptogene beroerte), de ontwikkeling van een punt voor Parkinsonzorg en de doorontwikkeling aan de OSAS Poli.

De afgelopen jaren is binnen de Treant Zorggroep veel geïnvesteerd om samen met alle stakeholders na te denken over gezamenlijke waarden, kwaliteitsverbetering, positie in de keten, het beleggen van verantwoordelijkheden en het takenpakket van de hoofden, medisch manager en de manager bedrijfsvoering. De ingezette koers wordt breed gedeeld. Veel zaken zijn nog niet geformaliseerd of afgehecht en vragen om afstemming, sturing en besluitvorming. Dit betekent dat er veel complexiteit te managen is. Deze complexiteit wordt versterkt doordat een deel van de specialisten in loondienst werkt en een deel in vrije vestiging (Het specialisme Cardiologie bestaat volledig uit vrijgevestigde dokters, bij Neurologie zijn alle specialisten in loondienst en de Longgeneeskund kent een mix daarvan).Wie wij zoeken VOOR Treant
Een ervaren manager die gaat voor een optimaal georganiseerde zorg voor klanten in de regio. Je bent een intelligente en actiegerichte manager met een veelzijdige ervaring, (crisis)management, coaching, organisatieontwikkeling, in verschillende zorgorganisaties. Aantoonbare kennis op het vlak van bedrijfsvoering en control, sterk met cijfers, bekend met de meest recente ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en met belangstelling voor de care. Een goede kandidaat heeft ervaring met duaal management, daarbij kent de ideale kandidaat (een deel van de) de genoemde medisch specialismen,

Een goede manager bedrijfsvoering bedenkt nieuwe oplossingen voor zaken die nog niet (goed) geregeld zijn, werkt constructief samen met het medisch management en geeft hoofden de ruimte hun eigen rol te nemen.

Een stevige, bedrijfsmatige manager is van grote toegevoegde waarde voor de diverse RVE’s die veel meer ‘van buiten naar binnen’ zullen moeten gaan denken. Door ervaring weet je snel situaties te doorgronden en risico’s en kansen in te schatten.
Kortom een combinatie van operationele slagkracht en strategisch inzicht en het vermogen om leiding te geven aan verschillende eenheden en/of locaties.

Mogelijk ben je de laatste jaren actief geweest als zelfstandig professional/interimmanager en vind je het een uitdaging om deze functie voor meerdere jaren in loondienst uit te voeren.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie functie voor een (verander)manager bij een ambitieuze organisatie die kiest voor de belangen van de bevolking in deze regio. Het salaris is afhankelijk van ervaring, indeling in FWG 75. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos (carola@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk.
Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Opdrachtnummer

A00330.16Reageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
5 + 1 =