Wij zijn voor.

Teammanager borstkanker onderzoek

Management

06 Januari 2017

ORGANISATIE EN SITUATIE
Als grootste screeningsorganisatie in Nederland draagt Bevolkingsonderzoek Midden-West zorg voor de vroegtijdige opsporing van kanker. Bevolkingsonderzoek Midden-West is een maatschappelijk relevante organisatie die door het RIVM, namens de Rijksoverheid, voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken wordt gefinancierd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een van de zestien onderzoekscentra. Het gehele proces van uitnodiging tot uitslag is zorgvuldig geprotocolleerd en wordt strikt uitgevoerd volgens deze afspraken, dit om de kwaliteit op het hoogste niveau te kunnen bieden.

Met de kernwaarden deskundig, zorgvuldig en bewezen effectief streeft Bevolkingsonderzoek Midden-West naar een optimale organisatie en uitvoering van haar opdracht: de vroegtijdige opsporing van kanker op een efficiënte wijze, met hoge snelheid en maximaal gemak voor onze cliënten.
De organisatie is strategisch en operationeel volop in ontwikkeling door een combinatie van interne en externe factoren, zoals de invoering van een nieuw planningssysteem, het vervangen van de mammografen en de terugloop in de opkomst voor bevolkingsonderzoeken. Dit vraagt flexibele medewerkers die gemotiveerd zijn te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en productiedoelstellingen die vanuit LRCB (Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek) en het RIVM geëist worden.
Bevolkingsonderzoek Midden-West is werkzaam in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Bij Bevolkingsonderzoek Midden-West werken ongeveer 195 medewerkers.
De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur en korte lijnen gericht op samenwerking. Er is trots en betrokkenheid bij het werk dat een grote mate van zelfstandigheid en samenwerking vraagt van zowel de laboranten als de planners.

FUNCTIE
De teammanager borstkanker is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de screening naar borstkanker in de regio. Je geeft dagelijks leiding aan ongeveer 30 Hbo-opgeleide laboranten. Zij ontvangen de cliënten en onderzoeken die door middel van het maken van een mammografie in de mobiele units. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor een team van 5 planners die de personele- en cliëntenplanning voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verzorgen.
Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de kwalitatief en kwantitatief uitstekende dienstverlening door een optimale inzet van personele en facilitaire middelen. De screening naar borstkanker moet voldoen aan de interne kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving. Ook lever je een bijdrage aan het organisatiebeleid, maak je de vertaalslag van de strategisch-tactische organisatiedoelen naar teamniveau. Je signaleert knelpunten in de dagelijkse uitvoering, pakt ze op en bespreekt mogelijke oplossingen met je manager.
De teammanager rapporteert aan de manager bevolkingsonderzoek borstkanker en maakt deel uit van het team hoofden screening. Daarnaast heb je een nauwe samenwerking en afstemming met de medewerkers van het bedrijfsbureau.

WIE WIJ ZOEKEN
De teammanager borstkanker is organisatiesensitief en geeft op een resultaatgerichte, coachende en invoelende wijze leiding. Je bent zorgvuldig en accuraat, weet eenvoudig te schakelen tussen operationeel leidinggeven en projectmanagement en kan het strategische beleid vertalen naar de werkvloer. Je verbindt alle ‘lagen’ van de organisatie, communiceert makkelijk, informeert op een transparante manier en weet wat er leeft. Je snapt door ervaring hoe het is om op afstand leiding te geven. Je kan werkprocessen sturen en weet een vertrouwensband op te bouwen met en binnen teams en daarmee beweging te realiseren.

Je bent vertrouwd met de zorg en de logistiek en planning van personeel en cliënten. Daarbij heb je affiniteit met planning- en ICT-systemen en databases. Je hebt een onderzoekend karakter en schrikt niet terug voor langlopende projecten, implementatietrajecten en het doorvoeren van veranderingen in werkprocessen. Je neemt de uitdaging aan om een optimale dienstverlening te realiseren gegeven de omstandigheden die daarbij horen. Hierbij kan gedacht worden aan de terugloop in de opkomst van cliënten, de gestelde productiedoelstellingen in combinatie met de hoge kwaliteitseisen en de krappe arbeidsmarkt onder laboranten. Je bent gewend om samen te werken, verbinding binnen de teams te leggen en te houden en verantwoordelijkheden af te stemmen en te verdelen.
Je draagt actief bij aan de beleidsontwikkeling.

We zoeken een daadkrachtige manager met ervaring en een achtergrond in de zorg. Je bent HBO+/ WO-opgeleid en kan goed schakelen tussen operationeel leidinggeven en conceptueel denken d.w.z. dat je boven de zaken van alledag uit kan stijgen, verbanden kunt leggen, innovatieve ideeën kan vertalen naar beleidsplannen en de verschillende belangen goed kan wegen en integreren.

Je hebt ruime ervaring in het aansturen op afstand en coachen van mensen, je hebt een onderzoekende en proactieve instelling, bent analytisch en gericht op samenwerking. Door je open en betrokken persoonlijkheid en je gevoel voor humor, vind je steeds de juiste balans tussen persoonlijk- en resultaatgericht leiderschap.
Je bent bekend met het werk van de laboranten of raakt snel vertrouwd met de werkzaamheden en bijzonderheden van dit beroep in de regio. Je zorgt dat zaken boven tafel komen, dat er voldoende veiligheid is om te mogen leren, waarbij alles gericht is op de beste dienstverlening en onderzoek voor de cliënt.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
We zijn voor Bevolkingsonderzoek Midden-West op zoek naar een teammanager borstkanker voor 36 uur per week. Bevolkingsonderzoek Midden-West biedt een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen (FWG 60). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima, er is een reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering. De standplaats is in Amsterdam, nabij Station Bijlmer Arena, deze is goed bereikbaar met OV en auto. Er kan worden geparkeerd op eigen terrein.

REACTIE
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Cynthia Vogeler (cynthia@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kan je reageren via onderstaand reactieformulier graag voor 28 januari 2017 met een korte motivatie en een actueel CV gericht aan Cynthia Vogeler

Opdrachtnummer

A02671.1