Wij zijn voor.

Bedrijfsjurist: Deskundig, energiek en zelfstandig

24 December 2016

Over de organisatie

MVS: ik ken RvBlid Jan van Hoek van mijn Europese Leergang bij Comenius. 2000 vrijwilligers, 5000 clienten,2500 bedden, 1000 dagbest.10 cafe's/lunch-
rooms, 14 ateliers/kunstwinkels. 2 hfd. RvB, daaronder 6 dir (3 zorgregio's). Grote veranderingen, om WMO, bezig met WMObedrijf op te zetten (comm) samen met 2 andere instelling (1 commercieel), zoals ze bv. ook aandeelhouder in Schakenbosch zijn, meer marktgericht gaan werken, maar bonden willen geen ontslag (maar kan niet anders).

De functie

Organisatie en situatie
Ipse de Bruggen (ongeveer 3000 cliënten, 5500 medewerkers en 1200 vrijwilligers) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een (ernstige) meervoudige handicap in alle leeftijden in de provincie Zuid-Holland. ‘Iedereen is bijzonder’ is de uitspraak die het denken en doen van medewerkers bepaalt. De organisatie richt zich in alles wat men doet op het het bevorderen van de kwaliteit van leven. Ze geloven in de eigen kracht, de mogelijkheden van cliënten en het netwerk daaromheen. In het aantrekkelijk vormgegeven hoofdkantoor werkt men tijd en plaatsonafhankelijk (het Nieuwe Werken).

Ipse de Bruggen is een grote vernieuwende en veranderende organisatie die dit jaar een omvangrijke reorganisatie doormaakt. De organisatie beweegt zich in een dynamisch veld met meerdere financieringsstromen en complexe samenwerkingsverbanden. Dit vraagt alertheid en een goed gedegen inzicht in juridische consequenties.

De organisatie heeft zich grondig voorbereid op de toekomst. Er zijn leidende principes geformuleerd die zijn vastgelegd in een Manifest (“Van zorgen Voor naar zorgen Dat”). De uitgangspunten van Ipse de Bruggen zijn als volgt geformuleerd:
• Goed leven
• Eigen kracht en regie
• In gesprek
• Vakmanschap
• Dichtbij organiseren
• Van regels naar waarden
• Kritisch bevragen.
http://www.ipsedebruggen.nl/files/download/2385.

Op basis van deze uitgangspunten is gekozen om meer middelen beschikbaar te maken voor de cliënt. Dit betekent ondermeer een behoorlijke ombuiging voor de ondersteunende diensten. De leidende principes geven ook aanleiding om de organisatie anders in te richten, het cliëntperspectief voorop te stellen met meer autonomie voor professionals, en ondersteunende diensten en systemen die daarin faciliteren.

In deze interne en externe dynamiek zoekt de Raad van Bestuur een deskundige bedrijfsjurist die met energie, overzicht, zelfstandigheid en gedegenheid de Raad van Bestuur, en de organisatie, ondersteunt bij juridische vraagstukken en dossiers.


De Functie
De bedrijfsjurist adviseert de Raad van Bestuur en directie/management van de organisatie bij juridische vragen. Je bent onderdeel van het bestuursbureau, waarin ook de bestuurssecretarissen en de aandachtsgebieden kwaliteit, internal auditing, zorginhoudelijke bestuursondersteuning en het bestuussecretariaat zijn gepositioneerd.

De functie wordt gekenmerkt door een veelheid aan dossiers die onderhanden zijn, waaronder dossiers rond zorgcontractering, samenwerkingsovereenkomsten en ondersteuning bij klachtenafhandeling en vraagstukken op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast adviseer je de Raad van Bestuur en het management bij de juridsiche aspecten van het strategisch beleid en nieuwe regelingen en zorg je dat de juridische consequenties inzichtelijk zijn en helder verwoord zijn opgenomen in beleidsdocumenten, protocollen en regelingen. Je schakelt tijdig specialistische juridische kennis en ondersteuning in wanneer dat nodig is.

Je volgt de nieuwste wet- en regelgeving nauwgezet en anticipeert op consequenties voor de organisatie. Tevens zorg je voor het overdragen van noodzakelijke kennis bij managers voor de uitvoering van nieuwe regelingen (bijvoorbeeld rond klachtenregelingen en rechten van cliënten), door het organiseren van scholingen of door heldere schriftelijke documenten.

Je werkt nauw samen met collega’s binnen het bestuursbureau en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.


Wie wij zoeken VOOR Ipse de Bruggen
Je bent een analytische en accurate adviseur met een juridische academische opleiding (Nederlands Recht met bij voorkeur een specialisatie in Gezondheidsrecht) en meerjarige ervaring als jurist binnen een zorgorganisatie. Je hebt veel energie en doorzettingsvermogen. Je vindt het leuk om je te verdiepen in taaie dossiers en tegelijkertijd kom je goed tot je recht als je moet schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen.

Je bent goed in het stellen van prioriteiten, kan hoofd- en bijzaken scherp van elkaar scheiden, weet wanneer je de hulp en deskundigheid van anderen moet inschakelen en past moeiteloos je planning aan, zonder het overzicht te verliezen. Je weet ingewikkelde materie te vertalen naar begrijpelijke adviezen en weet deze zowel mondeling als schriftelijk goed te verwoorden. Je bent een samenwerkingsgerichte collega die samenhang ziet brengt en tegelijkertijd zeer zelfstandig werkt, risico’s kan inschatten en eigen afwegingen maakt.

Ipse de Bruggen is een grote organisatie met veel ontwikkelingen op korte en lange termijn. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving, kunt goed meebewegen, bouwt aan een vertrouwensrelatie met collega’s en behoudt hierin rust en overzicht.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een uitdagende, zelfstandige en ondersteunende functie in een complexe, veranderingsgezinde organisatie. De functie wordt gewaardeerd FWG 70 van de CAO Gehandicaptenzorg (daarnaast kent de CAO 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 7,05%). Ipse de Bruggen biedt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het aantrekkelijke servicekantoor van Ipse de Bruggen ligt in Zoetermeer vlak naast het station en de snelweg.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos (carola@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Tussen 24 december en 3 januari is zij alleen per mail bereikbaar. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 12 januari via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Reactie & informatie

User MasterReageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
3 + 5 =